Sběratel.com

Diskusní fórum o sběratelství

Sběratel.com » Pokec o mincích » Měnové systémy naší historie.

Vykupminci.cz
Numisargo

Měnové systémy naší historie.

Moderátoři: barbar, Paul, Pavel_III, turtleoverhead.

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1 2 >

Autor Příspěvek
Registrovaný uživatel
Kdysi jsem se zabýval měnovou historií a zde je velmi zjednodušený výtah. Možná, že zde budou některé nepřesnosti, proto prosím kompetentní členy fóra o opravy, protože si nečiním nárok na odpovídající znalosti ve všech částech. Možná, že by mohla začít i diskuze na toto téma, kde by nehrály mince, jejich ročníky atd, hlavní roly.

Probírají se zde nejrůznější témata, která mají dost blízko k měně. Čím vic o tom přemýšlim, mám potřebu začít úplně od začátku, protože mám dojem, že vše nové vzniká určitým vývojem starých systémů, jako přirozená etapa.

Nejdříve lidstvo provozovalo výměnný obchod, který byl velice neefektivní. Proto se hledalo zboží, jako určitý široce berný ekvivalent směny a tim se staly především kovy, později hlavně drahé. Jak se každá společnost vice centralizovala do nějakého státního útvaru a získávala úroveň srovnatelnou s vyspelejším okolím, začala razit mince. Každý panovník pochopil, že to je velice výdělečná činnost, proto se snažil mincovni regál provozovat sám. Česky stát začal razit první mince za Boleslava I, jako první stát střední Evropy. Jednalo se o sříibrný český denár, který se stal vítaným berným platidlem, jak doma, tak v zahraničí. Pak ale dochazí k podstatným změnám, kdy je platnost omezena jen na oblast, kde byla mince vydaná. To poskytovalo větší možnost manipulovat s jejim obsahem a proto přichází jeden státní podvod za druhým.

První se odehrávaly po měnové reformě kolem roku 1050, kdy se váha denáru přibližila realite. Břetislav I měl zisk z ražby 10 %, Spytihněv 20 %, Vratislav až 90 %, Břetislav II až 240 %, Bořivoj II až 1000 %, Svatopluk až 1600 % a bylo ještě hůř, kdy se jednalo už jen o oficialní státní padělky a česká měna padla až na samé měděné dno.

Kolem roku 1130 se v Sasku začaly razit jednostranné mince z tenkého stříbrného plechu, které se k nám rozšířily a vytlačily nehodnotnou domací měnu. Přemysl I byl postaven před úkol učinit něco s měnou, protože přicházel o zisk z ražby vlastní mince, takže se musel bránit energickým opatřením. Zřejmě naráz přerušil dosavadní ražbu denáru, dal je rychle ztáhnout z oběhu a vydal nový druh mince- brakteat, jehož nominální hodnota se téměř kryla s hodnotou stříbra v minci .Denarové mince byly šizeny natolik, že nakonec šlo o měděné jádro, pokryté nepatrnou vrstvou stříbra. Zhotovení tenkého stříbrného plechu ztěžovalo podvodné machinace, takže byl na světě nový, téměř ideální měnový systém, ale ani ten netrval dlouho, protože v té době se na ražbě mincí přiživovala nekalou činností řada lidí, včetně krále.

Koncem 13.stoleti, rozvoj podnikání vyžadoval minci těžší. Tak vznikl slavný Pražský groš, který začal razit Vaclav II roku 1300 a stanovil ho jako minci věčnou, to znamená, že jeho váha ani ryzost se nebudou nikdy měnit, což bude dokladat stabilitu. Český stát si to mohl dovolit, protože v Kutné Hoře se těžila třetina evropského stříbra. Jde-li o novou éru, znamená to, že dochazí k zásadním změnám proti době minulé.
Úplně se zrušilo používání neraženého drahého kovu k placení, zanikla dosavadní měna a s ní periodické obnovování peněz.
Vznikla nová peněžní soustava, reprezentovaná těžkými, stálými stříbrnými groší, jejichž nominální hodnota byla daná jejich kovovým obsahem, současně byly zavedeny drobné mince, jejichž poměr ke groši byl nezměnitelně stanoven. Dále se rozhodlo ,že všechny doly patří králi s nárokem na poplatek z výtěžku dolování.
Když se nad tím zamyslíme, už před 700 lety vznikl z pohledu dnešní doby velice moderní měnový system, který měl předpoklady stát se stabilním.

