Chcem sa spýtať, či vie niekto, v ktorom roku boli vydané známky Horskej republiky?
Rok 1921 uvádza FAZZ, takisto katalógy Zumstein a Yvert, rok 1922 katalóg Michel a rok 1923 ruský katalóg Soloviev.