Prosím pěkně, plně chápu, že je asi obtížné jednoznačně charakterizovat, jak se určuje hodnota dopisu se smíšenou frankaturou, navíc třeba s dalšími aspekty, jako jsou r nalepky, razítka...

Přesto, neexistuje jakýsi návod, třeba v literatuře, jak hodnotit poštovně prošlou obálku s více známkami?

Pokud dám třeba pro příklad tuto obálku , dalo by se třeba říci, že lze odhadnout katalogovou hodnotu této celivstvosti jako odhadem součtem hodnot zde umístěných známek v neupotřebeném stavu?
Tedy známek 172a,173d,215a,
Hodnotu této celivstvosti bych s ohledem na zajímavou úpravu textu a hodnotu známek viděl na MiE 8.

Postupuji alespon mírně správně, nebo úplně špatně?
děkuji za reakce zkušenějších.
Marek

Obrázky:

Obrázek vložený uživatelem