Sběratel.com

Diskusní fórum o sběratelství

Sběratel.com » Mince Habsburků » Měnové reformy Habs. soustátí

Vykupminci.cz
Numisargo

Měnové reformy Habs. soustátí

Moderátoři: jan322, Kucera.

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1

Autor Příspěvek
Registrovaný uživatel
Mohl by mi někdo prosím říct,

kolikrát a jak se v době existence Habsburské monarchie a jejich panování na území zemí koruny české (1526-1918) promítli měnové reformy na hodnotách základních měnových jednotek a jejich dílčích podjednotek ???

Vím že jde až do roku 1857 o změny během tzv. Tolarového období následujícím po období grošovém, brakteátovém a dinárovém

Předem děkuji za doplnění
Registrovaný uživatel
To by bylo strašně hezké téma, které by ale zabralo obsahem několik silných knih. Zde nejde pouze o fakta změn, ale hlavně o příčiny a důsledky těchto změn.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Moderátor
Waltari napsal
Mohl by mi někdo prosím říct,

kolikrát a jak se v době existence Habsburské monarchie a jejich panování na území zemí koruny české (1526-1918) promítli měnové reformy na hodnotách základních měnových jednotek a jejich dílčích podjednotek ???

Vím že jde až do roku 1857 o změny během tzv. Tolarového období následujícím po období grošovém, brakteátovém a dinárovém

Předem děkuji za doplnění


Pro podrobné odpovědi na tyto otázky doporučuji opatřit si publikaci: Petr Vorel - Od pražského groše ke koruně české
Moderátor
Tady máš pár základních. Ber to s rezervou. Ne všechno mám ověřený a něco pochází z dost pofidérních zdrojů. Některé datumy nemusí být přesné. Ne ke všemu to mám ověřený literaturou. 18. a 19.století ještě nemám dodělaný.

Snad to pro základní rozhled postačí. :lol:

