Sběratel.com

Diskusní fórum o sběratelství

Sběratel.com » Světové poštovní známky » Známkové země - seznam

Vykupminci.cz
Numisargo

Známkové země - seznam

Moderátoři: Akir, ikanek, Jaromir, smith.

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1

Autor Příspěvek
Registrovaný uživatel
A
ACORES Azory, portugalské souostroví v Atlantickém oceáně
ADEN britská država při Rudém moři na jihozápadním výběžku Arábie
AEREO označení pro letecké známky (španělsky)
AFFRANCHTs přetisk na francouzských známkách, určených pro hromadné zásilky tiskopisů (přetisk ve dvojitém polokruhu, POSTES – vodorovný přetisk pod ním; takto znehodnocené známky se nazývají ,,pré-oblitérés" (francouzsky)
AFGHANISTAN stát ležící východně od Íránu
AFRICA ORIENTALE ITALIANA Italská východní Afrika – sdružovala Eritreu, Italské Somálsko a kdysi okupovanou Etiopii
AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE Francouzská rovníková Afrika
AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE Francouzská svobodná Afrika
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE Francouzská západní Afrika
AITUTAKI ostrov v Tichomoří pod správou Nového Zélandu, nyní součást Cookových ostrovů
AJUTORUL LEGIONAR Pomoc legionářům – rumunské příplatkové známky
ALAOUITES Alavitské území – za francouzské okupace část Sýrie, později přejmenována na Latakii
ALCAZAR OUEZZAN pošta v Maroku (místní)
ALLEMAGNE Německo (francouzsky)
ALLENSTEIN OLSZTYN, plebiscitai území v Německu v r. 1920
ALWAR indický domorodý stát
ALGÉRIE Alžírsko (francouzsky)
A.M.G. F.T.T. Allied Military Governement – Free Territory of Triest – Spojenecká vojenská vláda – Svobodné území Terst – přetisk na italských známkách pro pásmo A Svobodného území v Terstu
A.M.G.V.G. Allied Military Governement – Venezia-Giulia – Spojenecká vojenská vláda – Benátsko-Julsko – přetisk na italských známkách pro provincii Benátsko-Julsko v r. 1945
AM POST DEUTSCHLAND Allied Military Post – Spojenecká vojenská pošta – angloamerické pásmo v Německu po 2. světové válce
A.M.S. Allied Mail Service – Spojenecká poštovní služba Itálie r. 1943/45
AMTLICH GEÖFFNET Úředně otevřeno – zpáteční známka staroněmeckého státu Würtemberska
ANDORRA – ANDORRE Andorra, miniaturní republika v Pyrenejích na hranicích Francie a Španělska; nemá vlastní poštu, používá služeb a zvláštních poštovních známek pošty francouzské a španělské.
ANGOLA portugalská kolonie v jihozápadní Africe
ANGRA správní okres na Azorech
ANJOUAN ostrov v Komorách u Madagaskaru
ANNULÉ neplatné – přetisk na některých hodnotách francouzských známek
ANTIGUA britský ostrov ve skupině malých Antil
ANTILY ostrovy táhnoucí se obloukem v délce asi 3200 km od Floridy v Severní Americe až k severnímu pobřeží Jižní Ameriky. Dělí se na Velké Antily (Kuba, Haiti, Portorico, Jamajka) a Malé Antily (100 drobných ostrovů náležejících Velké Británii, Francii, Nizozemsku a USA)
ANTIOQUIA provincie v Kolumbii (Jižní Amerika)
A.O.F. Afrique Occidentale Française – Francouzská západní Afrika
A.O.I. Africa Orientale Italiana – Italská východní Afrika – přetisk na italských doplatních známkách
A PAYER – TE BETALEN doplatit – belgické doplatní známky z r. 1895–1938 (francouzsko-vlámský)
A PERCEVOIR vybrat poštovné – belgické doplatní známky z r. 1870 (francouzsky). Totéž označení mají doplatní známky pro francouzské kolonie z r. 1945 s doplňovacím textem „TIMBRE TAXE"
APURIMAC provincie v Peru (Jižní Amerika)
ARABIE SAOUDITE-SAOUDIE Saudská Arábie (francouzsky)
ARBE přetisk na známkách Rjeky-Fiume pro ostrov Ráb, okupovaný Italy r. 1920
AREQUIPA provincie v Peru (Jižní Amerika)
ARCHIPEL DES COMORES Souostroví Komory, viz COMORES
ARGENTINA jihoamerická republika; stát BUENOS AIRES měl od r. 1853 do r. 1860 vlastní známky, podobně provincie CORDOBA (1858, 1891), CORRIENTES (1856) a ENTRE-RIOS (1898)
ARMÉNIE země na Kavkaze (SSSR)
ARMENWET dobročinné – přetisk na nizozemských známkách určených jako služební známky
ARMY OFFICIAL armádní, úřední – služební známky pro armádní úřady ve Velké Británii
ASAMBLEJA KUSHTETUESE Ústavodárné shromáždění – albánské známky z r. 1946
ASCENSION britský ostrov v Atlantickém oceánu, západně od pobřeží Afriky
AUTOPAKETTI BILPAKET – BUSSPAKET finské balíkové známky pro autobusovou dopravu balíků
A-T, A & T Annám a Tonkin – přetisk na francouzských koloniálních známkách – území v někdejší Francouzské Indočíně
AUXILIO DE INVIERNO zimní pomoc – Španělsko r. 1936
AVISPORTO – MAERKE dánské novinové známky, r. 1907, 1915
AYACUCHO provincie v Peru (Jižní Amerika)
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Španělsko, Barcelona od r. 1932
AZERBAIJAN Azerbájdžán – země na Kavkaze (SSSR)
B
B dírkováno – na bavorských známkách z r. 1920; známky pro dopisy osvobozené od poštovného
B Dpto Zelaya – Bluefield, přetisk na známkách Nicaraguy – departement Zelaya, Nicaragua
BADEN Bádensko, staroněmecký stát, francouzské okupační pásmo po 2. světové válce
B.A. ERITREA British Administration – Britská správa – přetisk na. britských známkách pro bývalou italskou Eritreu
BAEC – LUFTPOST Bayerischer Aeroclub – poloúřední letecká bavorská známka z r. 1912
BAGAGES – REISGOED zavazadla (francouzsko-vlámsky) – belgické známky z r. 1936 pro zavazadla
BAGHDAD přetisk na tureckých známkách za britské okupace Baghdádu za 1. světové války; podle některých katalogů první známky Iráku
BAHAMAS Bahamské britské ostrovy v Atlantickém oceánu u Floridy
BAHAWALPUR indický domorodý stát; vlastní známky od r. 1945; r. 1947 byl připojen k Pákistánu
BAHRAIN Bahrejnské ostrovy, britský protektorát v Perském zálivu, vlastní známky od r. 1933
BAMRA indický domorodý stát
BÁNÁT BÁCSKA 1919 třířádkový přetisk na maďarských známkách na území Banátu, obsazeného spojenci po 1. světové válce
BANGKOK hlavní město Thajska – známky pro britskou poštu v tomto městě
BARANYA 1919 přetisk na maďarských známkách pro území obsazené Jihoslovany v r. 1919
BARBADOS britský ostrov v Malých Antilách v Karibském moři
BARBUDA britský ostrov ve skupině Podvětrných ostrovů (Leeward Islands) v Malých Antilách; vlastní známky r. 1922 – 1924
BARWANI indický domorodý stát
BASUTOLAND Basutsko, britská kolonie obklopená územím Jihoafrické republiky
BAYERN Bavorsko, staroněmecký stát
B.C.A. British Central Africa – Britská Střední Afrika – nynější Njasko
B.C.O.F. – JAPAN – 1946 British Commonwealth Occupation Forces – Okupační vojska Britského společenství – přetisk na australských známkách pro okupační vojska Britského společenství v Japonsku
BECHUANALAND Bečuánsko, britský protektorát v jižní Africe; (rozlišuj od BRITISH BECHUANALAND – Britského Bečuánska, kolonie, která byla v minulém století připojena ke Kapsku)
BENADIR označení prvních emisí bývalého Italskského Somálska
BENGASI město v Libyi – přetisk na italských známkách pro poštu v tomto městě
BÉNIN dřívější název území pro Dahome ve Francouzské západní Africe; nyní republika Dahome
BERGEDORF staroněmecký stát
BERMUDA Bermudy, souostroví (asi 360 ostrovů) v Atlantickém oceánu, východně od Severní Ameriky, náležející Velké Británii
BHOPAL indický domorodý stát
BHORE indický domorodý stát – známky nemají nápisy v latince
BHUTAN stát ve východních Himalájích – dříve pod ochranou Velké Británie, nyní pod ochranou Indie
BIJAWAR indický domorodý stát
B. M. A. British Military Administration – Britská vojenská správa – na okupačních známkách (B. M. A. ERITREA), Somálsko (B. M. A. SOMALIA), Tripolsko (B. M. A. TRIPOLITANIA)
B. I. T. viz BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
BOGOTA provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika)
BOLIVAR provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika) nazvaná podle jména generála Simona Boli-vara, bojovníka za svobodu zemí Latinské Ameriky proti Španělům
BOLIVIE indiánská republika (Jižní Amerika), hlav. město La Paz, leží ve výši přes 4000 m n. m.
BOLLO DELLA POSTA NAPOLETANA známka neapolské pošty – staroitalský stát Neapol
BOLLO DELLA POSTA DI SICILIA známka sicilské pošty – staroitalský stát Sicílie
BOYACA provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika)
BRAUNSCHWEIG Brunšvicko, staroněmecký stát
BRAZIL - BRASIL Brazílie, největší jihoamerická republika
BREMEN Brémy, staroněmecký stát
BRITISH BECHUANALAND Britské Bečuánsko – viz BECHUANALAND
BRITISH CENTRAL AFRICA Britská střední Afrika (nyní Njasko)
BRITISH COLUMBIA Britská Kolumbie, země na pobřeží Tichého oceánu v Severní Americe, patřící Kanadě
BRITISH EAST AFRICA Britská východní Afrika (nyní Kenja)
BRITISH HONDURAS Britský Honduras, britská kolonie (Střední Amerika]
BRITISH NEW GUINEA Britská Nová Guinea, britské, nyní australské území na jihovýchodní části ostrova Nová Guinea, od r. 1907 Papua
BRITISH NORTH BORNEO Britské Severní Borneo, britská država v severní části ostrova Borneo
BRITISH SOLOMON ISLANDS Britské Šalomounovy ostrovy (Oceánie)
BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY Britská jihoafrická společnost – území spravované touto společností je nynější Rhodesie
BRUNEI britská država v severní části ostrova Borneo
BUENOS AIRES viz ARGENTINA
BUNDI indický domorodý stát
BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION Mezinárodní úřad pro výchovu – třířádkový přetisk na švýcarských známkách – služební známky
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Mezinárodní úřad práce – třířádkový přetisk na švýcarských známkách, služební známky – rozlišuj od známek vydávaných jinými zeměmi (např. Belgie, Československo) při příležitosti zasedání této organizace (přetisky B.I.T.)
