Každý má nejaký minerál ktorý,by si chcel zohnať do svojej zbierky. V tejto téme môže zberateľ napísať aký je jeho vysnený minerál a možno ho bude mať nejaký iný zberateľ a môže ho druhému ponúknuť alebo vymeniť. :D