1525-05-20 Úprava kurzu tolaru
1525-07-05 Doplnění šlikovského horního řádu
1526 Ražba svídnických půlgrošů se jménem L.Jagellonského
1527-11 Odmítnutí privilegia pro Šliky
1528-06-26 Uzavření mincovny Svídnice
1528-09-13 Dohoda se Šliky o mincování
1528-11-06 Odmítnutí privilegia pro Šliky
1528-11-30 Změna předpisu pro ražbu v Jáchymově
1528-12 Začátek ražby Jáchymova pro Ferdinanda I.
1530-02-18 Instrukce pro ražbu tolaru ve Vratislavi
1531 Začátek ražby haléřů Janem z Hardeka
1532-04-18 Instrukce pro ražbu mince ve Vratislavi
1533 Začátek ražby pr.grošů s letopočtem
1533-06-04 Souhlas s postavením nové minc. v Jáchymově
1534 Apelační soud ve věcech horních přesunut z Jihlavy do Jáchymova
1535 Stanovení trestů pro falzátory
1538 Obnovení činnosti mincovny Praha
1538-06 Nová mincovna v Jáchymově vyhořela
1539 Instrukce o ražbě penízků ve Vratislavi
1539 Začátek ražby tolarů v Praze
1539-09-16 Mandát o zrušení smouvy se Šliky
1539-12-31 Minc.řád pro K.Sauermanna
154 Začátek ražby ve Vratislavi
1540 Začátek ražby haléřů Janem z Pernštejna
1540-01-27 Instrukce pro ražbu tolarů v Praze
1540-01-30 Povolení zřídit mincovnu na Moravě
1541-09-26 Nový šlikovský horní řád
1543 Ražba pražských grošů v Jáchymově
1543-06-17 Ražba prvních tolarů v K.Hoře
1544 Povolení otevřít mincovnu v Brně
1544-09-29 Narovnání cen mezi Čechami a Moravou
1545-09-25 Instrukce pro R.Puelarchera v jáchymově
1545-10-03 Definitivní odebrání všech minc.práv Šliků
1546 Zákaz ražby pro Lehnici
1546-06-12 Instrukce pro Vratislav
1547 Odejmutí práva razit mince pro Zhořelec
1547 Ukončení ražby ve Vratislavi
1547-01-12 Nařízení o snížení ryzosti tolaru v Jáchymově
1547-01-12 Úprava obrazu na tolarech
1547-08-23 Nařízení o minci
1547-09-30 Smlouva o minci s českými stavy
1547-12-02 Zavedení ražby nového typu pr.groše
1555-12-16 Nařízení o přípravě ražby podle řádu z r.1551
1559 Obnovení ražby v Těšíně
1561 Začátek ražby početních peněz
1561 Zákaz ražby mincí v Chebu
1561-08-01 Začátek platnosti Mincovního řádu pro Římskou říši v Čechách
1561-10 Mincovní řád pro Římskou říši - rozšířen i na Země Koruny České
1562-01-01 Začátek ražby podle zlatníkové měny
1562-04-10 Mandát o výměně mince
1563 Začátek ražby císařské mince ve Vratislavi
1564 Zač.ražby 1 a 1/2guldenthalleru v Krnově
1565-09-22 Rytí razidel pro Jáchymov ve Vídni
1567 Vyhořelo Jílové
1568 Otevření mincovny ve Skočově
1569 Ražba drobné mince v Bielsku
1569-08-07 Začátek ražby v Č.Budějovicích
1572 Zač. ražby 4krejcarů a tolarů v Těšíně
1573 Mincovní řád pro Slezsko
1573-01-28 Začátek ražby bílých grošů
1573-01-28 Zrušení zlatníkové měny a návrat k tolarové
1573-03-17 Obnova ražby tolarů v Čechách
1573-05-07 Příkaz k zastavení ražby podle zlatníkové měny
1574 Začátek ražby tolarů v Těšíně
1574 Ukončení ražby v Těšíně
1574-02-15 Nařízení o používání mincmistrovských značek
1576 Začátek ražby bílých grošů v Č.Budějovicích
1576-07-11 Mincovní řád
1576-07-11 Začátek ražby malých grošů
1576-07-30 Mincovní řád z 11.7.1576 rozšířen i na Moravu a Slezsko
1577 Založení úřadu Probačního mistra
1577 Začátek ražby malých grošů v Č.Budějovicích
1577-05-25 Zahájení ražby malých grošů
1578 Ukončení ražby peněz s titulem Maxmiliána II.
1578-02-03 Připraveny razidla pro 1,1/2,14tolar, a b.groš
1579 Zavedení trestu smrti upálením pro falzátory
1580 Ražba prvních tolarů v Praze
1580 Nařízení o ražbě drobné mince
1581-12-07 Potvrzení minc. práva pro Rožmberky
1582 Ražba haléřů v K.Hoře
1584 Ceny za zhotovení razidel
1584-06-04 Instrukce pro P.Hoffmanna a B.Dürlebera v Jáchymově
1587 Nový typ tolarů
1588 Začátek ražby tolarů v Praze
1588 Nařízení o zmincování stříbra v Pražské mincovně
1590 Ražba tolaru tří císařů
1592 Instrukce pro ražbu mincí z Albrechtova stříbra v Pražské mincovně
1593-05-14 Instrukce pro W.Herolta
1596 Začátek ražby 3.krejcarů v Těšíně
1596 Uzavření mincovny Rychleby
1597 Ukončení ražby v Těšíně
1599 Kopě Rychleb i s mincovnou
1600 Sněm ve Znojmě
1600 Začátek ražby dukátů v Rychlebách
1600-04-15 Změna tvůrce kolků v K.Hoře
1602-11-02 Sjednocení obrazu na Tolarech
1603 Obnovení ražby v Těšíně