BURMA Barma, země v Zadní Indii, jako britská kolonie vydávala vlastní známky od r. 1937, za 2. světové války obsazena Japonci, od r. 1948 nezávislý stát
BUSHIRE Búčáhr, Búšir, město v Íránu při Perském zálivu, okupované dočasně Brity
BUSSAHIR STATE indický domorodý stát
C
CABO JUBI-JUBY Mys Jubi, část Španělské západní
Afriky CABO VERDE Zelený mys – Kapverdské ostrovy, portugalská država u západního pobřeží Afriky
CAISSE d'AMORTISSEMENT amortizační pokladna – přetisk na francouzských známkách
CALCHI-CARCHI ostrov ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách
CALIMNO-CALINO ostrov ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách
CAMBODGE Kambodža, země v Indočíně, od r. 1949 autonomní stát, od r. 1954 zcela nezávislá
CAMEROUN Kamerun, bývalá německá kolonie v Africe, později francouzské mandátní území, nyní nezávislá republika
CAMPIONE italská enkláva ve Švýcarsku
CANADA Kanada, dominium Britského společenství národů (Severní Amerika)
CANAL ZONE Průplavní pásmo kolem Panamského průplavu – država Spojených států amerických
CANARIAS (Islas Canarias) – Kanárské ostrovy v Atlantickém oceáně při severozápadním pobřeží Afriky; s výjimkou provizórií za občanské války používají španělských známek
CANCELLED neplatné – přetisk na známkách ostrova Mauritius
CANEA ostrov Kréta ve Středozemním moři (italsky)
CANÉE ostrov Kréta ve Středozemním moři (francouzsky)
CAIVIOIM Kanton, město v Číně
CAPE OF GOOD HOPE Mys Dobré Naděje – Kapsko, kdysi britská kolonie v jižní Africe, nyní provincie Jihoafrické republiky
CASO ostrov Kasos ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách
CASTELLORIZO-CASTELROSSO ostrov ve Středozemním moři při jižním pobřeží Turecka; r. 191S obsazen Francouzi, r. 1921 postoupen Itálii, v r. 194? spolu s ostatními Egejskými ostrovy postoupen Řecku
CAUCA provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika)
CAVALLE francouzský poštovní úřad v městě Kavale (dříve tureckém, nyní řeckém)
CAYMAN ISLANDS Kajmaní ostrovy v Karibském moři, administrativně náležejí k Jamajce
CENT měnová jednotka – za německé okupace Belgie a severní Francie, přetisk na německých, známkách
CENTIME A PERCEVOIR viz A PERCEVOIR
C.E.F. – CAMEROON EXPEDITIONARY FORCES Kamerunská expediční vojska – britská okupace Kamerunu po první světové válce
C.E.F. – CHINA EXPEDITIONARY FORCES Čínská expediční vojska – britská okupace v Číně r. 1900
CENTRAFRICAINE – RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Středoafrická republika, bývalá francouzská kolonie Ubangi-Šari (Oubangui-Chari)
CERRADO Y SELLADO – POR LA OFFiCINA nápis, na mexických zpátečních známkách
CEYLON Cejlon, ostrov v Indickém oceánu při jižní části Přední Indie, bývalá britská kolonie, nyní dominium
CILICIE Kilikie, část asijského Turecka, okupovaná Francií po první světové válce
C.F.A. – F. – COLONIAL FRANÇAIS AFRICAIN Frank (měnová jednotka) – francouzský koloniální africký frank; přetisk na francouzských známkách určených pro ostrov Réunion, kde je v oběhu koloniální frank, ač ostrov je formálně zámořským departementem Francie
CIRENAICA Kyrenaika, část býv. italské kolonie Libye, nyní část Libyjského království
C.I.H.S. COMISSION INTFRALLIÉE, HAUTE SILESIE – Mezispojenecká komise, Horní Slezsko – přetisk na bývalých německých známkách pro býv. území Horního Slezska
C.M.T. rumunská okupace Haliče v r. 1919 – přetisk na rakouských známkách
COCHIN (ANCHAL) indický domorodý stát
COCHINCHINE Kočinčína, část bývalé Francouzské Indočíny, nyní část Vietnamu
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE TELÉGRAFOS dobročinné španělské známky z r. 1927
COLIS POSTAL – COLIS POSTAUX balíkové známky Francie a Alžírská
COLIS POSTAUX-POSTCOLIS belgické balíkové známky z r. 1957
COLOMBIA Kolumbie, republika v severozápadní části Jižní Ameriky, dřívější název Nová Granada (Nueva Granada)
COMMISSION FÜR RETOURBRIEFE zpáteční známka, Wirtembersko
COMMISSION FÜR RETOURBRIEFE-AUGSBURG zpáteční známka, Bavory
COMMISSION INTERALLIÉE MARIENWERDER Mezispojenecká komise Marienwerder – přetisk na? německých známkách pro býv. plebiscitní území Marienverder v r. 1920
COMMUNICACIONES Spoje – výplatní španělské známky z r. 1870
COMORES Komory, souostroví západně od severní části Madagaskaru, francouzská kolonie
CONFOEDERATIO HELVETICA Švýcarská konfederace – latinský nápis na některých švýcarských známkách
CONGO-RÉPUBLIQUE DU CONGO 1 – Republika Kongo (hlavní město Brazzaville) – bývalé Francouzské Kongo
2 – Republika Kongo (hlavní město Léopoldville) – bývalé Belgické Kongo

CONGO BELGE Belgické Kongo
CONGO FRANÇAIS Francouzské Kongo
CONSEIL DE L'EUROPE Evropská rada – francouzské služební známky pro Evropskou Tadu ve Štrasburku (přetisk). Rozlišuj od různých příležitostných známek „EUROPA”
CONSEJO INTERPROVINCIAL DE ASTURIAS Y LEON Meziprovinciální rada Asturie a Leonu – španělské známky místního vydání z r. 1936/37
CONTRACT DIVERS známky přeměněné na kolky – přetisk na některých známkách francouzských kolonií
CONTROLE REPARTITEUR alžírské balíkové známky
COO-COS ostrov Kos ve skupině ostrovů Dodekanes v Egejském moři – přetisk na italských známkách
COOK ISLAND Cookovy ostrovy (Polynésie v Tichomoří)
CORDOBA provincie Argentiny (místní známky z r. 1858)
CORFU Korfu, ostrov ve Středozemním moři
CORREIO pošta – výplatní portugalské známky z r. 1853
CORREO AEREO letecká pošta – na známkách Španělska, jeho držav a latinsko-amerických území
CORREO GRANADINA Granadská pošta – na starých známkách Kolumbie (tehdy ještě Nové Granady)
CORREO OFFICIAL úřední pošta – na španělských služebních známkách z r. 1855
CORREO URGENTE spěšná pošta – na španělských spěšných známkách
CORREOS (s případným vyznačením země) známky zemí Latinské Ameriky; bez dalšího textu – známky Španělských Antil z r. 1855 a 1862 (s portrétem královny)
CORREOS 1854 španělské služební známky z roku 1854
CORREOS DE LIMA peruánské zpáteční známky
CORREOS DE LOS DIPUTADOS španělské služební známky z r. 1896
CORREOS – FRANCO – CUARTOS španělské výplatní známky z r. 1851
CORREOS INTERIOR vnitřní pošta – filipínské známky z doby španělského panství
CORREOS – POSTE DE MAR mexické nezoubkované známky z r. 1875 pro zásilky dopravované po moři
CORRESPONDENCIA URGENTE španělské spěšné známky
CORRIENTES argentinská provincie
COSTA RICA Kostarika, středoamerická republika
CÔTE D'IVOIRE Pobřeží slonoviny, bývalá francouzská kolonie, nyní nezávislá republika v západní Africe při Guinejském zálivu
CÔTE (FRANÇAISE) DES SOMALIS Francouzské Somálsko – somálské pobřeží – viz DJIBOUTI a OBOCK
COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE Stálý mezinárodní soudní dvůr – nizozemské služební známky pro tuto mezinárodní instituci
COURRIER DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS korespondence Společnosti národů – přetisk na švýcarských známkách určených pro dopravu pošty býv. Společnosti národů v Zenevě
COURRIER DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL korespondence Mezinárodního úřadu práce – přetisk na švýcarských známkách, určených pro dopravu pošty tohoto úřadu
CRETE Kréta, ostrov ve Středozemním moři – známky pro francouzské poštovní úřady
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Portugalský Červený kříž – na portugalských příplatkových známkách
CRUZADA CONTRE EL FRIÓ boj proti zimě – španělské známky z r. 1936
CUBA Kuba, největší ostrov Velkých Antil, do r. 1898 španělská država, potom okupován Spojenými státy, od r. 1902 podle jména nezávislá republika; Kuba se skutečně nezávislou stala teprve r. 1959, kdy se vlády ujal Fidel Castro.
CUCUTA provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika)
CUNDINAMARCA provincie republiky Kolumbie (Jižní Amerika)
CURAÇAO největší ostrov v Nizozemských Anti-lách při severním pobřeží Jižní Ameriky; někdy též označení pro celé Nizozemské Antily
CUSCO hlavní město někdejší říše Inků na území dnešní jihoamerické republiky Peru
CYPRUS Kypr, ostrov ve Středozemním moři, do r. 1960 britská država, nyní nezávislá republika
D
DAHOMEY Dahome, bývalá francouzská kolonie (někdejší Bénin), nyní nezávislá republika v západní Africe při Guinejském zálivu
DANMARK Dánsko
DANSK-VESTINDISKE Dánská Západní Indie – část Panenských ostrovů v Malých Antilách náležejících do r. 1917 Dánsku; v roce 1917 prodány Spojeným státům americkým
DANZIG Gdansk, svobodné město na pobřeží Baltického moře v letech 1918 – 1939
DEDEAGH francouzský poštovní úřad v někdejším Turecku (nynější řecké město Alexandropolis)
DEMNAT MARRAKECH místní pošta v Maroku
DEPARMENTOS-DEPARTATOS DEL SUR Peru, provincie Arequipa z r. 1882
DESÍTKA přítisk číslice 10 na známce typu „Germania" – Polsko z r. 1919
DEUTSCH-NEUGUINEA Německá Nová Guinea – bývalá německá kolonie v severovýchodní části ostrova, nyní australské mandátní území
DEUTSCH-OSTAFRIKA Německá východní Afrika – bývalá německá kolonie po 1. světové válce rozdělena mezi Velkou Británii (Tanganjika), Belgii i(Ruanda-Urundi) a Portugalsko (Kionga)
DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA Německá jihozápadní Afrika – bývalá německá kolonie, nyní spravována Jihoafrickou republikou
DEUTSCHE BUNDESPOST Německá spolková pošta – označení známek Německé spolkové republiky
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK Německá demokratická republika
DEUTSCHE FLUGPOST Německá letecká pošta
DEUTSCHE POST Německá pošta – označení známek bývalé okupační správy v Německu po 2. světové válce
DEUTSCHE REICHSPOST Německá říšská pošta (od r. 1905)
DEUTSCHES REICH Německá žíše – na německých známkách do r. 1944
DEUTSCHÖSTERREICH Německé Rakousko – Rakousko v prvních letech po 1. světové válce
DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA SOBRANTE-CORREOS španělské zpáteční známky
DHAR indický domorodý stát
DIÉGO-SUAREZ bývalá francouzská kolonie v severní části Madagaskaru, později s ním spojené
DIENSTMARKE služební známka – služební známky Německa a staroněmeckých států
DIMENSION známky přeměněné na kolky – - přetisk na známkách některých francouzských kolonií
DJ (zkratka DJIBOUTI) – označení prvních známek Francouzského Somálska, hlavní město Djibouti – Džibuti
DOMINICA britský ostrov v Malých Antilách v Karibském moři
DOMINICANA República Dominicana – Dominikánská republika ve východní části ostrova Haiti ve Velkých Antilách
DORPAT město v Estonsku (SSSR)
DURAZZO italský název pro město Dráč v někdejším Turecku, později v Albánii – přetisk na známkách určených pro bývalou italskou poštu v tomto městě
DUTTIA indický domorodý stát
E
E.A.F. East Africa Forces – Východoafrická vojska – přetisk na britských známkách používaných britskými okupačními vojsky v bývalém Italském Somálsku
EAST AFRICA AND UGANDA Východní Afrika (nynější Kenja) a Uganda
ECUADOR republika na severozápadním pobřeží Jižní Ameriky
EESTI POST Estonská pošta (bývalá)
EGEO přetisk na italských známkách pro italské ostrovy v Egejském moři
