Sběratel.com

Diskusní fórum o sběratelství

Sběratel.com » Mince Habsburků » Mince a doba Františka II.

Vykupminci.cz
Numismatika

Mince a doba Františka II.

Moderátoři: jan322, Kucera.

Nové téma Další příspěvek

Stránka: « < ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... > »

Autor Příspěvek
Registrovaný uživatel
jestli se nemýlím,tak ten 1/2 tolar 1807 A jsem viděl,ale musím to zkontrolovat
Registrovaný uživatel
1/2 tolar 1807 je uveden například v ANK, ale pokud se podíváš podrobněji, naprosto stejná fotografie je zařazena i u tolarového nominálu. Tedy této informaci bych nevěřil a spíše bych si přisadil, že byl vyfocen tolar a foto zařazeno u obou nominálů.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 25. 3. 2016, 13:47. »
Registrovaný uživatel
Evropa 1:

"...protože v tomto těžkém období v plné míře došlo k přechodu od kurantní, ke kreditní minci..."

Co znamená přechod "od kurantní ke kreditní minci"?
Chápal bych přechod od plnohodnotné ke kreditní (spíš měně než minci, ale to je nepodstatné). Chápal bych rozdíl kurantní od obchodní mince.
Ale jak souvisí otázka kurantní a kreditní ??
Registrovaný uživatel
V roce 1760 zavedla Marie Terezie měděné mince a v roce 1762 papírové bankocetle, tedy kreditní platidla, jejichž přijímání bylo založeno na důvěře (naprosto stejný princip, jak ho známe z dnešní doby). Vinou Francouzské revoluce došlo k Revolučním, následně Napoleonským válkám. Jejich financování bylo v monarchii založeno na zahraničních půjčkách v kvalitní minci a na vydávání kreditních platidel.
Monetární systém rakouská monarchie v dědičných zemích byl založen na plnohodnotné kurantní stříbrné minci. Vinou válek ale docházelo k nedostatku těchto peněz také z důvodu tezaurace obyvatelstvem. Tento nedostatek byl obejit vydáváním kreditních platidel (papírových a měděných). Postupem doby tento neblahý stav vedl v roce 1811 ke státnímu úpadku. Kreditní platidla byla zatížena až 1200 % inflací a celý měnový systém se rozsypal. V oběhu bylo papírových peněz za 1,061 miliardu zlatých a měděných mincí v hodnotě 140 milionů zlatých. 80 % devalvací ztratili majitelé kreditních peněz hodnotu téměř miliardu zlatých.
V dědičných zemích platilo několik měnových systémů, které byly zatíženy různou inflací. Základem byla stříbrná kurantní plnohodnotná mince, od které se přepočty odvíjely.
Kurantní stríbrná konvenční měna.
Stříbrná inflační měna, která byla ražena ze slitiny s obsahem 250/1000 stříbra.
Kreditní měděné mince.
Kreditní papírová platidla.
Dále v okrajových územích monarchie byly vydávány další místní měny.

Dále na území monarchie platily i zlaté mince, ty ale nevycházely z měnových systémů a lze na ně tedy pohlížet jako na obchodní mince. První zlatá měna na našem území byla zavedena až v roce 1892 ve formě dualismu (zlatá a stříbrná měna). Tedy ani zde se nejednalo o monometalismus, jak ho známe z jiných zemí, ale i v monarchii byl tento systém založen na možné vnitří konvertibilitě za zlaté mince.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 28. 3. 2016, 8:34. »
Registrovaný uživatel
Ještě dovětek.