1603 Začátek ražby tolarů podle nového vzoru z r.1602
1604 Ražba malého groše ve zlatě
1604 Ražba malého groše a bílého groše na razícím stroji v Praze
1606-12-12 Instrukce pro C.Lengeleldera v Jáchymově
1607-07-07 Palatinát pro Karla z Liechtensteina
1608 Začátek ražby tolarů a jejich dílů a dukátů v Těšíně
1608-01-05 Privileg.ražby pro olomoucké biskupy
1608-12-20 Udělení opavského vévodského titulu K.z Liechtenšteina
1611 Ražba haléřů, trojníků a 3kr. ve Skočově
1611-11-23 Zrušení mincovny v Českých Budějovicích
1613 Začátek ražby mincí v Kroměříži
1613 Ražba falešné mince v K.Hoře
1614 Dohoda o ustanovení zemského prubíře
1614 Ražba mincí bez letopočtu v Olomouci
1614 Zákaz braní malých peněz
1614 Ražba falešné mince okolo N.Jíčína
1614 Ražba haléřů v letech 1614,1615 a 1617
1615 Dohoda o navýšení ražby drobné mince
1616 Ražba širokých tolarů v K.Hoře a úprava kurzu
1618-06-25 Mincovna v K.Hoře byla obsazena stavy
1619 Snížení ryzosti haléřů
1619-05-15 Úprava mince
1619-06-28 Ukončení ražby bílých a malých grošů a zač.ražby krejcarů
1619-10 Začátek ražby v Brně a Olomouci
1619-10-08 Snížení ryzosti v Jáchymově
1620 Uzavření mincovny Rychleby
1620-03-14 Nařízení o ražbě tolarů v Praze
1620-12 Ražba mincí s obrazem Fridricha Falckého
1620-12-01 Začátek ražby 60 a 120krejcarů v Praze
1621 Povolení ražby mince pro Zhořelec
1621 Začátek použití válcovacích strojů v PRaze
1621-02-04 Prodloužení ražby mincí s obrazem Fridricha Falckého
1621-03-16 Snížení jakosti zlatníku a dvouzlatníku
1621-06-11 Snížení jakosti zlatníku a dvouzlatníku
1621-06-15 Zavedení 12 a 24 krejcarů
1621-09-04 Snížení jakosti 48, 24 a 2krejcarů
1621-10-29 Snížení jakosti 20zl
1621-12-20 Prodloužení platnosti grošů
1621-12-21 Zákaz vývozu zlata a stříbra ze země
1622-01-18 Založeno konsorcium DeWitteho
1622-04-01 Zákaz oběhu staré a cizí mince
1623 Mandát o maximální ceně
1623-03-15 Minc.právo pro Liechtensteiny
1623-03-31 Návrat mincování pod státní správu
1623-04-22 Začátek ražby tolarů podle starého řádu
1623-05-13 Právo ražby v Krnově pro K. z Liectenšteina
1623-06-02 Konec ražby dlouhé mince
1623-08-01 Nařízení o ražbě tolarů
1623-11-29 Pronajatí mincoven ve Slezsku,Moravě,Vídni a Bratislavě B.Zwirnerovi
1623-12-14 Mincovní reforma ve Slezsku
1623-12-28 Pronajatí mincoven konsorciu DeWitteho
1623-12-28 Úprava kurzu říšského tolaru a dukátů
1624 Přechod od pražské hřivny k vídeňské
1624 Úprava ryzosti tolarů
1624 Začátek ražby krejcarů s českým lvem ve štítku
1624-07-21 Úprava kurzu říšského tolaru a dukátů
1625-01-26 Mandát o prodloužení lhůty na výměnu dlouhé mince
1625-02-24 Právo ražby mince pro Eggenbergy
1625-04-26 Řád o způsobu proplácení dluhů v období dlouhé mince
1626 Ražba falešných grošů B.Zwirnerem
1626-02-07 Ražba falešných mincí B.Zwirneremv Opavě
1626-08-22 Obsazení Krnova dánským vojskem
1626-08-28 Příkaz o zřízení mincovny v Kladsku
1627 Přenesení olomoucké mincovny do Mikulova
1627 Ukončení ražby v Brně
1627 Založení mincovny v Zaháni
1627-07-02 Osvobození Krnova od Dánů
1628-02-13 Privilegium ražby pro A.z Waldštejna
1628-04-15 Právo ražby mince pro Eggenbergy
1629-09-04 Začátek ražby v Zaháni pro A. z Vladštejna
1629-12-02 Patent o zákazu přijímání opavských mincí
1629-12-17 Zákaz stavovské a Fridrichovy mince
1634 Mincovna Olomouc přenesena do Brna
1637 konec ražby krejcarů s českým lvem ve štítku
1637-05-30 Zákaz oběhu cizí mince
1637-11-18 Zákaz oběhu 10krejcarové mince
1637-12-16 Zákaz oběhu cizí mince
1638 Povolení ražby pro Těšín a Skočov
1640 Převzetí Těšínské mincovny Ferdinandem III.
1642 Úprava kurzu tolaru
1642 Otevření mincovny v Č.Krumlově
1642-03-20 Soud proti A.Schäffrovi v olomouci
1643-12-14 Přenesení mincovny z Olomouce do Brna
1644-08-17 Zakoupení domu pro brněnskou mincovnu
1644-09-26 Ukončení platnosti pražských grošů
1646-10-16 Začátek ražby mince v Brně
1648 Ukončení ražby mince v Brně
1649-10-05 Zákaz oběhu bavorských Batzenů a 2krejcarů
1650 Přesunutí minc.Olomouc do Kroměříže
1651 Zřízení mincovny v Břehu
1655 Uzavření mincovny Těšín
1655-10-08 Instrukce pro J.J.Hussera
1659-03-28 Zavedení ražby 6 a 15 krejcarů
