Dobrý den kolegové, mohl by mi někdo v případě nedostatku doplnit chybějící nominály ražeb Westfalska

50 pf 1921 Stein Al 24 mm

1 mark 1921 Stein Al 26 mm

5 mark 1921 Stein Al 32 mm

10 mark 1921 Stein Cu 38 mm

50 mark 1923 Annette Al 28 mm

100 mark 1922 Stein Cu 26 mm

100 mark 1923 Annette Cu 26 mm

100 mark 1923 Annette Al 38 mm

500 mark 1922 Stein Cu 38 mm

500 mark 1923 Annette Al 38 mm

10 000 mark 1923 Stein Cu 45 mm

¼ milion mark 1923 Stein Al 24 mm

2 milionen mark 1923 Stein Al 26 mm

5 millionen mark 1923 Stein Cu 44 mm

50 millionen mark 1923 Stein Cu 44,5 mm

50 millionen mark 1923 Stein Al 44 mm

50 millionen mark 1923 Stein Al 38 mm

1 billion mark 1923 Stein RR Ag

5 millionen mark 1923 Stein Ni