Při prvním vydání kreditních platidel bylo jejich držitelům dáno právo možnosti výměny za stříbrné mince kurantní konvenční měny. Na přelomu 18. a 19. století byla tato konvertibilita zrušena a stát nařídil příjímání kreditních platidel. Kurantní mince nestačily naplnit potřeby, přestávaly se vydávat, ty, které se na trhu objevily, ty obyvatelstvo tezaurovalo, monarchie v kurantní minci splácela zahraniční půjčky a válečné reparace. Nelze se proto divit, že de fakto v první polovivě vlády císaře Františka II./I. došlo v domácích drobných platbách k přechodu od kurantních, ke kreditním platidlům.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 28. 3. 2016, 9:06. »
Registrovaný uživatel
Evropa1
Máš to nějaké pomotané.
Kurantní měna je oběživo s vyznačeným nominálem a nuceným oběhem, stanoveným zákonem - plnohodnotné i kreditní. Na rozdíl od mince obchodní. Kurantní měnou byla samozřejmě i tzv. "Rakouská měna" papírová z roku 1811.
Hledisko plnohodnotnosti vs. kreditní je problém zcela jiný.
A mezinárdní platby a reparace byly právě naopak placeny často v měně obchodní - její účel byl vždy především pro přeshraniční platby - proto pro platby s Francií 20 franky jako 8 zlatníky a pro Německý spolek tolary po roce 1857.
Registrovaný uživatel
Filozof napsal
Evropa1
Máš to nějaké pomotané.
Kurantní měna je oběživo s vyznačeným nominálem a nuceným oběhem, stanoveným zákonem - plnohodnotné i kreditní. Na rozdíl od mince obchodní. Kurantní měnou byla samozřejmě i tzv. "Rakouská měna" papírová z roku 1811.
Hledisko plnohodnotnosti vs. kreditní je problém zcela jiný.
A mezinárdní platby a reparace byly právě naopak placeny často v měně obchodní - její účel byl vždy především pro přeshraniční platby - proto pro platby s Francií 20 franky jako 8 zlatníky a pro Německý spolek tolary po roce 1857.


Než budete druhého obviňovat z pomotanosti, musíte si nejdříve uvědomit, že nejde motat dohromady věci z 18. a 20. století. Měnové systémy se v čase vyvíjely a to co platí dnes, neplatilo před třista lety.

V době, o které se bavíme platilo, že se na našem území vydávaly mince, u nichž se vnitřní hodnota kovu téměř kryla s nominální hodnotou.

V roce 1760 byly vydány měděné mince o kterých je zmínka na tomto místě.

Bohuslav Hlinka, Pavel Radoměrský: Peníze, poklady, padělky, str. 239.

"Změna z roku 1760 znamenala zásadní zlom v peněžnictví na našem území-reálná cena kovu v minci byla nahražena pouze symbolem, označením nominální hodnoty. Vznikly tak vlastně kreditní peníze, jejichž cena je pevně stanovena uvedením nominálu-bez ohledu na cenu kovu."

Zjednodušeně můžeme napsat, že plnohodnotné mince lze nazvat kurantními a neplnohodnotné kreditními. Proto nelze argumentovat názoslovím, které se k některým okolnostem začlo používat až později.

Meznárodní platby a reparace byly samozřejmě z části placeny obchodní mincí, ale většinove plnohodnotnou stříbrnou mincí, která vycházela z měnového systému.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Dovětek.

Aby platilo to co říkáte, tedy že kreditní a kurantní platidla si jsou rovna, pak musí byt dodržena jedna podstatná záležitost, za kterou se stát zaručí. Tedy, že u obou platidel musí stát zaručit stejnou hodnotu. Například stříbrné minci v hodnotě 1 zlatého a papírové bankocetli ve stejné hodnotě. Pokud se stát financuje nehodnotnou kreditní měnou a negarantuje stejné kurzy, pak Vaše teorie v tomto případě nemůže platit a v případě Vídeňské papírové měny neplatila. Stačí se podívat na inflaci, kterou byly papírové peníze zatíženy a tedy z této skutečnosti jaký byl kurz mezi plnohodnotnou a kreditní stejnou nominální hodnotou.
Například v roce 1820 stát direktivně zavedl kurz 100 zlatých stříbrné konvenční měny za 250 zlatých papírové měny. Ve své podstatě zde existovaly DVĚ měny, které si nebyly rovny.