EGYPT-EGYPTE (angl., franc.) Egypt, zprvu místokrálovství pod formální tureckou nadvládou, r. 1914 až 1922 britský protektorát, r. 1922 – 1952 království, r. 1953 – 1958 republika, od r. 1958 do r. 1961 oblast SAR (Spojené arabské republiky)
EIRE Irsko (na známkách nezávislého Irska)
ELOBEY-ANNOBON-CORISCO španělské ostrovy v Guinejském zálivu
ELSAS Alsasko, součást Alsaska-Lotrinska r. 1870 až 1918 a v r. 1940 – 1944 okupované Německem; zvláštní známky byly vydány jen v r. 1940
ELSAS-LOTHRINGEN Alsasko-Lotrinsko, francouzské území okupované Německem v r. 1870
EMPIRE FRANCAIS Francouzské císařství
ENREGISTREMENT známky přeměněné na kolky – přetisk na známkách francouzského Kamerunu
ENTRE-RIOS argentinská provincie
EPIRUS území na Balkáně mezi Albánií a Řeckem
ERITREA část Etiopie, bývalá italská kolonie ve východní Africe, r. 1941 – 1952 pod britskou správou
ERSTE K. K. PRIV. DONAUDAMPFSCHIFFAHRT-GE-SELLSCHAFT první c. k. privátní dunajská paroplavební společnost
ESCUELLAS kolkové známky Venezuely (Jižní Amerika)
ESTERO zahraničí – přetisk na italských známkách určených pro poštovní úřady v zahraničí
ESTLAND Estonsko (německy) – okupační místní vydání z r. 1941
ETABLISSEMENTS (FRANÇAIS) DE L'INDE Francouzské državy v Indii – oficiální označení Francouzské Indie
ETABLISSEMENTS (FRANÇAIS) DE L'OCEANIE Francouzské državy v Oceánii – oficiální označení Francouzské Oceánie, která zahrnovala francouzské državy v Oceánii kromě Nové Kaledonie a ostrovů Wallis a Futuna; od r. 1958 je novým úředním názvem této državy Polynésie Française – Francouzská Polynésie
ÉTAT FRANÇAIS Francouzský stát – oficiální název Francouzské republiky v létech 1941 – 1944
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO Nezávislý Konžský stát – oficiální označení Konga až do formálního převzetí Belgií v r. 1908
ETHIOPIE Etiopie, císařství v severovýchodní Africe
EUPEN-MALMEDY německá města připojená r. 1919 k Belgii, r. 1940 – 1944 přechodně opět k Německu
EXPRESS DELIVERY spěšné doručení – novozélandské spěšné známky
F
FACTAJ 5 LEI rumunské balíkové známky z r. 1928
FALKLAND ISLANDS Falklandské ostrovy, britská kolonie východně od jižní části Jižní Ameriky
FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES Dependence Falklandských ostrovů – britské državy v Antarktidě (Jižní Georgie, Jižní Orkneje, Jižní Shetlandy a Grahamova země)
FALTA DE PORTE místní mexické doplatní známky z r. 1892
FARIDKOT indický domorodý stát
FARiDKOT STATE Faridkot jako konvenční stát – přetisk na známkách Britské Indie
FEN označení měnové jednotky na mandžuských známkách
FERNANDO PÖO španělský ostrov v Guinejském zálivu při pobřeží západní Afriky
FEZ MEKNEŠ místní pošta v Maroku
FEZ SEFROU místní pošta v Maroku
FEZZAN jižní část Libye, v r. 1943 – 1951 pod francouzskou správou
FIJI ostrovy Fidži, britské ostrovy v Tichomoří (skupina asi 320 ostrovů)
FILIPINAS Filipíny, souostroví v Tichém oceánu, do r. 1898 patřily Španělsku, potom država "USA, od r. 1936 se širokou autonomií, r. 1942 – 1944 okupovány Japonskem, od r. 1946 nezávislá republika
FINLAND Finsko
FISC známky přeměněné na kolky – přetisk na některých známkách francouzských kolonií
FIUME přístav Rjeka na Jaderském moři, který byl po několik let po 1. světové válce svobodným městem (italsky)
FLUGPOST letecká pošta (německy)
FORMOSA-TCHAI-WAN ostrov při východním čínském pobřeží, v letech 1894 – 1945 okupován Japonci, od r. 1949 útočištěm čankajškovců
FRANCA Ancachs, provincie Peru 1884, přetisk na známkách Peru
FRANCE LIBRE Svobodná Francie – kolonie, které se za druhé světové války připojily k výboru generála de Gaulla a bojovaly dále po boku spojenců – přetisk na známkách francouzských kolonií
FRANCO frankovací švýcarské nálepky
FRANCO BOLLO italské výplatní známky z r. 1862
FRANCO BOLLO POSTALE ROMAGNE výplatní známky, Romagna, staroitalský stát
FRANCO C. POSTE 10 BOLLO C. DIECI známky Sardinie, staroitalský stát
FRANCO BOLLO POSTALE (vedle zkřížených klíčů) známky Církevního státu z r. 1852
FRANCOBOLLO DI STATO italské služební známky z r. 1875
FRANCO 5 RAPPEN švýcarské výplatní známky
FRANCO-3. PAR.-SCRISOREI rumunské známky z r. 1862
FRANCO MARKE známka staroněmeckého státu Brémy z r. 1855
FREI DURCH ABLÖSUNG služební známky Německa a staroněmeckých států
FREIE STADT DANZIG svobodné město Gdansk – viz DANZIG
FREIMARKE (nahoře) 3 KREUZER (po 3 stranách) známky staroněmeckého státu Wirtemberska z r. 1867
FREIMARKE-SILBERGROSCHEN známky staroněmeckého státu Pruska a thurn-taxiské pošty
FRIEDRICH WILHELMSHAFEN rekomandační nálepka Deutsch-Neuguinea – britské okupační provizórium z r. 1915 v bývalé Německé Nové Guineji
FRIMAERKE KGL. POST výplatní známka, královská pošta – výplatní známky Dánska
FRIMÄRKE LOKALBREF švédské známky pro vnitřní službu
FRIMÄRKE 4 SKILLING norské výplatní známky z r. 1855, uprostřed znak se lvem a korunkou
FUNCHAL hl. město ostrova Madeiry a jméno distriktu, zahrnujícího ostrov
G
G – G.W. Griqualand – Griqualand West, britská kolonie pro přechodnou dobu oddělená od Kapská
GAB viz GABON
GABON Gabun, francouzská država v rovníkové Africe, nyní nezávislá fíabunská republika (République Gabonaise)
GAMBIA Gambie, britská kolonie na severozápadním pobřeží Afriky
GARZÓN provincie v republice Kolumbii (Jižní Amerika)
GEN. GOUV. WARSCHAU gen. gouv. Varšava – přetisk na bývalých německých známkách určených pro obsazená území ruského Polska za 1. světové války
G.E.A. German East Africa – Německá východní Afrika – britské okupační vydání pro bývalou Německou východní Afriku za 1. světové války
GENERALDIREKTORATET FOR POSTWAESENET generální ředitelství pošt – dánská zpáteční známka
GHADAMÉS území z jižní části Libye, okupované Francouzi r. 1943-1951
GHANA nezávislý stát v západní Africe, bývalá britská država Gold Coast – Zlaté pobřeží
GILBERT-ELLICE ISLANDS Gilbertovy ostrovy, britská kolonie, zahrnující čtyři skupiny ostrovů v Tichomoří východně od Nové Guineje
GIORNAL FRANCO BOLLO STAMP italské známky z r. 1862
G.N.R. – GUARDIA NAZIONALE REPUBLICANA Republikánská národní garda – přetisk na italských známkách z r. 1943
GOBIERNO Vláda – přetisk na známkách !Peru – služební známky
GOLD COAST Zlaté pobřeží – bývalá britská kolonie při Guinejském zálivu, nyní republika Ghana
GOLF DE BÉNIN Beninský záliv – viz BÉNIN
GOVERNMENT-TWENTY FIVE CENTS cejlonské služební známky
GOVERNO MILITARE ALLEATO Spojenecká vojenská vláda – přetisk na italských známkách v r. 1943 – 1945
GRAHAM LAND Grahamova země, britské území v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů
G.P.E. – GUADELOUPE (zkratka) přetisky na známkách pro francouzské kolonie
GRANDE COMORE ostrov v Komorském souostroví, Indický oceán, Afrika
GRAND LIBAN Velký Libanon – v době francouzské správy, nyní Libanonská republika
GRENADA britský ostrov v Malých Antilách v Karibském moři
G.R.I. zkratka GEORGIUS REX IMPERATOR – Jiří král císař (latinsky) – oficiální monogram panovníka, užívaný jako symbol britského státu – přetisk na okupačních vydáních známek pro bývalé německé kolonie po 1. světové válce
GRIQUALAND britská kolonie, vytvořená dočasně na území Kapská
GRÖNLAND Grónsko, ostrov v arktické části Severní Ameriky, dánská država
GUADALAJARA mexická provincie
GUADELOUPE francouzský ostrov v Malých Antilách
GUAM ostrov v Tichomoří východně od Filipín, do r. 1898 patřil Španělsku, od té doby náleží USA
GUANACASTE přetisk na známkách středoamerické republiky Kostariky
GUATEMALA středoamerická republika
GUIN PORTUGUESA Portugalská Guinea, západní Afrika
GUINEA ESPANOLA Španělská Guinea, západní Afrika. V r. 1959 byla rozdělena na Fernando Póo a Rio Muni
GUINÉE Republique de Guinée – nezávislá republika na pobřeží západní Afriky (bývalá Francouzská Guinea)
GUINÉE FRANÇAISE Francouzská Guinea – bývalá francouzská kolonie v západní Africe, nyní nezávislá Guinejská republika
GUYANE FRANÇAISE Francouzská Guayana – francouzská država (severní část Jižní Ameriky)
GWALIOR indický konvenční stát
H
HADRAMOUT Hadramautské protektoráty – součást britské državy Adenu v Arábii
HAITI ostrov ve Velkých Antilách; západní část tvoří Republika Haiti (černošské obyvatelstvo mluví jazykem francouzským, východní část tvoří Dominikánská republika (mulatské obyvatelstvo mluví španělským jazykem)
HAMBURG svobodné a hanzovní město v Německu, staroněmecký stát
HANNOVER Hannoversko, staroněmecký stát
HATAY DEVLETI území Alexandrettského sandža-ku, který byl r. 1938 odtržen od Sýrie a připojen k Turecku
HAUT-SENEGAL-NIGER Horní Senegal a Niger – území na severu Francouzské západní Afriky, bývalá francouzská kolonie
HAUTE SILESIE Horní Slezsko, bývalé plebiscitní území pod správou mezinárodní komise v r. 1920 až 1921
HAUTE VOLTA Horní Volta, dřívější francouzská kolonie, nyní nezávislá republika v severozápadní Africe
HAWAII Havajské ostrovy v Tichomoří (Sandwichovy); do konce 19. století nezávislý stát, od r. 1900 teritorium USA, od r. 1960 jeden ze států přičleněných k USA. Nápis HAWAII se vyskytuje též na některých známkách USA
HELVETIA Švýcarko (latinsky)
HEDJAZ Hedžaz, stát v západní části Arábie, později spojen s Nedždem v Saudskou Arábii
HELIGOLAND-HELGOLAND ostrov při ústí Labe a Vezery v Severním moři; britská okupace až do r. 1890, potom byl vyměněn za Zanzibar; některé katalogy jej zařazují mezi staroněmecké státy
HERBERTSHÖHE rekomandacní nálepka bývalé kolonie Deutsch-Neuguinea – britské okupační provizórium v Nové Guineji v r. 1915
HERM ISLAND ostrov Herm v průlivu La Manche
H. H. zkratka HIS HIGHHESS Jeho Výsost NAWAB SHANJAHANBE GAM – titul a jméno panovníka na známce indického domorodého státu Bhopalu
HOGAR TELEGRÁFICO španělské dobročinné známky
HOI-HAO bývalý francouzský poštovní úřad v Číně
HOLKAR STATE indický domorodý stát
HOLSTEIN Holštýnsko, staroněmecký stát
HONDA provincie jihoamerické republiky Kolumbie
HONDURAS středoamerická republika
HONGKONG britská kolonie na čínském pobřeží
HORTA distrikt v Azorech
HRZGL-POST-FRM Herzogliche Post – Freimarke – Vévodská pošta, výplatní známka z r. 1864 – Holštýnsko, staroněmecký stát
HUACHO provincie v Perú (Jižní Amerika)
HUÉRFANOS DEL CUERPO DE TELÉGRAFOS španělské dobročinné známky
HYDERABAD Hajdarábád, indický domorodý stát; velká část známek má jen nápis POSTAGE nebo POST STAMP
CH
CHALA provincie jihoamerické republiky Perú
CHAMBA indický konvenční stát
CHAMBRE DE COMMERCE obchodní komora (francouzsky)
CHARKARI STATE indický domorodý stát
CHEMINS DE FER-SPOORWEGEN železnice francouzsko-vlámsky – označení pro belgické železniční známky
CHICLAYO provincie jihoamerické republiky Perú
CHIFFRE-TAXE francouzské doplatní známky z roku 1859, 1871
CHILE jihoamerická republika na pobřeží Tichého oceánu
CHINA 1906 nevydané známky pro belgickou poštu v Číně, přetisk na belgických známkách, k jejímuž zřízení nedošlo,
CHINA britská pošta v Číně – přetisk na známkách HONGKONGU až do r. 1930
CHINA německá pošta v Číně v 1. 1886 – 1917, přetisk na německých známkách
CHINE přetisk na francouzských nebo indočínských známkách (též známky přímo s textem CHINE) pro francouzskou poštu v Číně (zrušeny koncem r. 1922)