1659-11 Přesunutí minc.Olomouc z Kroměříže do Vyškova
1660-06 Instrukce pro P.Buoncompagnia ve Vyškově
1661 Začátek ražby 6Krejcarů ve Vídni a Kremnici
1662 Ražba 2dukátů v Praze
1664 Přesunutí minc.Olomouc z Vyškova do Kroměříže
1664-01-20 Pronajatí mincovny v Kroměříži
1664-01-27 Zrušení mincovny Kroměříž
1664-02-06 Zrušení mincovny Olomouc
1665 Začátek ražby 6Krejcarů v Kladsku,Vratislavi, Neuburgu, Št.Hradci
1665-01-15 Zrušení mincovny ve Vyškově
1665-03-01 Pronájem mincovny v Kroměříži
1665-06 Zrušení nájmů ve všech mincovnách a zánik minc.Kladsko
1666-05-03 Patent o zapovězení polské mince
1667 Ražba hohenzollernské mince s krnovským znakem v Krosně
1667-07-23 Úprava Kurzu polských mincí
1667-11-15 Patent o zapovězení polské mince
1668-02-29 Patent o zapovězení polské mince
1671 Zákaz ražby 6 a 15krejcarů v celém habsburském soustátí
1672 1672-1692 se v čechách tolary nerazily
1675 Začátek ražby 6Krejcarů v Opolí
1678-12-24 Zrušení používání mincmistrovských značek
1680-05-02 Úprava zrna a stříže u krejcarových mincí
1693-06-27 Úprava zrna a stříže u krejcarových mincí
1694 Zákaz ražby 6 a 15krejcarů v celém habsburském soustátí
1694-06-30 Zač.ražby zemských krejcarů v K.Hoře
1694-10-29 Zákaz ražby 6 a 15krejcarů v Kroměříži
1695 Zákaz ražby drobné mince pro nevládní mincovny
1695-12-20 Zač.ražby 17krejcarů v K-Hoře
1696 Snížení hodnoty 6grošů na 17krejcarů
1700-08-21 Nařízení používat v mincovnách vídeňskou hřivnu
1701 Obnovení ražby v Kroměříži
1701-08-29 Nařízení o ražbě krejcarů a grošů v K.Hoře
1704-11-06 Zrušení mincovny Opolí
1705-04-16 Zákaz ražby grešlí a jiné dr.mince pro Břeh
1705-05-07 Patent o snížení ceny bavorských mincí
1708 Opětovný zákaz ražby grešlí a jiné dr.mince pro Břeh
1708-03-01 Zákaz ražby pro Olomouc
1712 Ražba tolarů v K.Hoře
1712-10-12 Zákaz používání mincmistrovských značek
1712-10-12 Ražba dukátů staršího rázu
1713-04-28 Ražba dukátů staršího rázu
1715-02-28 Zrušení mincovny v Břehu
1716 Zákaz ražby mince v Kroměříži
1716-03-31 Mandát o zastavení ražby 7kr. a nižších
1716-04-16 Mandát o zastavení ražby 7kr. a nižších nominálů
1717-07-01 Zákaz používání mincmistrovských značek
1717-07-01 Nařízení pro všechny RU mincovny
1717-12-20 Nařízení používat místo taškovacích strojů balanciéry
1722-03-06 Povolení zmincovat zlato z Jílového v pražské mincovně
1722-12-05 Povolení zmincovat zlato z Jílového v pražské mincovně
1726 Omezení mincí v oběhu
1726 Zákaz ražby v Kroměříži
1733 Obnovení ražby 17krejcarů ve Vratislavi
1736 Obnovení ražby 6krejcarů ve Vratislavi
1741-01-30 Zrušení mincovny ve Vratislavi
1742 Ražba okupačního půltolaru 1740 v Praze
1742 Otevření mincovny ve Vratislavi
1742 Zrušení privilegia ražby pro Kroměříž
1742-07 Nařízení o průbě
1742-07-08 Zákaz ražby 1, 1/2 a 1/4tolarů v Praze
1742-09-13 Zákaz vývozu stříbra ze Slezska
1743 Ražba dukátu, 3, 6 a 15krejcarů ve Vratislavi
1747-08-02 Privilegium ražby mince pro biskupa Troyera
1757 Ražba cínových 1/2tolarů, 20,10,3 a 1kr. v Praze
1758 Přesunutí minc.Olomouc z Vyškova do Kroměříže
1758 Začátek ražby feniku v Praze
1759-09-15 Zrušení mincovny v Kroměříži
1762 Zákaz ražby tolarů v Praze a povolení ražby 17 a 7kr.
1762-07-01 Patent o vydání prvních bankocedulí
1766-08-25 Zavedení značek mincmistra a vardajna
1769 Povolení ražby tolarů, 20 a 10kr. v Praze
1780-09-12 Změna značení mincoven
1780-12-22 Definitivní zákaz používání mm.značek
1783 Zrušení úřadu Nejvyššího mincmistra
1784-02-18 Zrušení úřadu Nejvyššího mincmistra
1784-02-18 Zrušení mincovny Praha
1795-08-28 Obnovení mincovny Praha
1827-08-22 Dekret o zrušení minc. Praha a Velká Baňa
1828 Zrušení mincovny Praha
1830 Přesunutí mincovny Praha do kl.Kapucínů
1831 Obnovení činnosti minc.Praha
1836-04-01 Zrušení minc.práva pro olomoucké biskupy
1844 Zrušení mincovny Vratislav
1852 Doživotní žalář pro falzátory
1857-03-19 Zrušení mincovny Praha a Baia Mare
1867 Zrušení úřadu zemského probéře mince v Brně
1871-12-15 Zrušení značek mincoven
Registrovaný uživatel
Děkuji za info, ale chtěl jsem se spíše zeptat na to, kolik krejcarů dělalo v danou dobu tolar a kolik tolarů bylo rovno jednomu dukátu...