Proto na toto období nepoužívejme dnešní poučky, protože dnes je skutečnost naprosto jiná. Například vnitřní konvertibilita, kterou stát v určité době vlády císaře Františka II. nepostytoval a dělal gaunerskou měnovou politiku, která odporovala všem základním zvyklostem, kdy zahltil vnitřní trh ohromnou spoustou téměř bezcenných kreditních platidel!!! Poučky jsou jedna věc, ale skutečnost druhá!!!
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 2. 4. 2016, 8:13. »
Registrovaný uživatel
Dovětek II.

Zjistěte si jaká byla výše dluhů monarchie a jaký objem reparací platila. Z těchto čísel je poměrně JASNÉ, že obchodní patidla v tomto případě mohla hrát naprosto zanedbatelnou roli. Závěrem podotýkám, že obchodní platidla jsou ta, která byla ražena pouze ze zlata. Stříbrná plnohodnotná konvenční měna vycházela z měnového systému a byla to naprosto obyčejná platidla, která v případě vysokých nominálů byla použita k těmto transakcím. Je známo nařízení státu, který bez vážného úspěchu nařizoval obyvatelstvu, aby na tyto účely, tyto platidla odevzdávalo.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Dovětek III.

V roce 1748 vydala tajně císařovna Marie Terezie tzv. dvacetizlatkovou měnu. Byla to reakce na dovoz nehodnotné stříbrné mince a výhoz plnohodnotné mince domácí, což souviselo se zvýšeným kurzem stříbra.
V roce 1753 byla zavedena konvenční měna. Jednalo se o dohodu mezi monarchií a některými německými státy, která se zakládala na ražbě dvacetizlatkové měny a na vzájemném oběhu těchto měn na území všech států dohody. Byla to taková malá €zóna.
Konvenční měna byla základem měnového systému monarchie. Následně byly vydány kreditní měděné a o dva roky později papírové peníze, které nemusely být přijímánany a byly u státních pokladen měněny za stříbrné mince. Válečné událostí zapříčinily financování velkých objemů plateb kreditními platidly, souběžně byla konvertibilita zrušena a stát rozhodl o nuceném přijímání kreditních platidel.
V desátém století došlo na našem území k přechodu od výměnného obchodu ke kvalitní minci. Bohužel celé období kurantních platidel bylo zatíženo všemožnými podvody, kdy byly mince úmyslně znehodnocovány.
Tento přechod jistě znamenal jistý přechod a trval poměrně dlouhou dobu. Za ještě větší přelom v myslích obyvatel znamenal přechod od kurantních ke kreditním platidlům. Do té doby byli obyvatelé zvyklí na stav, kdy stříbrná mince v hodnotě 60 krejcarů obsahovala drahý kov v téměř stejné hodnotě. Vydáním nehodnotného platidla se situace v psychologii příjemců závažným způsobem změnila, protože bankocetle ve stejné hodnotě neobsahovala žádnou vnitřní hodnotu a vše bylo založeno pouze na důvěře k vlastnímu státu. V době platnosti konvertibility tento stav mohl být respektován, ale po jejím zrušení nastala zásadní změna. Pak se nemůžeme divit, že plnohodnotné mince z trhu zmizely. Proto se oprostěme od pouček a zkusme se vcítit do myslí obyvatel, kteří museli touto změnou projít. Je teorie, která později hlásala to, že kreditní platidlo, které má nucený oběh je vlastně kurantním platidlem, v té době nikoho nezajímala.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 2. 4. 2016, 10:19. »
Registrovaný uživatel
Filozof napsal
Kurantní měna je oběživo s vyznačeným nominálem a nuceným oběhem, stanoveným zákonem - plnohodnotné i kreditní.


Jestli se nemýlím, máte i vzdělání v oboru ekonomie. Proto by mě docela zajímalo, kdy se tato terminologie prvně objevila v ekonomické teorii a při jakých souvislostech.