CHRISTMAS ISLAND Vánoční ostrov –
1. Ostrov v Indickém oceánu, do r. 1958 spolu se Singapurem byl součástí Prulivových osad (Straits Settlements), resp. Malajska; pak postoupen Austrálii

2. Ostrov v severozápadní části Oceánie, administrativně podléhající Gilbertovým ostrovům

I
IDAR indický domorodý stát
I.E.F. INDIAN EXPEDITIONARY FORCES – Indická expediční vojska – přetisk na známkách Britské Indie v r. 1914
IFNI španělská kolonie při severozápadním pobřeží Afriky
ILE ROUAD ostrov Ruad při pobřeží Sýrie, okupovaný Francouzi v r. 1916
ILES WALLIS ET FUTUNA ostrovy Wallis a Futuna, francouzská država v Tichomoří
IMPER. REG. POSTA AUSTR. Imperialis regalis posta austríaca – císařská královská rakouská pošta – rakouská pošta v Levantě (latinsky)
IMPERIAL JAPANESE POST císařská japonská pošta (bývalá)
IMPOSTO DE GUERRA španělské válečné známky
INDIA Indie, bývalá Britská Indie, nyní nezávislá Indická republika
a) Indické domorodé státy: Těchto domorodých států bylo v Indii přes 600, jejich rozloha i rozsah autonomie nebyl vždy stejný. O poštovnictví neměly s vládou Britské Indie žádnou smlouvu a pokud vydávaly samy známky, byla jejich platnost omezena jen na území vydávajícího státu. Pro vyplácení korespondence mimo území domorodého státu bylo nutno použít indických známek. Proto byly na území těchto domorodých států buďto centrální indické poštovní úřady, anebo měly domorodé poštovní úřady v zásobě indické poštovní známky. Vlastní známky vydávaly tyto domorodé státy: Alwar, Bahawalpur, Bamra, Barwani, Bhopal, Bhore, Bijawar, Bundi, Bussahir, Kašmír, Charkari, Cochin, Duttia, Dhar, Faridkot (od r. 1886 se stal konvenčním státem), Hyderabad, Holkar (Indore), Idar, Jaipur (Rajastan), Jhalawar, Jasdan, Jhind (do r. 1885), Kishengarh, Las Bela, Morwi, Nandgame, Nowanuggur, Orcha, Puntch, Rajpipla, Sirmur, Soruth, Travankur a Travankur-Cochin. Známky těchto států pozbyly platnosti 1. 5. 1950 (Travankur-Cochin 1. 7. 1951) a od toho času jsou používány známky Indické republiky.

b) Indické konvenční státy měly s vládou Britské Indie úmluvu o Poštovnictví. Používaly známek Britské Indie s přetiskem názvu své země. Těmito známkami se vyplácely zásilky do celé Britské Indie, nikoli však mimo její území. Byly to tyto státy: Chamba, Faridkot (od r. 1867), Gwalior, Jhind (od r. 1885), Nabha a Putiala. Také tyto známky pozbyly dne 1. 1. 1951 platnosti a byly nahrazeny známkami Indické republiky

INDO-CHINE – INDOCHINE Francouzská Indočína – zahrnovala Kambodžu, Laos (nyní samostatná království) a Annám, Tonkin a Končinčínu (tvořící Vietnam, rozdělený nyní na Vietnamskou demokratickou republiku a Vietnamskou republiku (jižní)
INDONESIA Indonésie – po porážce Japonska byla vyhlášena nezávislá Indonéská republika, jejíž název byl později změněn na Indonesia. Nezávislost získala Indonésie až r. 1949. Je to ostrovní říše, zahrnující Sumatru, Jávu, Celebes a další menší ostrovy
INDORE STATE-HOLKAR indický domorodý stát
INHAMBANE distrikt v portugalské kolonii Mosambiku
ININI část Francouzské Guayany v Jižní Americe
INKERI Ingrie – území při hranicích Finska
INLAND 3 cents – výplatní známka Libérie z roku 1881
INLAND REVENUE Velká Británie, kolky používané jako známky v r. 1881
INSELPOST ostrovní pošta – místní známky bývalých německých vojsk, odříznutých v r. 1944 na ostrovech Krétě a Rhodu a zásobované letecky
IRÁN dříve Persie, stát v Přední Asii
IRAQ Irák – mandátní území Velké Británie, od r. 1932 nezávislé království, od r. 1958 republika
I.R. OFFICIAL britské služební známky
ISLAND ostrov v Atlantickém oceáně, do r. 1918 država Dánska, potom království v unii s Dánskem, od r. 1944 nezávislá republika
ISLAS GALÁPAGOS ostrov Galapágy (Želví ostrovy) v Tichém oceánu, západně od .Ecuadoru, jemuž patří
ISLAS DE JUAN FERNANDEZ Ostrovy Juana Fernandeze – přetisk na chilských známkách z r. 1910
ISOLE ITALIANE DELL'EGEO bývalá italská okupace ostrovů v Egejském moři – Rhodos a souostroví Dodekanés, kterých se Italové zmocnili na Turcích r. 1911, byly rozšířeny r. 1921 o ostrov Castelrosso; v r. 1944 byly obsazeny vojskem Velké Británie a r. 1947 připojeny k Řecku
ISOLE JONIE bývalá italská okupace Jónských ostrovů v r. 1941
ISRAEL Izrael – stát při západním pobřeží Přední Asie
ITÄ-KARJALA Východní Karélie (přetisk na finských známkách)
ITALY Itálie (anglicky) – okupační vydání pro Itálii r. 1943
J
JAIPUR STATE indický domorodý stát
JAMAICA Jamajka – britský ostrov ve Velkých Antilách, jižně od Kuby
JASDAN indický domorodý stát JHALAWAR – indický domorodý stát
JHIND-JEEND-JIND STATE indický konvenční stát, viz JHALAWAR
JOHORE malajský domorodý stát
JORDAN Jordánsko od r. 1949 název pro bývalé Zajordánsko (Transjordan) – nezávislé království v Přední Asii
JOURNAUX-DAGBLADEN na belgických novinových známkách francouzsko-vlámsky
K
KAIS. KÖNIGL. ZEITUNGS-STEMPEL (Cis. král. novinový kolek) – na rakouských novinových známkách
KAMERUN bývalá německá kolonie při Guinejském zálivu v Africe, po 1. světové válce francouzské mandátní území, nyní nezávislá republika (viz CAMEROUN)
KARJALA Karélie – území mezi Ruskem a Finskem, nyní sovětská autonomní republika
KÄRNTEN Korutany – rakouská země s jihoslovanskou menšinou, po 1. světové válce plebiscitní území
KAROLINEN Karolíny – souostroví v Mikronésii východně od Filipín, původně španělská, potom bývalá německá kolonie, mezi světovými válkami spravovány Japonskem, nyní Spojenými státy americkými
KAŠMÍR indický domorodý stát, nyní část Indické republiky
KATANGA provincie bývalého Belgického Konga
KÄWIENG (rekomandační nálepka bývalé kolonie Deutsch-Neu-Guinea) – provizorní známka Nové Guineje za britské okupace r. 1915
KEDAH malajský domorodý stát v severní části Malajského poloostrova
KELANTAN malajský domorodý stát v severní části Malajského poloostrova
KENTTÄPOSTI FÄLTPOST polní pošta – známky finské polní pošty (finsko-švédsky)
KENYA-UGANDA území ve východní Africe, zahrnující britské državy Kenju a Ugandu
KENYA-UGANDA-TANGANYIKA území ve východní Africe, zahrnující britské državy Kenju, Ugandu a mandátní území Tanganjiku
K.G.C.A. přetisk na jugoslávských známkách z r. 1920 – vydání pro bývalé plebiscitní území v jižním Korutansku
KGL.-POST-FRM. (král. pošta – výpl. zn.) – text na některých známkách Dánska a Dánské Západní Indie
KIAUTSCHOU čínské přístavní město Tiao-džou, které s okolní krajinou bylo před 1. světovou válkou německou državou
KIETA rekomandační nálepka bývalé Německé Nové Guineje – provizorní okupační vydání z roku 1915
KIGOMA přetisk na známkách Belgického Konga – belgické okupační vydání pro obsazenou část bývalé Německé východní Afriky (Ruanda-Urundi)
KINGDOM OF YEMEN Jemenské království – viz YEMEN (anglicky)
KING EDWARD VII. LAND Země krále Edwarda VII. – přetisk na známce Nového Zélandu vydané pro Shackletonovu výpravu do Antarktidy
KIONGA přetisk na známkách portugalské kolonie Lourenço-Marques – vydání pro část bývalé Německé východní Afriky okupované Portugalci
KISHENGARH indický domorodý stát
K. K. POST STEMPEL c. k. poštovní kolek – text na výplatních známkách Rakouska (hodnota KREUZER) a Lombardska-Benátska (hodnota CENTES) z roku 1850
KONGELIGT-POST-FRIMARKE výplatní známka královské pošty – text na výplatních známkách Dánska z r. 1851
KORCA, KORCE výplatní známky Albánie vydané v městě Korce r. 1914 a r. 1917
KOREA území ve východní Asii, do r. 1905 nezávislá, potom do r. 1945 pod japonskou nadvládou; po r. 1945 rozdělena na Korejskou lidově demokratickou republiku (severní část) a Korejskou republiku (jižní část)
KOUANG-TCHÉOU Kwang-džu – do 2. světové války francouzská država na čínském pobřeží proti ostrovu Chai-nan
KR-KREUZER (zkratka) na některých starých rakouských známkách
KREUZER krejcar – na některých starých rakouských známkách
K. u. K. FELDPOST C. a k. polní pošta – známky rakousko-uherské polní pošty
KURUS přetisk na tureckých příplatkových známkách z r. 1932
KUWAIT, KOWEIT Kuvajt, území v Arábii, do r. 1961 britský protektorát, nyní nezávislý stát
K. UND KGL. MILITÄRPOST C.a král. vojenská pošta – na některých bosenských známkách
K. WÜRT. POST Královská würtenberská pošta – na známkách staroněmeckého státu Würtenberská
L
LA AGUERA území ve Španělské západní Africe
LABUAN britský ostrov při západním pobřeží severního Bornea, připojen k Průlivovým (Úžinovým) osadám (Straits Settlements), od r. 1946 součástí kolonie Severní Borneo
LA CANEA Kréta – přetisk na známkách určených pro italskou poštu na Krétě (italsky)
LA GEORGIE Gruzínsko – země na Kavkaze (SSSR) (francouzsky)
LAGOS britská kolonie na území nynější Nigerijské federace r. 1906, připojena k Jižní Nigérii
LA GUAIRA (Venezuela) – viz ST. THOMAS
LAND-POST, PORTOMARKE na doplatních známkách staroněmeckého státu Bádenska
LAOS kdysi součást francouzské Indočíny, od r. 1949 autonomní stát, od r. 1954 nezávislý stát
LAS BELA indický domorodý stát
LATTAGUIÉ Latakie – dříve též Alavitské území – autonomní část Sýrie po dobu francouzské správy
LATVIJA Lotyšsko (SSSR)
LE BELGE 1835 balíkové známky Belgie z r. 1949
LEEWARD ISLANDS Podvětrné ostrovy (ostrovy Pod větrem) v Západní Indii, pod správou Velké Británie: Antigua, Dominika (do 31. pros. 1939), Montserrat, Nevis, Sv. Kryštof (St. Christopher nebo St. Kitts) a Panenské ostrovy
LÉGI POSTA letecká pošta (maďarsky)
LIBAN, REPUBLIQUE LIBANAISE – GRAND LIBAN Libanon, do r. 1941 pod francouzskou mandátní správou, potom nezávislá republika v Přední Asii na pobřeží Středozemního moře
LIBIA, LIBYA Libye, království v severní Africe r. 1911 – 1942 bývalá italská kolonie, r. 1942 – 1951 pod britskou (Tripolsko a Kyrenaika) a francouzskou (Fezzán, Ghadames) správou
LIETUVA Litva (SSSR)
LIFE INSURANCE životní pojištění – novozélandské služební známky státní pojišťovny
LIGNES AERIENNES F.A.F.L. letecké známky francouzských vojsk v Levantě za 2. světové války, přetisk na syrských známkách
LIPSO nebo LISSO Lipsos – jeden z ostrovů v Egejském moři (přetisky na italských známkách)
LOURENÇO, MARQUES distrikt, portugalské kolonie Mosambiku v jihovýchodní Africe
LÖSEN text na švédských doplatních známkách z r. 1874
LUEBECK, LÜBECK svobodné hanzovní město, staroněmecký stát
LUFTPOST BAEC Bayerischer Aeroclub – zkratka – poloúřední bavorská letecká známka z r. 1912
LUNDY ostrov u britského pobřeží
M
MACAO, MACAU portugalská država na jihočínském pobřeží blíže Hong-Kongu
MADAGASCAR Madagaskar, ostrov v Indickém oceánu při africkém pobřeží, bývalá francouzská država, nyní nezávislá Malgašská republika
MADEIRA portugalský ostrov západně od pobřeží Afriky – jméno distriktu
MAFEKING BESIEGED obležení Mafekingu (za burské války) – nouzové známky vydané r. 1900 na území Kapská
MAGAZAN AZENOUR-MARRAKECH – místní pošta v Maroku spojující tato města
MAGAZAN-MARRAKECH místní pošta v Maroku mezi oběma městy
MAGYAR KIR. POSTA Maďarská královská pošta (bývalá)
MAGYARORSZÁG Maďarsko (Maďarská lidová republika)
MALACCA území v Malajsku, dříve součást Průlivových osad – (Straits Settlements).