Na trůn ale nastoupil věčně zadlužený Jan Lucemburský a ze země plynuly miliony grošů a jen přes bohatství dolů v Kutné Hoře se země finančně nezhroutila. Roku 1325 byla v Praze zahájena ražba zlatých minci, nikoliv jako výsledek promyšlené hospodářské politiky, ale jako výhodná finanční spekulace, která měla urychleně naplnit potřeby krále. Slavný groš měl však sestupný kurz i za Karla IV. Tato doba již nesla náznaky budoucí hluboké krize která vyústila v husitských válkách. Váha postupně klesala a z mince, která byla berná v podstatné části Evropy, se stala mince, ktera budila nedůvěru.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Ale abychom si jen nestěžovali na situaci domácí, to vše se dělo i v okolních státech. Nedostatek domacich platidel v období husitských válek, měl za následek příliv cizí drobné nehodnotné mince. Tu ale dával do oběhu i král Jiří z Poděbrad, když za vojenské tažení do Rakous dostal 17 tun nehodnotné drobné mince. Kdyby je nechal přetavit, získal by jen zlomek drahého kovu, proto je pustil do oběhu, i když před pár měsíci je nechal v Praze přibít na pranýř. To mělo v Čechách vážné důsledky,kdy zeme ěbyla zaplavena cizí nehodnotnou měnou. Jak se později z nálezů zjistilo, ani domácí drobná mince nebyla kvalitnější Jestliže stížnosti na pronikání nekvalitní cizí mince do Čech byli v 50 letech 15.století oprávněné, pro následující desetiletí toto pravidlo již neplatí, protože největším kazitelem struktury oběživa byla vlastní domácí produkce. Dalším problémem se stalo i pokoutné vydávání falešné mince. Situace už byla neúnosná, proto se Jiří z Poděbrad peněžní reformou z roku 1469 vrací k ražbě groše z dob Václava IV. I když se nepodařilo vyřešit všechny potíže, odstranila se řada krizových jevů.

Na sklonku 15. století však již bylo každému středověkému ekonomovi jasné, že groš má k věčnosti daleko. Nová doba po objevení Ameriky byla ve znamení mohutného obchodního podnikání, která si žádala novou hrubou minci. Jako už tolikrát předtím, byl nenadálý objev drahého kovu v Jáchymově na začátku 16. století předzvěstí dalších událostí. Šlikové se snažili vyvážet stříbro do Německa, ale platil stále zákaz vývozu nezmincovaného kovu. Proto za ohromné úplatky některým členům sněmu vešlo v platnost rozhodnutí, bez podpisu krále, o Šlikovském mincování. Výše úplatků nám naznačuje, jaky musel být zisk. Takovým způsobem vznikl v roce 1520 tolar, který byl v určitých směrech v rozporu se zájmy českého státu.