jediné co se mi zatím podařilo dohledat je kurz konvenční měny zavedené Marií Terezií v r. 1754

1 vídeňská hřivna = 12 tolarů

= 24 půltolarů
= 48 čtvrttolarů
= 72 dvacetníků
= 84 12/17 sedmnáctníků
= 144 desetníků
= 205 5/7 sedmáků
= 480 grošů
= 1800 krejcarů
= 2400 grešlí
= 3600 půlkrejcarů
= 8640 vídeňských penízů (feniků)
Moderátor
Tolar i dukát byly tzv. "hrubé" mince s nestálým kurzem.
Například podle říšského mincovního řádu měl tolar platit 72 krejcarů, později došlo ke zvýšení jeho hodnoty. V roce 1601 to bylo 73 krejcarů, 1610, pak 84 krejcarů
To samé dukát. Za doby Rudolfa II. vzrostla jeho cena cca ze 110 krejcarů na 140 krejcarů.

Za "dlouhé mince" byla cena tolaru pochopitelně velmi vysoká 720 - 750 krejcarů
Po kaládě v prosinci 1623 byl kurz stanoven takto:
Tolar = 90 krejcarů
Dukát = 140 krejcarů

Válečné události pochopitelně opět zapříčinily nárůst ceny, ještě v roce 1659 byl oficiální kurz 90 krejcarů (neoficiálně to bylo víc), ale kolem roku 1670 to bylo 96 krejcarů, roku 1682 108 krejcarů a po "malé kaládě" v letech 1693 - 95 120 krejcarů.

Tento poměr se zachoval až do doby, kdy Marie Terezie zavedla pevnou konvenční měnu.
1 tolar = 2 zlaté (početní jednotka představovaná raženou mincí - půltolarem) = 120 krejcarů.
Dukát byl stále obchodní mincí s nestálým kurzem ale obvykle se dal pořídit cca kolem 250 krejcarů.
Registrovaný uživatel
Malá poznámka.
Pokud se budeme bavit o měnovém systému, vždy musíme zmínit z jaké hmotnostní jednotky vychází, protože jinak by mohlo docházet k chaozu.
Například konvenční měna vycházela z kolinské hřivny, ze které se razilo 10 tolarů, které se rovnaly 20 půltolarům. Z tohoto důvodu se jí také říká dvacetizlatková měna.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Podařilo se mi najít něco k tzv. velké kaládě tak to tady dávám

Obrázky:

Obrázek vložený uživatelem

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1

Sběratel.com » Mince Habsburků » Měnové reformy Habs. soustátí

Diskusní fórum | Sberatel.com | články | inzerce | katalog | mince | sběratelé | zápalky |

TOPlist
Sběratel.com je poháněno systémem UseBB 1