MALAGASY Madagaskar
MALAYA Malajská federace, která vznikla v r. 1948 z dřívějších federovaných malajských států N. Sembilan, Pahang, Perak a Selangor na základě dohody mezi králem Jiřím VI. a vládci těchto 9 malajských států: Johore, Kedah, Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor a Trengganu. K této federaci přistoupily ještě státy Malacca a Penang. Známky všech těchto 11 států nesou asi od r. 1950 - označení Malaya nahoře, dole pak označení jednotlivých států, např. MALAYA - JOHORE, MALAYA - PENANG; většina těchto států, tj. Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor a Trengganu však mají označení země v arabštině. Malacca má kromě označení MALAYA nahoře, dole nápis FEDERATION OF MALAYA nebo PERSEKU-TUAN TANAH MELAYU. Malajský poloostrov má rozlohu přes 131000 km2 (čtyři pětiny jsou pokryty neproniknutelnou džunglí), má více než 6 mil. obyvatel, z toho je asi polovina Malajců, a druhá polovina se skládá z Číňanů, Indů aj.
MALDIVES Maledivy, souostroví v Indickém oceánu, jižně od Přední Indie, britský protektorát
MALGACHE (REPUB.LIQUE) Malgašská republika – oficiální označení nezávislého Madagaskaru
MALI 1. FEDERATION DU MALI – Federace Mali – zahrnovala Senegalsko a bývalý Francouzský Súdán – rozpadla se v září 1960
2. REPUBLIQUE DU MALI – Republika Mali – od září 1960 název bývalého Francouzského Súdánu
MANDŽUKUO Mandžusko, severovýchodní část Číny .
MANIZALES provincie v jihoamerické republice Kolumbii
MANUS rekomandační nálepka bývalé Deutsch-Neu-Guinea s přítiskem G.R.I. – 3d; provizorní britské okupační vydání v bývalé Německé Nové Guineji r. 1915
MARIANEN Mariany – ostrovy v Tichomoří východně od Filipín, do r. 1898 španělské (MARIANAS ESPANOLAS), potom do 1. světové války německými državami, mezi světovými válkami pod správou Japonska, nyní pod správou USA
MARIENWERDER bývalé plébiscitai území mezi Polskem a Německem r. 1920
MAROC Maroko – na známkách pro francouzskou poštu v Maroku, na známkách .francouzského protektorátu i nezávislého království (ROYAUME DU MAROC (francouzsky)
MARRUECOS Maroko (španělsky)
MARSHALL INSELN Marshallovy ostrovy – bývalá německá kolonie v Tichomoří, mezi světovými válkami pod správou Japonska, nyní pod správou USA
MARTINIQUE francouzský ostrov v Malých Antilách
MAURITANIE Mauretánie – francouzská kolonie v severozápadní Africe, nyní nezávislá republika
MAURITIUS britský ostrov v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru
MAYOTTE Majunga, ostrov ve skupině Komorských ostrovů
MBRETNIJA SHQIPTARE Albánské království bývalé
MECKLENBURG-SCHWERIN Meklenbursko-Zvěřínsko, staroněmecký stát
MECKLENBURG-STRELITZ Meklenbursko-Střelicko, staroněmecký stát
MEDELLIN provincie jihoamerické republiky Kolumbie
M.E.F. Middle East Forces – vojska na Středním' východě – britské okupační známky pro obsazené bývalé italské kolonie v severní Africe
MELILLA území v bývalém Španělském Maroku
MEMEL-MEMELGEBIET francouzská správa přístavu Klajpedy po 1. světové válce
MEXICO největší středoamerická republika. Hlavní město Mexiko, bývalý aztécký Tenochtitlán, se rozkládá ve výši 2500 m nad mořem
MILIT.POST. – MILITÄRPOST PORTOMARKE vojenská pošta – na bosenských doplatních známkách
MILENARIO DE CASTILLA tisíciletí Kastilie, Španělsko r. 1944
MOÇAMBIQUE Mosambik, portugalská kolonie v jihovýchodní Africe
MOGADOR-AGADIR místní pošta v Maroku
MOGADOR-MARRAKECH místní pošta v Maroku
MOHÉLI ostrov v Komorách, francouzská država
MONACO knížectví na pobřeží Středozemního moře
MONGOLIA MONGOLSKO (Mongolská lidová republi ka) ve střední Asii (anglicky)
MONG-TSEU francouzský poštovní úřad v Čině
MONTENEGRO Černá Hora – přetisk na srbských známkách za rakouské okupace (německy)
MONTSERRAT britský ostrov v Malých Antilách
MOQUEGUA provincie v Peru (Jižní Amerika)
MOROCCO (AGENCIES) známky pro britské poštovní úřady v Maroku
MORVI indický domorodý stát
MOYEN CONGO Střední Kongo, část bývalé Francouzské rovníkové Afriky, nyní Konžská republika (Brazzaville)
MULTA nebo MULTADA na chilských doplatních známkách
MUSCAT Maskat, britský protektorát v jihovýchodní části Arábie
MUSTER-MUESTRA (přetisk) víz SPECIMEN
M.V.i.R. Militärverwaltung in Rumänien – vojenské správa v Rumunsku – bývalé německé okupační vydání za 1. světové války
N
NABHA indický domorodý stát
NACIONES UNIDAS spojené národy (španělsky)
NACHMARKE na rakouské doplatní známce z roku 1921
NANDGAME indický domorodý stát
NAPOLETANA POSTA Neapolská pošta – staroitalský stát Neapol
NATAL území v jižní Africe, kdysi britská kolonie, nyní provincie Jihoafrické republiky
NATIONS UNIES Spojené národy (francouzsky)
NAURU ostrov v Tichomoří, východně od Nové Guineje, do 1. světové války bývalá německá država, po světové válce pod společnou správou Velké Británie, Austrálie a N. Zélandu
NCE-NOUVELLE CALEDONIE Nová Kaledonie (zkratka)
NED. INDIE – NEDERL. INDIE Nizozemská Indie – na území vznikla nezávislá Indonésie, Holanďané dosud drží Západní Irian (Nizozemskou Novou Guineu)
NEDERLAND Nizozemsko (nesprávně Holandsko)
NEDERLANDSE ANTILLEN Nizozemské Antily, dříve též Curaçao, nizozemská država v Karibském moři
NEDERLANDS NIEUWE GUINEA Nizozemská Nová Guinea, Západní Irian, kdysi součást Nizozemské Indie, samostatná kolonie od r. 1949, na její území vznáší nárok Indonéská republika
NEDZD území ve střední Arábii, spojením s Hedžasem vznikla Saudská Arábie
NEPAL stát v Himalájí, do r. 1947 pod britskou ochranou, nikdy nebyl součástí Britské Indie, ač některé zahraniční katalogy uvádějí jeho známky mezi známkami indických domorodých států; do r. 19^0 platily jeho známky jen ve vnitřním styku
NEVIS britský ostrov v Malých Antilách
NEW BRUNSWICK Nové Brunšvicko – nyní kanadská provincie ve východní části území Kanady
NEWFOUNDLAND ostrov v Atlantickém oceáně, administrativně k němu náleží i část poloostrova Labrador; od r. 1949 připojen jako provincie ke Kanadě
NEW GUINEA Nová Guinea, největší ostrov v Tichomoří; západní část je dosud pod nizozemskou správou (Nederlands Nieuwe Guinea, Západní Irian), východní je pod australskou správou – (Papua & New Guinea);
NEW HEBRIDES Nové Hebridy, souostroví v Tichomoří, východně od Austrálie, britsko-francouzské kondominium (společná država)
NEW SOUTH WALES Nový jižní Wales, jeden ze států Australského svazu
NEW ZEALAND Nový Zéland – dva velké ostrovy a jeden menší v Polynésii, od poloviny minulého století je britskou državou, od počátku 20. století nezávislé dominium Britského společenství národů
N.F. Nyassaland Forces – Njaská vojska – známky britské polní pošty vydané v okupované bývalé Německé východní Africe
NICARAGUA středoamerická republika
NIEUWE REPUBLIEK Nová republika, bývalé burské území v jižní Africe
NIGER území v bývalé Francouzské západní Africe, nyní nezávislá republika Niger
NIGER COAST Nigerské pobřeží, bývalá britská kolonie v západní Africe
NIGERIA Nigérie – Nigerijská federace, nezávislý stát v západní Africe, bývalá britská država
NISIRO – NISIROS , ostrov v Egejském moři, přetisk na italských známkách
NIUE ostrov v Tichomoří, mezi souostrovím Tonga a Cookovými ostrovy, pod novozélandskou správou
NO HAY ESTAMPILLAS – VALE 10 CENTAVOS – EL AGENTE POSTAL místní provizórium v provincii Rio Hacha v jihoamerické republice Kolumbii
NORDDEUTSCHER POSTBEZIRK Severoněmecký poštovní okres – zahrnoval radu staroněmeckých států v severním Německu s Pruskem v cele (bývalý)
NORFOLK ostrov v Tichomoří východně od pobřeží Austrálie, pod australskou správou
NORGE Norsko
NORTH BORNEO severní Borneo, britská država na severní části ostrova Borneo
NORTH-NORTHERN severní (anglicky)
NOSSI-BÉ ostrov při severozápadní části ostrova Madagaskaru v Indickém oceánu
NOUVELLE CALEDONIE Nová Kaledonie, ostrovy v Tichomoří východně od Austrálie, francouzská kolonie
NOUVELLES HEBRIDES Nové Hebridy, ostrovy východně od Austrálie, britsko-francouzské kondominium (společná država)
NOVA SCOTIA Nové Skotsko, kanadská provincie, (poloostrov ve východní části území Kanady)
NOWANUGGUR indický domorodý stát
NSB viz NOSSI – BË
N.W.PACIFIC ISLANDS North West Pacific Islands – Severozápadní tichomořské ostrovy – australské okupační vydání známek pro obsazenou bývalou Německou Novou Guineu a přilehlé německé ostrovní državy
NYASSA Companhia do Nyassa – Njaská společnost – měla pronajatou část portugalské kolonie Mosambiku
NYASALAND Njasko, britská država ve střední Africe, nyní součást federace Rhodesie a Njasko
N.Z. POSTAGE DUE doplatní známky Nového Zélandu
N.Z. TRESURY FREE služební známky Nového Zélandu
O
OAXACA (Libre) jeden z Mexických spojených států
OBOCK francouzská osada na Somálském pobřeží, předchůdkyně Francouzského Somálska
OCEÁNIE na některých známkách Francouzské Oceánie; k Oceánii se někdy přičítá i Austrálie
OCCUPATION FRANÇAISE (přetisk na maďarských známkách) – spojenecká okupace Aradu v r. 1919
OFF. SAK služební známky Norska 1955.