A jsme o stoleti dále. Bylo po bitvě na Bílé hoře, na českém trůně seděl Ferdinand II a začala třicetiletá válka. Císařský dvůr stále potřeboval velké sumy peněz a proto byl ochoten pronajmout mincovny těm, kteří byli schopni zaplatit. Tím spíše, když došla velmi lákavá nabídka de Wittova konzorcia. Smlouva byla podepsaná na začátku roku 1622 a jakmile vešla v platnost, nastal ohromný kolotoč, který přinesl pohadkové bohatství členům združení. Země byla zaplavovaná nehodnotnou mincí, jež obsahovala sotva jednu pětinu, až jednu sedminu stříbra určeného předchozími ustanoveními a to nebylo všechno. Císař potřeboval dalsí peníze, proto zastavoval skonfiskovaná panství členům konzorcia. Vetšinou se jednalo o oblibence, kteří mu na začátku kariery pomohli a teď se jim odvděčil. Tyto majetky ziskavali s velkou slevou a zbytky byly placeny v nehodnotné měně, kterou razili. Když si tyto částky převedeme na plnohodnotné mince, jednalo se někdy opravdu jen o pár procent skutečné ceny. Jen českému místodržiteli, knížeti Karlu z Lichtenštejna se prokazaly podvody v hodnotě větší než je 10 500 000 zlatých. Abychom si ukazali o jakou částku se jednalo, například panstvi Orlik, Zvíkov a Chýnov byla odhadnuta na 385 000 zlatých a to byl jeden z mnoha případů, i když asi ten největší. Bohužel za tyto činy nebyl nikdo potrestán. K vánocům 1623 prišel dárek v podobě kalády, kdy hodnota mincí byla snížena na 10-13 % původní hodnoty. Na jejich obhajobu lze říci, že ke krachu by asi stejně došlo, protože nekalosti se děly i před konzorciem, jen procento znehodnocení by bylo nižší.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
S rozvojem podnikání v dalším období, tak idealní podmínky již být splněny nemohly, protože měna musela být z části kryta méněhodnotnými kovy a následně i bankovkami.
Tyto změny zavedla Marie Terezie. V polovine 18.století bylo vytěženo v celém světě největší množství zlata, což mělo negativní vliv na cenu, presněji řečeno, ovlivnilo poměr mezi zlatem a stříbrem. Vzhledem ke zhodnocení stříbra nastal velmi nepříjemný a hospodářsky závažný jev. Stříbrný kov měl nyní větší cenu než uváděla nominální hodnota a hrozilo vážné nebezpečí spekulativního vývozu stříbrných mincí do zahraničí. Proto byla zavedena konvenční měna, jako dohoda států na vzajemném a neomezeném oběhu měn jednotlivých subjektů, které přistoupily k dohodě. Šlo o koncepci, která překračovala hranice.

Změna z roku 1760 znamenala další zásadní zlom v peněžnictví na našem územi, kdy reálná hodnota kovu v minci byla nahrazena pouze symbolem, označujícím nominalní hodnotu. Vznikly tak prvni kreditni měděné peníze. Šlo o hluboce promyšlenou reformu, kdy k zavedení kreditní mince se přistoupilo nesmírně obezřetně a bylo pečlivě dbáno, aby emise nepřekročila danou hranici.

Rok 1762 přinesl další převratnou novinku, jejíž zavedení se osvědčilo natolik, že se později stala samozřejmostí. Byly to papirové státovky. Aby byla posílena důvěra k této novince, zvláštní patent zdůrazňoval, že žádný soukromník nemusí bankocetle přijímat, zatímco veřejné pokladny ano. Papirové penize ziskávaly v měnových systémech naprostou převahu, zatímco podíl mincí se stále snižoval.

Svět šel dál a tištění státovek se osvědčilo natolik, že na začátku roku 1811 obíhalo papirovych peněz za více než 1 MILIARDU zlatých, při inflaci skoro 1000 %. Výbuch nastal 15.března 1811, kdy prezident rakouské dvorní komory vyhlásil 80 % úpadek. První kreditní měna skončila po 50 letech velkým krachem.