Děkuji.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Termín kurantní mince se v čase vyvíjel a následující zdůvodnění mě je nejbližší.

Kurantní mince je původně mince plnohodnotná, jejíž kupní síla odpovídala ceně kovu v minci obsaženého (např. zlata); později jako mince kurantní označovány mince, které musely být přijímány při placení v neomezeném množství, i když nebyly plnohodnotné.

Tedy na vysvětlení, které se vztahuje k době císaře Františka II. lze použít první část zdůvodnění, ve znění, kdy kurantní mince je původně mince plnohodnotná, jejíž kupní síla odpovídá ceně kovu v minci obsaženého.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Moderátor
Dovolím si přesně citovat co je uvedeno v publikaci Zdeněk Petráň - Pavel Radoměrský: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, 2.vydání, Praha 2006, str.122:
Kurantní (oběžné) mince - označení především plnohodnotných mincí, které obsahují takové množství drahého kovu, jehož hodnotu vyjadřuje na minci uvedený nominál. Kurantními jsou však také mince kreditní nebo drobné, jejichž hodnota je stanovena zákonem a je na nich písemně uvedena, ačkoliv hodnota kovu je vždy podstatně nižší. Za kurantní mince nejsou naproti tomu považovány mince obchodní.
A ještě citace z uvedené publikace co je to obchodní mince (str.155) :
Obchodní mince - mince z drahých kovů (zlato, stříbro) vydávané státem, které nemají určenou nominální hodnotu a skutečná hodnota je dána momentální cenou drahého kovu v těchto mincích na základě nabídky a poptávky.
Registrovaný uživatel
Evropa1 napsal
Kurantní mince je původně mince plnohodnotná, jejíž kupní síla odpovídala ceně kovu v minci obsaženého (např. zlata); později jako mince kurantní označovány mince, které musely být přijímány při placení v neomezeném množství, i když nebyly plnohodnotné.


To Kučera.

Zde by mě právě zajímal historický zlom, kdy došlo od první části zdůvodnění, ke druhému.

Navíc, pokud přijmeme druhou část zdůvodnění, kdy souběžně platila plnohodnotná mince, doplněná neplnohodnotnými platidly, pak se musel stát zaručit u obou částí za stejnou hodnotu vztahující se k nominální jednotce. Přeci nemohu vydat plnohodnotný 60 krejcar v berné hodnotě 60 krejcarů a papírový 60 krejcar v berné hodnotě například 10 krejcarů a tvářit se, že jsem zavedl jednotnou kurantní měnu.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Moderátor
Evropa1 napsal
To Kučera.
Zde by mě právě zajímal historický zlom, kdy došlo od první části zdůvodnění, ke druhému.

Bohužel k tomuto nemám informace, pouze jsem uvedl zdroj z kterého mohl čerpat Filosof.
Registrovaný uživatel
Kucera napsal
Bohužel k tomuto nemám informace, pouze jsem uvedl zdroj z kterého mohl čerpat Filosof.


Ale Filozof si vybral pouze jednu část pravdy, která se spíše vztahovala k pozdějšímu období. Zde se ale věnuji době, ve které neplatily ani ty nejzákladnější hlediska, na kterých by měl být měnový systém postaven. Pak na něj nemohu napasovat modernější ekonomickou teorii.

Vezměme si dnešní dobu, která je zároveň postavena na kurantní (z pohledu jisté formy teorie) a kreditní měny (z pohledu faktického). Tomu rozumím a takovému systému mohu i důvěřovat, protože v dobách stability je zde spousta možností se dostat k důvěryhodnějším hodnotám, než je česká měna. Ale tento stav nemohu srovnávat stejným pohledem s dobou před státním úpadkem v roce 1811. Z dnešního stavu tam neplatilo téměř nic a to je podstatné.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Filozof napsal
A mezinárdní platby a reparace byly právě naopak placeny často v měně obchodní - její účel byl vždy především pro přeshraniční platby - proto pro platby s Francií 20 franky jako 8 zlatníky a pro Německý spolek tolary po roce 1857.