OFFENTLIG SAK – OFF. SAK – O.S. (zkratka) Veřejná záležitost – na norských služebních známkách
OFFICIAL, OFFICIEL na služebních známkách některých zemí (anglicky-francouzsky)
O.H.M.S. On His Majesty Service – ve službě Jeho Veličenstva – služební známky Velké Británie.
OLDENBURG staroněmecký stát
OLTRE GIUBA kdysi součást Britské východní Afriky, v r. 1920 připojena k tehdejšímu Italskému Somálsku
O.M.F. Occupation Militaire Française – Francouzská vojenská okupace Cilicie 1920
ON PUBLIC TRUST OFFICE BUSINESS – FREE služební známka Nového Zélandu z r. 1891
ORANGE RIVER COLONY Kolonie Oraňská řeka – označení Oraňska jako britské kolonie v létech 1901 – 1910
ORANJE VRIJ STAAT Oranžský svobodný stát – označení Oranžska jako nezávislého burského státu ORANZSKO začátkem 20. století nezávislý burský stát, r. 1901 – 1910 britská korunní kolonie, od roku 1910 provincie nynější Jihoafrické republiky
ÖRE měnová jednotka Dánska
ORCHA STATE indický domorodý stát
ORTS-POST místní pošta – na švýcarských známkách
O.S. 1) viz Offentlig sak.
2) ON SERVICE služebně – na některých služebních známkách zemí s anglickým úředním jazykem
ÖSTERREICH – ÖSTERREICHISCHE POST Rakousko, Rakouská pošta
OUBANGUI-CHARI- OUBANGUI-CHARI-TCHAD Uban-gi-Sari-Ubangi-Sari-Čad – území v bývalé Francouzské rovníkové Africe, nyní Středoafrická republika
P
PACCHI POSTAL na balíkových známkách San Marina
PACCHI POSTÁLI (SUL BOLLETTINO) balíkové známky Itálie
PAHANG malajský domorodý stát ve střední části Malajského poloostrova
PAITA provincie v Peru (Jižní Amerika)
PAKHOI francouzský poštovní úřad v Číně
PAKISTAN Pákistán – republika v Přední Indii, vznikla jako dominium r. 1947 z území Britské Indie, obývaného mohamedány; jedna její část (Západní Pákistán) leží u Arabského moře, druhá (Východní Pákistán) při Bengálském zálivu
PAKKE-PORTO balíkové známky Grónska
PALESTINE Palestina – po 1. světové válce britské mandátní území v Přední Asii na pobřeží Středozemního moře; r. 1948 rozdělena mezi stát Izrael, Jordánsko a Egypt
PANAMA do r. 1903 provincie (departement) republiky Kolumbie, od té doby nezávislá republika
PANAMA CANAL ZONE Panamské průplavní pásmo – viz CANAL ZONE
PAPUA území v jihovýchodní části ostrova Nová Guinea, původně nazývané British New Guinea – Britská Nová Guinea; od r. 1906 pod správou Austrálie
PAPUA & NEW GUINEA poštovní území zahrnující Papuu a australské mandátní území Nová Guinea (bývalá Německá Nová Guinea)
PARA-PIASTRE označení turecké měny na známkách určených pro pošty v Levantě, tj. na území evropského i asijského Turecka (do r. 1923) přetisk na známkách Velké Británie, Rakouska, Německa, Itálie, Ruska aj.
PARAGUAY jihoamerická republika, obývaná téměř výhradně indiánskými míšenci, kteří – na rozdíl od ostatních zemí Jižní Ameriky – mluví starobylou indiánskou řečí guarani; úředním jazykem je španělština
PARAS viz PARA
PASCO provincie v Peru (Jižní Amerika)
PASTO ZENKLAS TARNYBINIS známky Klajpedy (bývalého Memelu)
PATMO nebo PATMOS ostrov v Egejském moři, pod bývalou italskou správou r. 1912 – 1944
PECULE známky přeměněné na stvrzenky o spoření, přetisk na známkách některých francouzských kolonií
PECHINO Peking – známky pro bývalou italskou poštu v Pekingu (italsky)
PENANG malajský domorodý stát v severozápadní části Malajského poloostrova
PENRHYN ostrov v Cookově souostroví v Tichém oceánu pod správou Nového Zélandu
PENTRU CULTURA povinné příplatkové známky Rumunska
PERAK malajský domorodý stát v severozápadní části Malajského poloostrova
PERLIS malajský domorodý stát v severozápadní části Malajského poloostrova
PERU jihoamerická republika při pobřeží Tichého oceánu; byla vládnoucím územím v říši Inků s hlavním městem Cusco, nyní hlavní město Lima
PESA bývalá Německá východní Afrika – přetisk na německých známkách
PESETA označení měnové jednotky – přetisk na francouzských známkách pro poštu v Maroku
PĚTKA přítisk číslice 5 na známce typu „Germania", Polsko r. 1919
PFENNIG označení měnové jednotky Meklenbursko – Přední Pomořany r. 1945/46
PISCO provincie v Peru (Jižní Amerika)
PISCOPI ostrov v Egejském moři, pod bývalou italskou správou r. 1911 – 1944
PITCAIRN ISLANDS Pitcairnské ostrovy – skupina britských ostrovů ve východním Tichomoří; nejdůležitější ostrov Pitcairn, osídlený potomky vzbouřenců z lodi Bounty
PIURA provincie v Peru (Jižní Amerika)
PHILIPPINEShPHILIPPINE ISLANDS Filipíny – viz FILIPINAS
P.M. Posta militare – vojenská pošta – italské známky polní pošty
POLYNESIE FRANÇAISE Francouzská Polynésie, dříve Oceánie
PONJOIS INKERI Ingrie – území v severní části SSSR
PONTA DELGADA okres v Azorech (distrikt)
POPAYAN provincie Cauca v Kolumbii (Jižní Amerika)
PORT CANTONAL kantonální švýcarské známky (Ženeva)
PORT-LAGOS francouzský poštovní úřad v Levantě r. 1893 – 1898
PORTE DO CONDUCCIÓN balíková pošta, Peru r. 1896
PORTE LA MAR zvláštní mexické známky k vyplácení dopisů zasílaných po moři do některých zemí
PORTE FRANCO 1. (dole na známkách) portugalské známky pro vyplácení korespondence, osvobozené od poštovného; 2. (nahoře na známkách hodnota DINERO nebo dole PESETA, CORREOS po obou stranách) Peru r. 1856
PORTEADO – 50 RÉIS a RECEVER – CORREIO doplatní známky Portugalska a jeho kolonií
PORT-SAID francouzská pošta v tomto městě
PORTO rakouské doplatní r. 1908
PORTO GAZETEI Rumunsko r. 1858
PORTZEGEL Nizozemské doplatní známky
POSTGEBIET-OB.OST. německá okupace Litvy a Estonska za 1. světové války
POST OFFICE výplatní známky USA r. 1845, r. 1847
POST-SCHILLING Šlesvik-Holštýn, staroněmecký stát
POST STAMP Hajdarábád, indický domorodý stát
POST ZEGEL nizozemské výplatní r. 1852
POSTA ROMANA nebo POSTA ROMINA rumunská pošta
POSTAGE (nad portrétem) Velká Británie, Konfederované státy;
(bez portrétu) – Hajdarábád – indický domorodý stát
POSTAGE DUE doplatní známky Velké Británie a britských držav
POSTAGE DUE N.Z. novozélandské doplatní známky
POSTAGE FREE novozélandské služební známky r. 1887
POSTE AÉRIENNE letecká pošta (francouzsky)
POSTE ESTENSI známky staroitalského státu Modeny
POSTE DE GENEVE švýcarské kantonální známky (Zeneva)
POSTE LOCALE místní pošta, na některých starých švýcarských známkách
POSTES (nad portrétem) nejstarší výplatní známky Belgie
POSTES AFGHANES i AFGANES Afghánská pošta (francouzsky)
POSTES-CENTIMES-FRANC velká číslice hodnoty uprostřed výplatní známky Alsaska-Lotrinska, uváděného některými zahraničními katalogy mezi staroněmeckými státy
POSTES EGYPTIENNES Egyptská pošta (francouzsky)
POSTES OTTOMANES Otomanská pošta, nápis na tureckých známkách z doby sultanátu [francouzsky)
POSTES PARIS 1920 – POSTES FRANCE 1921 známky předběžně znehodnocené pro frankaturu hromadně posílaných tiskopisů; takto znehodnocené známky se nazývají pré-oblitérés
POUNTCH indický domorodý stát
PREUSSEN Prusko, staroněmecký stát
PRINCE EDWARD ISLAND ostrov Prince Edvarda v zálivu sv. Vavřince; nyní kanadská provincie
PRO JUVENTUTE švýcarské známky ve prospěch pomoci dětem; Pro mládež (latinsky)
PRO TUBERCULOSOS PORRES španělské dobročinné známky z r. 1937
PROVINCIE FRANCO BOLLO MODONESI staroitalský stát Modena
PROVISORIO (provisorní známka – přetisk na známkách Portugalska a jeho kolonií)
P.S.N.C. Tichomořská paroplavební společnost, Peru r. 1857
PUERTO RICO Portorico, ostrov ve Velkých Antilách, do r. 1898 pod správou španělskou, od té doby náleží USA
PUNO provincie v Peru (Jižní Amerika)
PUOLUSTUSVOIMAT KENTTAPOSTIA finské vojenské známky
PUTTIALA STATE indický konvenční stát
P.Y.S. turecké příplatkové známky r. 1936
Q
QATAR Katar, britský protektorát v Arábii při Perském zálivu
QU'AITI STATE OF SHIHR AND MUKALLA, QU'AITI STATE IN HADHRAMAUT sultanáty pod protektorátem Adenu
QUEENSLAND jeden ze států Australského svazu
QUELIMANE část portugalské kolonie Mosambiku
R
RABAUL rekomandační nálepka býv. Deutsch-Neu-Guinea s přetiskem G.R.I. 3d. – provizorní britské okupační vydání r. 1915
RAJASTHAN Rádžastán – přetisk na známkách Jaipur – nový svaz indických států, zahrnujících 14 knížectví, založen r. 1948
RAJPEEPLA-RAJPIPLA indický domorodý stát RAYON I,II,III – (nad znakem s bílým křížem) – na prvních švýcarských známkách
RECARGO 5Cs 1898 – 99 španělské válečné známky
REGATUL-ROMANEI přetisk na maďarských známkách – rumunská okupace Maďarska z r. 1919
REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO italská okupace ostrovů Carnaro, přetisk na známkách Rjeky – Fiume
REGNO D'ITALIA italská okupace Julských Alp, Terstu a Istrie po 1. světové válce – přetisk na rakouských známkách
REICHPOST Říšská pošta – na starých německých výplatních známkách
REPUBLIKA MALAGASY Madagaskar; v. toto heslo
RÉSAU D'ETAT francouzské balíkové známky r. 1901
RESISTANCE odboj, přetisk (francouzsky) RESMI – turecké služební známky od r. 1951
RÉUNION francouzský ostrov v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru; od r. 1948 jsou na ostrově v oběhu známky Francie s přetiskem tamní měny (CFA-Frank)
RF République Française – Francouzská republika – monogram na známkách Francie a jejích držav
RHEINLAND-PFALZ Porýní-Falcko – země ve francouzském okupačním pásmu