19.stoleti zažilo několik měnových reforem, ale ta nejdůležitější nastala až v roce 1892, kdy byla zavedena zlatá korunová měna. To je velmi zajímavé téma, protože první republika také uvažovala o měně zlatého standardu a nebýt světové krize ve třicátých letech dvacátého století, asi by byla realizovaná. V dnešní době, nestability směnných kurzů hlavních světových a rezervních měn se o ní také, i když pouze v teoretické rovině ekonomové baví.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) jano7B9 v 22. 9. 2012, 15:50. »
Moderátor
Neviem ,ale Boleslav I bol knieža a nie kráľ. :roll:
_______________
Múdry sa teší objaveniu pravdy, hlupák falošnosti.
Registrovaný uživatel
grofik napsal
Neviem ,ale Boleslav I bol knieža a nie kráľ. :roll:


Souhlasím s tím, že Boleslav I byl kníže a nejsem si vědom, že bych jeho jméno zde spojoval s královským titulem.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Moderátor
to Europa1 ; pokiaľ vezme do úvahy svet ako ste dal odrážku; tak podla mne dostupných zdrojov je to asi tak....... :roll:

Prvenstvo v používaní papierových peňazí drží Čína, v ktorej sa papier začal používať už okolo roku 100 po narodení Krista. Papierové peniaze sa tam objavili na začiatku siedmeho storočia. Najskôr to bolo len východisko z núdze. Čínsky cisár sa k vydávaniu peňazí uchýlil z jednoduchého dôvodu - na tlačenie dovtedy používaných kovových mincí už došli zásoby medenej rudy. Vlastníkom papierových peňazí čínsky cisár garantoval, že kedykoľvek ich môžu rozmeniť za dovtedy používané kovové mince.

Na starom kontinente sa papierové peniaze objavili cca. pred 340 rokmi. Niesli meno Bank of Stockholm a prvé kusy vytlačili 16. júla 1661.

Pokiaľ vezmeme do úvahy strednú Europu tak máte pravdu.
_______________
Múdry sa teší objaveniu pravdy, hlupák falošnosti.
Registrovaný uživatel
Všechny články jsem pojal k měnovým systémům, platným na našem území, ať v samostatné podobě, nebo v pozdějčím období, v rámci sředoevropského regionu.
Bohužel je to pouhé hrubé naznačení určitého vývoje, který by mohl ale sloužit k detailnějšímu rozepsání, pokud by se našla širší skupina zájemců. Mě osobně jsou bližší historické události od začátku sedmnáctého století, kam patří i zavedení papírových a měděných platidel. Před nedávnem jsem dostal nezávisle na sobě dva dotazy, jestli bych zde něco podobného nenapsal, tedy v poloze měny v širším pohledu k událostem doby. Dotyční tento druh diskuze preferují nad probíráním pouhých ročníků a variant jednotlivých mincí, jejich cen atd. Tímto počinem alespoň částečně plním slib, který jsem jim dal.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Moderátor
Evropa1 - Ve Vasem prehledu menoveho vyvoje jsem nenasel zminku o zasadni menove reforme z 1.6.1953. V porovnani s tim jak se touto penezni reformou podarilo komunistum okrast obyvatelstvo jsou drivejsi panovnici se svym renovatio monetae pouzi bridilove.
Registrovaný uživatel
Kucera napsal
Evropa1 - Ve Vasem prehledu menoveho vyvoje jsem nenasel zminku o zasadni menove reforme z 1.6.1953. V porovnani s tim jak se touto penezni reformou podarilo komunistum okrast obyvatelstvo jsou drivejsi panovnici se svym renovatio monetae pouzi bridilove.


Máte pravdu, že se jednalo asi o největší státní úpadek v naší historii a když bychom k tomu ještě dále připočetli násilné znárodňování všeho druhu, pak by se jednalo o velmi zrůdné události, ale můj numismatický zájem končí rokem 1918.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
díky za přehled. ještě bych připojil odkaz (jestli to nevadí) pro další přehled - např. http://detektory.hantec.cz/clanky/velmi-strucny-prehled-ceskeho-mincovnictvi-26.html
Moderátor
Pravda je v 53 prebehla menová reforma, pekná lúpež ,ale aj tak pádom komunizmu čo sa udialo z majetkom a peniazmi obyvateľstva,.......... tak komunisti ´boli amatéri. :roll:

Pokiaľ sa bavíme o menovej historii na našom uzemí ,osobne mna bude zaujímať kto poriadne preštuduje a vypublikuje cirkevní archív Nitrianskeho hradu ,ako sídla zrejme prvého biskupstva v strednej Európe od vzniku kresťanstva , pričom duchovná moc bola stále potrebná pri posvetení svetskej moci........