Ještě malá poznámka.

Zde jste se zmýlil v několika ohledech.
Pro přeshraniční platby byla právě zavedena i konvenční měna, tedy neobchodní mince. Stejnou, zcela regulerní nadnárodní měnou byla i měna spolková, kterou zavedla monarchie a některé německé státy. Tedy i v případě spolkových tolarů se nejednalo o obchodní minci, ale o ražby, které byly v monarchii souběžně raženy a byly souběžně platné. Jestli se nemýlím, pak spolkový tolar měl hodnotu 1 1/2 zlatého.
Podle Vás tedy plnohodnotné stříbrné spolkové tolary nebyly mincemi kurantními a naopak vnitřně naprosto bezcenné papírové státovky Vídeňské měny byly pěnězmi kurantními?
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Evropa1 napsal
Kurantní mince je původně mince plnohodnotná, jejíž kupní síla odpovídala ceně kovu v minci obsaženého (např. zlata); později jako mince kurantní označovány mince, které musely být přijímány při placení v neomezeném množství, i když nebyly plnohodnotné.


Pokud budu příjemcem plnohodnotné mince, budu vlastnit určitou faktickou hodnotu, bez ohledu na další okolnosti.
Pokud budu příjemcem kreditní mince, přijímám jí pouze na základě důvěry ve vydavatele, že bude schopen plnit své závazky, které se k danému platidlu vztahují. Dnes je například dluh ČR na úrovni kolem 40 % HDP. Tedy věřím tomu, že stát je schopen přes centrální banku udržet současnou měnu. Co se ale stane za padesát let, jaká bude situace? Co když dluh stoupne na úroveň 80 % HDP? Má důvěra by byla stejná, nebo nižší?
A dostáváme se k tomu podstatnému. Situace plnohodnotných a kreditních platidel není stejná, v případě kreditních platidel se primárně jedná o důvěru a to bez ohledu na vyjádření a zákonné praktiky státu. Pokud se stane nenadálá situace, která zahýbe s důvěrou, dojde k vytlačování kvalitnějších platidel z trhu a na něm zbydou pouze neplnohodná platidla, za která není stát schopen ručit.
Nyní se přesuňme do roku 1810, tedy do období, v němž již bylo každému soudnému obyvateli monarchie jasné, že součesná situace je neudržitelná. Nebylo by pokrytecké tvrdit, že kreditní platební prostředky jsou stejně kurantními platidly, jako plnohodnotné stříbrné mince konvenční měny? Já si myslím, že by to pokrytecké bylo, protože v těchto situacích není podstatný zákon, který je postaven na ekonomicky lživých základech, ale obyčejný selský pohled obyvatel daného státu, kteří považují kreditní platidla za zcela bezcenná a z této podstaty nemohou být rovna plnohodnotným platidlům.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 2. 4. 2016, 17:25. »
Moderátor
Tomu určitě každý rozumí, spíše jde o to zda by nebylo vhodnější platidla období vlády Fr.II.(I.) popisovat místo kurantní a kreditní (vzhledem k současným matoucím definicím) spíše slovy plnohodnotná a neplnohodnotná.
Registrovaný uživatel
Kucera napsal
Tomu určitě každý rozumí, spíše jde o to zda by nebylo vhodnější platidla období vlády Fr.II.(I.) popisovat místo kurantní a kreditní (vzhledem k současným matoucím definicím) spíše slovy plnohodnotná a neplnohodnotná.


Ano, asi by to bylo jednoznačnější. Já jsem dnes uvažoval o termínech plnohodnotná a kreditní.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
V posledních Numismatických listech 69, 2014/3-4, jsem zaznamenal další názor vysvětlující termín kurantní mince, který pochází z pera Jaroslava Moravce z České národní banky.