RHODESIA britské území ve střední Africe, dnes součást federace Rhodesie a Njaska
RHODESIA & NYASALAND autonomní federace Severní a Jižní Rhodesie a Njaska ve střední Africe
RIAL měnová jednotka Íránu (Persie)
RIALTAR SEALADAC přetisk na známkách Velké Británie v keltském, písmu – Irsko 1922
RIGSBANK-SKILLING dánské výplatní známky r. 1851
RIO DE ORO území ve Španělské západní Africe
RIO Muni pevninová část bývalé Španělské Guineje v Africe
R. O. viz ROUMÉLIE ORIENTALE
RODÍ RHODOS, největší z Egejských ostrovů
ROMAGNE Romana, staroitalský stát
ROMANIA nebo ROMINA Rumunsko (Rumunská lidová republika)
ROSS DEPENDENCE Rossova dependence – antarktické území, na něž si činí nároky Nový Zéland
ROUAD viz ILE ROUAD
ROUMÉLIE ORIENTALE Východní Rumélie, bývalá autonomní část Turecka obývaná Bulhary, později připojená k Bulharsku
RUANDA-URUNDI území ve východní Africe, kdysi součást bývalé Německé východní Afriky, po 1. světové válce okupována Belgičany, kteří ji dosud spravují jako mandátní území
RUSSISCH-POLEN Ruské Polsko – území okupované Němci za 1. světové války – přetisk na německých známkách
RYUKYUS-Rjúkjú skupina ostrovů mezi Japonskem a Tchajwanem, obsazená Američany
S
SAAR - SAARGEBIET - SAARLAND Sársko
SAFI – MARRAKECH místní pošta v Maroku
SAHARA (OCCIDENTAL) ESPANOL Španělská (západní) Sahara – španělská država v západní Africe na pobřeží Atlantického oceánu
SACHSEN Sasko, staroněmecký stát
SAINT CHRISTOFER – SAINT KITTS ostrov sv. Kryštofa v Malých Antilách, britská kolonie
SAINTE-MARIE De MADAGASCAR ostrůvek při východním pobřeží Madagaskaru
SAINT-PIERRE ET MIQUELON dva ostrůvky jižně od Newfoundlandu, francouzská kolonie
SALONICCO italská pošta v Soluni v r. 1909 – přetisk na italských známkách
SALVADOR – EL SALVADOR středoamerická republika
SAMOA Samojské (Plavecké) ostrovy ve východním Tichomoří; východní část náleží USA, západní náležela do 1. světové války Německu, pod jménem Western Samoa – Západní Samoa či nově též Samoa i Sisifo byla do konce roku 1961 pod mandátní správou Nového Zélandu, 1. 1. 1962 získala nezávislost.
SANS VALEUR bez hodnoty – přetisk na francouzských známkách (francouzsky)
SAN MARINO S. MARINO – republika v severovýchodní části Itálie
SANTANDER provincie v jihoamerické republice Kolumbii
SAORSTÁT EIREAN 1922 Svobodný irský stát
SAO TOMÉ E PRINCIPE S. TOMÉ – Sv. Tomáš a Princův ostrov – portugalská ostrovní država v Guinejském zálivu
SARAWAK území v severní části ostrova Bornea, britská država
SARRE Sársko, francouzská okupace po 1. světové válce
SAURASHTRA Soruth, indický domorodý stát
SCARPANTO Karpathos, jeden z Egejských ostrovů
SCINDE DISTRICT vydání Britské Indie z
Registrovaný uživatel
SCUTARI di ALBANIA přetisk na italských známkách určených pro bývalou italskou poštu v městě Skadaru
SCUTIT POSTA rumunská známka pro dopisy osvobozené od poštovného [z r. 1870)
S.D.N. – SOCIETE DES NATIONS Společnost národů – přetisk na švýcarských známkách určených pro služ. poštu býv. Společnosti národů v Ženevě
SEGNATASSE-CENTESIMI italské doplatní známky z r. 1870
SEGNATASSE-VIGLIA italské známky na poukázky
SEIYUN-KATHIRI STATE OF SEIYUN sultanat Arábie
SELANGOR malajský domorodý stát, ve střední části Malajského poloostrova
SEN označení měnové jednotky na japonských známkách a známkách ostrovů Rjúkjú
SENEGAL Senegalsko, dříve součást Francouzské západní Afriky, po přechodnou dobu součást Federace Mali, nyní nezávislá republika
SENEGAMBIE-NIGER kdysi administrativní celek ve Francouzské západní Africe
SERBIEN Srbsko, rakouská okupace za 1. světové války; německá okupace za 2. světové války
SERVIZIO COMMISS1ONI italské služební známky z r. 1912
S.H.S. přetisk na známkách Bosny a Maďarska
SHANGHAI Šanghaj, město na čínském pobřeží, přetisk na známkách některých zemí, které zde udržovaly poštovní úřady
SCHLESWIG-HOLSTEIN území spojené zprvu s Dánskem, po prusko-dánských válkách od něho odtržené
SCHUTZGEBIET DEUTSCH NEU-GUINEA COMPANY – PACKETMARKE soukromá balíková známka bývalé Německé Nové Guineje (Oceánie)
SHQIPENIA SHQIPENIES – SHQIPNI – SHQYP-TARE – Albánie (Albánská lidová republika)
SIAM – THAI Thajsko, království v Zadní Indii
SIERRA LEONE bývalá britská kolonie, nyní nezávislé dominium v severozápadní Africe
SIMI jeden z Egejských ostrovů
SINGAPORE Singapur, ostrov a město při jižním cípu Malajského poloostrova, součást Průlivových osad (Straits Settlements), později součást Malajské unie, nyní autonomní stát Britského společenství národů mimo svazek Malajské federace
SIRMOOR Sirmur, indický domorodý stát
SLESVIG Šlesvik, plebiscitní území mezi Dánskem a Německem po 1. světové válce
S.O. SILÉSIE ORIENTALE – Východní Slezsko, plebiscitní území; přetisk na československých a polských známkách
SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DE LISBOA PORTE FRANCO – Lisabonská zeměpisná společnost – osvobozeno od poštovného; portugalská známka pro korespondenci této společnosti, osvobozenou od poštovného
SOCIÉTÉ DES NATIONS viz S.d.N.
SOLDI označení měnové jednotky na známkách Lombardska-Benátska
SOLIDARITÉ Příplatkové kolky. Přetisk na tuniských známkách
SOM UBESÖRGET uindlöst – zpáteční známky Norska z r. 1872
SOMALIA Somálsko, bývalé mandátní území ve svěřenecké správě Itálie v r. 1950 – 1960, nezávislá republika Somalia od r. 1960
SOMALIA ITALIANA Italské Somálsko, do 2. světové války býv. italská kolonie ve vých. Africe
SOMALILAND bývalé Britské Somálsko, spojené s bývalým italským Somálskem, nyní nezávislá Somálská republika
SONORA území v Mexiku; známky z r. 1913 – 14
SOUDAN FRANÇAIS Francouzský Súdán – součást bývalé Francouzské západní Afriky, později Federace Mali, nyní Republika Mali
SOUTH AFRICA Jižní Afrika – do r. 1961 Union of South Africa – Jihoafrická unie – britské dominium, od r. 1961 Republic of South Africa – Jihoafrická republika
SOUTH AUSTRALIA Jižní Austrálie, jeden ze států australského svazu
SOUTH GEORGIA Jižní Georgie, britské souostroví v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů
SOUTH ORKNEYS Jižní Orkneje, britské souostroví v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů
SOUTH SHETLANDS Jižní Shetlandy, britské souostroví v Antarktidě, součást Dependencí Falklandských ostrovů
SOUTHERN NIGERIA Jižní Nigérie
SOUTHERN RHODESIA Jižní Rhodesie, součást Federace Rhodesie a Njaska
SOUTHWEST AFRICA Jihozápadní Afrika – bývalá Německá jihozápadní Afrika svěřená do správy Jihoafrické republiky
S.O. DU M. BORDEAUX černohorská vláda v exilu ve Francii v r. 1916 – přetisk na franc, známkách
SPECIMEN MUSTER – MUESTRA – SAGGIO – VZOREC – přetisk nebo dírkování označuje známky sloužící jako vzorek známek pro úřední potřebu a má zamezit jejich zneužití k frankování. Známky britských kolonií s tímto přetiskem jsou zpravidla daleko levnější, u bývalých německých kolonií a Francie je tomu naopak. Výjimku tvoří známky Britské Guayany z r. 1882, kde dírkování SPECIMEN mělo znesnadnit jejich padělání; měly platnost jako normální výplatní známky a bez tohoto dírkování vydány nebyly
SPM SAINT PIERRE et MIQUELON (zkratka)
SPOORWEGEN železnice, na belgických železničních známkách, (vlámsky)
STADT-POST-BASEL Městská pošta v Basileji, Švýcarsko
STAMPALIA – ASTROPALIA jeden z ostrovů v Egejském moři
STATE SECURITY novozélandské služební známky
STATI PARM. – STATI PARMENSI staroitalský stát Parma
STELLALAND Země hvězdy, burská republika v Jižní Africe, která existovala necelé dva roky. V r. 1884 byla připojena k Bečuánsku
ST. HELENA ostrov Sv. Helena, Britská kolonie uprostřed Atlantického oceánu
ST. KITTS-NEVIS viz SAINT CHRISTOPHER
ST. LUCIA ostrov Sv. Lucie, britská kolonie v Malých Antilách
ST. THOMAS-LA GUAIRA lodní pošta mezi ostrovem St. Thomas v bývalých Dánských Antilách a přístavním městě La Guaira ve Venezuele
ST. VINCENT ostrov Sv. Vincence, britská kolonie v Malých Antilách
STRAITS SETTLEMENTS Průlivové (Úžinové) osady, zahrnovaly Singapur, Penang s provincií Wellesley, Malakku, Kokosové ostrovy a Vánoční ostrov u Jávy (není totožný s ostrovem téhož jména v Polynésii). Zanikly r. 1946
SUDAN bývalé kondominium Anglo-egyptského Súdánu, nyní nezávislá Súdánská republika
SUEZ Egypt, známky z r. 1868
SUNGEI-UJONG zaniklý malajský stát, nyní část státu Negri-Sembilan
SUOMI Finsko (finsky)
SURINAM Nizozemská Guayana na severním pobřeží Jižní Ameriky
SVERIGE Švédsko
SWAZILAND Svazijsko, britská kolonie obklopená téměř ze všech stran územím Jihoafrické republiky
SYRIE Sýrie, země v Přední Asii při pobřeží Středozemního moře, po 1. světové válcp pod mandátní správou Francie, od r. 1941 nezávislá republika, od r. 1958 do r. 1961 součást Sjednocené arabské republiky (SAR), od r. 1961 opět nezávislá republika
T
T doplatní známky, ruční přetisk na belgických známkách
TAHITI Společenské ostrovy – souostroví ve Francouzské Polynésii
TACHIRA stát ve Venezuele
TAKSE albánské doplatní známky
TANGANYIKA Tanganjika, větší část bývalé Německé východní Afriky, svěřené do britské mandátní správy; poštovně nyní spojena s Kenjou a Ugandou