Zrejme sa ešte dozvieme novinky z našej historie. :roll:
_______________
Múdry sa teší objaveniu pravdy, hlupák falošnosti.
Moderátor
grofik napsal
Pokiaľ sa bavíme o menovej historii na našom uzemí ,osobne mna bude zaujímať kto poriadne preštuduje a vypublikuje cirkevní archív Nitrianskeho hradu ,ako sídla zrejme prvého biskupstva v strednej Európe od vzniku kresťanstva , pričom duchovná moc bola stále potrebná pri posvetení svetskej moci........


Grofik, ste z Nitry, máte hafo času, tak to asi prischne Vám. ;) Tak sa do toho dajte, je toho toľko že to hádam Vaši vnuci dokončia a ja sa pridám... :twisted:
Moderátor
Určite ja to nebudem, moja doména je niečo iné hoci som už mal tú česť vidiet veci /šperky v acibiskupskom trezore/ , ale určite finančne rád prispejem na aktivitu podobného tipu.

Suhlasím práce je tam na niekolko generácií a nie jedného človeka, vrátane porovnania a dohladania dokumentov vo Vatikánskom archíve .
_______________
Múdry sa teší objaveniu pravdy, hlupák falošnosti.
Registrovaný uživatel
na vývoj mincovnictví a penežnictví je myslím zcela vyčerpávající kniha od Sejbala, jen si teď nevzpomenu na název. sice jsem jí nečetl celou, zatím jen období, kterým se zabývám, ale řekl bych, že jako přehled je celkem vyčerpávající a je zbytečné dělat něco nového znovu ....
Registrovaný uživatel
kacuro napsal
na vývoj mincovnictví a penežnictví je myslím zcela vyčerpávající kniha od Sejbala, jen si teď nevzpomenu na název. sice jsem jí nečetl celou, zatím jen období, kterým se zabývám, ale řekl bych, že jako přehled je celkem vyčerpávající a je zbytečné dělat něco nového znovu ....


Pokud bychom přistoupili na tento Váš závěr, pak by stačilo, aby se zde objevily pouze odkazy na příslušné publikace a každá další diskuze by již byla naprosto zbytečná, protože téměř vše je již v základním zpracování napsané.
Smyslem, proč jsem zde napsal toto velmi zjednodušené shrnutí, byla poptávka některých lidí, kteří zde tyto stránky navštěvují a mají zájem o tento druh debat, kde nemusí padnou slovo mince, ale náplní budou i jiná, příbuzná témata, která jsou mnohem zajímavější, než platidla samotná, která jsou až na konci celého řetězce logických souvislostí. Souhlasím, s tím, že většina je již v knihách popsaná, ale důležitější je dát svým znalostem i nějakou přidanou hodnotu svých závěrů a jejich životaschopnost prověřit v diskuzi.
Asi se shodneme i na tom, že se debatou naučíme určitě více, než pouhým čtením. Pokud něco píšeme, musíme nad smyslem zdělení určitě více přemýšlet. Není podstatné se pouze něco naučit, ale důležité je se s některými závěry stotožnit, vzít je za své a to byl ten hlavní důvod, proč toto vlákno vzniklo.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Pro me, ktery se bohemikou zabyva jen velmi okrajove a o mincich od tolaroveho obdobi nevi prakticky nic je to zajimavy souhrn.

Mam jen jednu otazku, asi zacatecnickou, ale vychazi z toho, ze o tolarech toho moc nevim - jak je to s obsahem stribra v tolarech? Take se postupne snizoval? Jestli jo, tak jaky je rozdil mezi tolary dejme tomu Rudolfa II., Leopolda I. a Marie Terezie? Respektive ve stejnem obdobi kdyz porovnam cesky tolar napriklad se saskym, tak s obsahem stribra na tom byly jak?