Kurantní mince, též mince s plnou platební silou, jsou základní mince metalických měnových soustav ražené z měnového kovu, je stanovena povinnost přijímat je bez omezení. Doplňkem kurantních mincí jsou drobné mince ražené obvykle z měnového kovu nižší ryzosti nebo z obecných kovů doplňující kurantní mince pro menší, drobné platby. Papírové měnové soustavy rozdělení mincí na kurantní a drobné opustily.

Ják lze vidět, jedná se o další vysvětlení, které nám pan Moravec poskytl, ale zároveň si také musíme uvědomit, že se jedná pouze o zevrubný popis, který neobsahuje základní informace o celkovém fungování monetárních systémů Pak je dále otázkou, do jaké míry lze retroaktivně tyto pohledy použít na měnový vývoj prvního desetiletí 19. století. Asi by ale mělo platit, že každá doba je svým vývojem unikátní a z tohoto důvodu se na tento vývoj musíme také dívat.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Na tomto místě chci požádat účastníky stránek o případnou pomoc.

Různí autoři vydali v delším časovém rámci několik soupisů mincí z období vlády císaře Františka II./I. (1792-1835), které obsahují, až na malé vyjímky, stále stejné ročníky. Na tomto základě jsou zařazovány i ražby, kde existuje jistý předpoklad, že tyto ročníky nemusejí být známy (např. se uvádějí pouze razidla daných ročníků či se mohlo jednat o prapůvodní omyly, které byly do pozdějších seznamů přebrány, atd.). Na základě tohoto předpokladu chci požádat zde přítomné sběratele o spolupráci na soupisu ražeb Františka II./I., který by obsahoval pouze fyzicky doložené mince. Chtěl bych je tedy požádat o fotografie a metrologické parametry buď uváděných velmi vzácných ročníků, které se ale na sběratelském trhu nevyskytují, nebo o podklady k mincím, které jsou dosud podle numismatické literatury neznámé. Např. se může jednat o neznámé ročníky, neznámé typy či nové průkazné varianty jednotlivých ročníků. Zájem také mám o zdokumentování uváděných velmi vzácných či neznámých chyboražeb a zmetků.

Děkuji.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 19. 4. 2017, 8:59. »
Registrovaný uživatel
Zde stojí za ukázku foto X Liardu 1792. Jedná se o nominál, který byl ražen pouze v jednom ročníku. Občas se tyto mince vyskytují, ale bohužel ve většině případů v horší zachovalosti. Z tohoto důvodu bude tento kus jistě patřit mezi vyjimečný materiál.

Obrázky:

Obrázek vložený uživatelem
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 11. 11. 2017, 9:26. »
Registrovaný uživatel
Krásný kousek;-)

Obrázky:

Obrázek vložený uživatelem
Registrovaný uživatel
Zajímavý článek, ale je zde patrno, že tento článek již vyšel před delším časem.

Stačí si přečíst poslední větu, která je v přímém rozporu s tím, o co se já snažím.

Numismatika je také především o zkoumání zachovalých mincí, které nám dokáží poskytnout náležité indicie k našim závěrům.
Např. se věnuji mincím konvenční měny s ohledem na jednu problematiku, která se dá zkoumat pouze na základě přesné hmotnosti daných mincí. Důvodem je skutečnost, že mince konvenční měny byly raženy v přesném režimu hmotnosti a pokud budu chtít, aby byly moje závěry přesné, musím k těmto účelům používat pouze mince zachované. Pokud bych nebral na zachovalost mincí ohledy, všechny závěry závislé od hmotnosti by byly naprosto nepoužitelné!

Tedy závěrem.

Snažím se dělat také numismatiku a v některých případech by to bez zachovalých mincí nebylo možné!
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz

Nové téma Další příspěvek

Stránka: « < ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... > »

Sběratel.com » Mince Habsburků » Mince a doba Františka II.

Diskusní fórum | Sberatel.com | články | inzerce | katalog | mince | sběratelé | zápalky |

TOPlist
Sběratel.com je poháněno systémem UseBB 1