Staci velmi strucne odpovedi, jen at mam prehled a nemusim cist rychle knizky :) Dik
Moderátor
Predepsana ryzost Ag a celkova hmotnost tolaru v ramci Habsburske monarchie dle jednotlivych narizeni:
- od prosince 1547: 895/1000, 28,93g
- od 28.1.1573: 895/1000, 28,82g
- od 12.12.1606: 895/1000, 29,28g
- od 28.6.1619: (Ceske a moravske stavy, Fridrich Falcky) 889/1000, 29,22g
- od 5.12.1620: (120 krejcar a dily) 531/1000
- 1621-1623: vyrazne snizovani ryzosti a hmotnosti
- od 1.8.1623: 891/1000, 28,821g
- od 28.3.1659: 875/1000, 28,82g
- od 30.7.1748: 852/1000, 28,82g
- od 7.11.1750: 832/1000, 28,14g
- od 1.1. 1754: 833/1000, 28,06g
- od 29.4.1852: 900/1000, 25,99g
Registrovaný uživatel
Každý kdo se věnuje mincím a sbírá je, preferuje různé směry, které mu sedí. Zajisté se také v čase jeho priority mění a váhu dává věcem, které dříve opomíjel. Možná, že mě většina dlouholetých sběratelů potvrdí, že postupem doby začíná před zájmem o pouhé mince samotné, dávat i velkou váhu širšímu rozhledu. Tomu by měly napomoci i tyto stránky. Chybou asi je, pokud se někdo soustředí pouze na vyhraněné období a nemá přehled o souvislostech před a po této historické etapě. Mince každé doby nespadly z nebe, ale vznikly určitým vývojem. Možná, že první impulsy k jejich ražbě vznikly před několika desetiletími a pokud chceme pochopit jejich vznik , musíme pochopit i některé souvislosti doby minulé. Každý máme svojí sběratelskou vlajkovou loď, které rozumíme, ale je v našem zájmu a mělo by se jednat i o část naší ješitnosti, že budeme mít i zevrubný přehled o celé historii mincování daného regionu. Zajisté se můžeme k většině informací dostat přes kniky, na daná témata, ale někdy se ke studování jiné, než naší numismatické oblasti nedonutíme. Každý z nás rozumí něčemu a pokud každý z nás zde začne diskuzi na svoje oblíbené období, poslouží to nám všem, protože se staneme účastníky tohoto procesu.
Prioritně nás zajímají mince, které jsou ale většinou až na posledním místě historických souvislosti. Jsou to pouze peněžní nástroje monetárního systému, který vznikl poptávkou na hospodářský vývoj dané země a ten se utvářel podle politického vývoje dané země, v některých případech i daného regionu.
Kdo se chce věnovat pouze jednotlivým mincím, jejich variantám, má zde mnoho příležitostí se seberealizovat, kdo chce ale získat širší znalosti, má možnost zde napsat vše, co se týká politických, hospodářských a systémových okolností jednotlivých vývojových etap naší historie. Tyto stránky jsou určeny hlavně pro lidi, kteří věří, jako já, že v těchto tématech, kde nemusí padnou jediné slovo o mincích, můžeme získat více numismatických souvislostí, než například v situacích, kdy budeme s lupou v ruce zkoumat minci a hledat nepodstatné znaky stodvacáté podpodvarianty, padesáté podvarianty, třicáté varianty, desátého typu. Jak jsem ale řekl, každý máme některé preference a já jsem byl v tomto duchu, který zde prezentuji vychován, jsem jím ovlivněn a beru ho za svůj. Na druhé straně respektuji každý, i odlišný názor.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
Rozhodl jsem začít toto tématické vlákno, i když si jsem si byl vědom, že bude možná určeno pouze pro úzkou skupinu zájemců, ale aníž jsem si to uvědomil, můžu konstatovat, že hned na začátku se nám zde naskytlo krásné téma, spojené s jednou z nejdůležitějších událostí našich dějin.
Jedná se o vystavení jedné z nejdůležitějších listin tohoto národa, ZLATÉ BULLY SICILSKÉ, která vznikla v roce 1212 a dala panovníkům této země dědičný nárok užívání královského titulu.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
Registrovaný uživatel
http://www.novinky.cz/domaci/279598-zlata-bula-sicilska-po-11-letech-opustila-trezor-bude-vystavena-pro-verejnost.html
_______________
http://digi.ceskearchivy.cz/

Od té doby co jsem přestal být namyšlený, tak jsem už bez chyby... ;)
Registrovaný uživatel
Období okolo vydání Zlaté buly a následně několik desetiletí poté je mnohými označováno po právu jako zlatý věk českého státu, především věk vlády Václava I., za jehož panování bylo založeno hned několik královských měst a hradů a přichází krásná vrcholně-gotická kultura a styl a celkově tuto dobu provází velký kulturní a společenský rozkvět. Lucemburkové pak vlastně mohli stavět na pevných základech. I já toto období Přemyslovců mám rád, především ještě z ranných let, kdy jsme objížděli spoustu hradů, ať už to byl Loket, Křivoklát a ta atmosféra byla úžasná.
Registrovaný uživatel
Jojo, na Křivoklát vždy rád vzpomínám, jak jsem tam jedno léto při studiích byl na vykopávkách s minulý týden zesnulým Tomášem Durdíkem(bezvadný člověk), těch vylomenin co jsme s průvodcema vyváděli a něco do sebe tam mělo i přímo na hradě přespávat.
_______________
http://digi.ceskearchivy.cz/

Od té doby co jsem přestal být namyšlený, tak jsem už bez chyby... ;)
Registrovaný uživatel
Toto vlákno mě zaujalo. Mnohokrát si člověk neuvědomuje souvislosti. Např. bankovky nesbírám, ale najednou jsem zjistil, že o nich nic nevím (skoro). Vývoj měny atd.. Jsem přesvědčen, že sem patří i medaile, protože nám přibližují kulturu společnosti. Nevím, zda jsem se dobře vyjádřil. Mám na mysli nejenom spolky, výstavy atd., ale i politiky, kteří se zasloužili o měnu či sbírání.
Měl jsem možnost strávit měsíc na jednom menším zámku. Vše jsem si mohl dopodrobna prohlédnout, i když se nejednalo o mince. Krásný měsíc s krásnou průvodkyní v posteli s nebesy. Kde ty časy jsou.
Registrovaný uživatel
Pokud se budete věnovat například mincím a době Františka II, pak v případě zájmu o monetární náležitosti, musíte hlavně studovat kreditní, tedy i papírová platidla, protože ty hrály v celém systému primární roly. Mince sloužily pouze jako bezvýznamný doplněk a to nám také vysvětluje jejich nedostatek na dnešním numismatickém trhu. Prostě vše souvisí se vším a někdy z naprosto, na první pohled, nesouvisejících okolností dostaneme smysluplnnou mozajku pravděpodobného vývoje.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz
« Poslední úpravu provedl(a) Evropa1 v 24. 9. 2012, 16:49. »
Registrovaný uživatel
Prostě v tomto případě sbírám mince, ale odpovědi na některé otázky kolem nich mě dokáží dát hlavně bankocetle.
_______________
Koupím hezky zachovalé mince Františka II. Nabídky prosím zasílejte na email MERKUR1@o2active.cz

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1 2 >

Sběratel.com » Pokec o mincích » Měnové systémy naší historie.

Diskusní fórum | Sberatel.com | články | inzerce | katalog | mince | sběratelé | zápalky |

TOPlist
Sběratel.com je poháněno systémem UseBB 1