TANGER město v Maroku, r. 1912 – .1956 (s přerušením r. 1940 – 1945, kdy bylo obsazeno Španělskem) pod zvláštním mezinárodním statutem. V městě byly zřízeny britské, francouzské, španělské a (jen do 1. světové války) německé poštovní úřady
TANGER - ARZILA místní pošta v Maroku
TANGER - EL KSAR EL KEBIR místní pošta v Maroku
TANGER - FEZ místní pošta v Maroku
TANGER - LARACHE místní pošta v Maroku
TANGER - TETU AN místní pošta v Maroku
TASMÁNIE Tasmánie do r. 1857 Van Diemenova země (Van Diemen's Land) – ostrov u jižního pobřeží Austrálie, nyní jeden ze států Australského svazu
TASSA GAZZETTE novinová známka staroitalského státu Modeny
TAXA DE FACTACIU rumunské balíkové známky z r. 1895/96
TAXA DE GUERRA válečné známky portugalských držav
TAXA DE PLATA rumunské doplatní známky
TE BETALEN doplatit – doplatní známky, v různých odstínech modré barvy pro Nizozemsko, v zelených Darevných odstínech pro Nizozemské Antily (Curaçao), v červených barevných odstínech a později i v různých barvách pro Nizozemskou Indii (holandsky)
TELÉGRAFOS španělské telegrafní známky
TELEGRAPH bavorské telegrafní známky
TELEGRAPH DEPARTEMENT služební známky Cejlonu
TELEGRAPHES belgické telegrafní známky
TELEGRAPHIE švýcarské telegrafní známky
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES Francouzské jižní a antarktické země (ostrovy Crozetovy, Kerguelenovy, Nový Amsterodam, Sv. Pavel v jižní části Indického oceánu a Adéliina země na antarktickém kontinentě), do r. 1954 dependence Madagaskaru, od té doby francouzská država
TERRITOIRE DE L'ININI viz ININI TERRITORIOS ESPANOLES del GOLFO de GUINEA – Španělská území v Guinejském zálivu – Španělská Guinea, Rio Muni, Fernando Póo, Elobey, Annobon, Coriseo
T.E.O. TERRITOIRES ENNEMIS OCCUPÉS – Obsazená nepřátelská území – francouzská okupační vydání v Cilicii (Turecko)
TETE distrikt portugalské kolonie Mosambiku
TETUAN-CHECHOUAN místní pošta v Maroku
TETUAN-EL KSAR EL KEBIR místní pošta v Maroku
TETUAN španělská pošta v Maroku – přetisk na španělských známkách
THAI-THAILAND Thajsko, dříve Slam, království v Zadní Indii
THRACE Thrácie, autonomní součást Turecka, později rozdělena mezi Řecko a Bulharsko, nyní patří k Řecku
THULE oblast v Grónsku
THURN-TAXIS německý šlechtický rod. Jehož výsadou bylo organizovat poštu v řadě drobných německých států; Thurn-Taxis je zařazen mezi staroněmecké státy (ač nikdy žádné území Thurn-Taxis neexistovalo) jen proto, že thurn-taxiská pošta vydávala známky podobně jako ostatní staroněmecké státy
TCHAD Čad, bývalá součást území Ubangi-Šari-Čad, potom jedna ze zemí Francouzské rovníkové Afriky, nyní nezávislá republika Čad
TCHONGKING francouzský poštovní úřad v Číně
TIBET bývalé autonomní území v jihozápadní Číně, nyní součást Čínské lidové repubfiky
TIENSIN bývalý italský poštovní úřad v Číně
TIERRA DEL FUEGO Ohňová země, skupina ostrovů při jižním cípu Jižní Ameriky, větší část náleží republice Chile, menší Argentině. V Ohňové zemi byla r. 1891 vydána soukromá známka, kterou zařazují německé katalogy pod Chile
TIMBRE DE ESTADO španělské válečné známky
TIMBRE FISCAL známky přeměněné na kolky – přetisk na známkách některých francouzských kolonií
TIMBRE DE SERVICE služební známka (francouzsky)
TIMBRE MÓVIL španělské kolky použité jako známky
TIMBRE QUITTANCE TIMBRE PROPORTIONNEL – TIMBRE SPÉCIAL – známky přeměněné na kolky – přetisky na známkách některých francouzských kolonií
TIMBRE-TAXE doplatní známka (francouzsky)
TIMBRU DE AJUTOUR rumunské dobročinné známky z r. 1915
TIMBRUL AVIATEI rumunské letecké z r. 1931
TIMOR ostrov v Sundech y Indonésii; část ostrova je portugalskou kolonií, část náleží Indonésii
TJENESTE POST FRIMERKE dánské služební známky
TJENESTEFRIMERKE norské služební známky
TOBAGO britský ostrov v Karibském moři, nyní administrativně a poštovně spojen se sousedním ostrovem Trinidadem
TOGA viz TONGA
TOGO bývalá německá kolonie v západní Africe, později francouzský mandát, nyní nezávislá republika Togo
TOKELAU souostroví v Tichomoří, východně od Šalomounových ostrovů, pod správou Nového Zélandu
TOLIMA provincie jihoamerické republiky Kolumbie
TONGA-TOGA Tongajské (Přátelské) ostrovy v Tichomoří, východně od Šalomounových ostrovů; království pod britskou ochranou
TO PAY doplatní známky Velké Británie
TOUVA TUVA, TANU – TUVA, Tuvinská autonomní oblast Sovětského svazu
TRANSJORDAN - POSTAGE Zajordánsko – britské mandátní území v Přední Asii, od r. 1946 nezávislé království, od r. 1949 přejmenováno na JORDAN (Jordánsko)
TRANSPORTO PACCHI balíkové italské známky z r. 1955
TRANSVAAL bývalá burská republika (s oficiálním názvem Jihoafrická republika – Zuid Afrikaanche Republiek), od burské války do r. 1910 britská kolonie (s oficiálním jménem Transvaal), nyní provincie Jihoafrické republiky
TRAVANCORE Travankúr, indický domorodý stát
TRENGGANU malajský domorodý stát v severovýchodní části Malajského poloostrova
TREASURY FREE služební známka Nového Zélandu z r. 1887
TRINIDAD britský ostrov v Malých Antilách
TRIPOLI bývalý italský poštovní úřad v městě Tripoiisu, ještě za dob tureckého panství
TRIPOLITANIA součást bývalé italské kolonie Libye, 1942 – 1951 pod britskou správou, od 1. 1. 1952 součást nezávislé Libye
TRISTAN DA CUNHA britský ostrov uprostřed Atlantického oceánu
TRUCIAL STATES jihovýchodní Arábie
TUMACO provincie jihoamerické republiky Kolumbie
TUNISIE Tunisko, francouzský protektorát v Africe, nyní nezávislá republika – République Tunisienne
TÜRKIYE POSTALARI turecká pošta
TURKS & CAICOS ISLANDS skupina ostrovů severně od Haiti, britská kolonie
U
UAR UNITED ARAB REPUBLIC – Sjednocená arabská republika (SAR)
ULTRAMAR zámoří – výplatní známky Španělských Antil r. 1868, 1869, známky Kuby r. 1873 – 1876 (španělsky)
UNION OF SOUTH AFRICA UNIE VAN ZUID AFRIKA – UNIE VAN SUID AFRIKA – oficiální označení Jižní Afriky v letech 1910 – 1961, kdy byla britským dominiem
UNITED NATIONS Spojené národy (anglicky)
URUGUAY República Oriental del Uruguay – jihoamerická republika
V
VALEUR D'ÉCHANGE známky používané jako platidlo – přetisk na známkách některých francouzských kolonií
VALPARAISO – MULTADA doplatní známky Chile
VANCOUVER ISLAND ostrov Vancouver, ležící v Tichém oceánu při pobřeží Severní Ameriky, potom spojen se sousední Britskou Kolumbií a s ní jako provincie včleněn do území Kanady
VAN DIEMENS LAND Van Diemenova země – staré jméno Tasmánie
VÁNOČNÍ OSTROV viz CHRISTMAS ISLAND
VARIG brazilská letecká společnost, vydávající vlastní známky
VATHY francouzský poštovní úřad v městě Vathy na ostrově Samos v Egejském moři
VEGLIA bývalá italská okupace r. 1920 – přetisk na známkách Rjeky (Fiume)
VENEZIA GIULIA bývalá italská okupace rakouského území v Julsku
VENEZIA TRIDENTINA bývalá italská okupace jižních Tyrol
VENEZUELA republika při severním pobřeží Jižní Ameriky
VICTORIA Viktorie, jeden ze států Australského svazu
VICTORIA LAND Viktoriina země, území v Antarktidě; přetisk na novozélandských známkách pro Scottovu výpravu do Antarktidy
VIET-NAM kdysi součást Francouzské Indočíny, v r. 1945 vyhlásila nezávislost Vietnamská demokratická republika (VIET-NAM DÂN-CHU CÔNG-HOA), kterou se Francie pokusila vojensky podrobit; r. 1949 vytvořen profrancouzský Vietnam (VIET-NAM; po ženevské konferenci r. 1954 rozdělen na Vietnamskou demokratickou republiku (severní část území), Vietnamskou republiku (VIET-NAM CÔNG-HOÂ, jižní část území)
VIRGIN ISLANDS Panenské ostrovy – Souostroví v Malých Antilách v Karibském moři; část tvoří britskou kolonii Virgin Islands, část náležela do r. 1917 Dánsku, od té doby USA
VZOREC viz SPECIMEN
VUJA VUJNA – STT – Vojenská úprava Jugoslavenske (Národně) Armije – Svobodné Teritorium Terst – Vojenská správa Jugoslávské (lidové) armády – Svobodné území Terst; vydání pro pásmo B Terstského svob. území
W
WADHWAN indický domorodý stát
WALLIS ET FUTUNA Wallis a Futuna, ostrovy v Tichomoří, severně od Fidžijských ostrovů, francouzská država
WAR STAMP válečná známka (britské kolonie)
WAR TAX válečná přirážka – přetisk na známkách britských kolonií
WENDEN místní pošta v carském Rusku, tzv. zemstvo
WESTERN AUSTRALIA Západní Austrálie, jeden ze států Australského svazu
WIRTEMBERG Wirtembersko, staroněmecký stát, území francouzského okupačního pásma v Německu po 2. světové válce
Y
YCA provincie v Peru (Jižní Amerika)
YEMEN Jemen, nezávislý stát v jihozápadní Arábii
YEN jen, japonská měnová jednotka; též na známkách ostrovů Rjúkjú
YUNNAN-FOU-YOUNNANSEN francouzský poštovní úřad v Číně
Z
ZAMBEZIA distrikt portugalské kolonie Mosambiku
ZANZIBAR ostrov v Indickém oceánu při pobřeží Tanganjiky, do r. 1890 součást bývalé Německé východní Afriky, od té doby britský protektorát Z. AFR. REPUBLIEK
ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK Jihoafrická republika – název pro Transvaal jako nezávislé burské republiky do roku 1902; rozlišuj od Republiek van Suid – Afrika – (rovněž česky Jihoafrická republika) nové pojmenování pro bývalou Jihoafrickou unii (od 31. 5. 1961)
Z.A.R. burská okupace Kapská za burské války (přetisk na známkách) viz Z. AFR. REP.
ZEITUNGS STAMPEL – STEMPEL nejstarší rakouské novinové známky
ZELAYA viz B-Dpto Zelaya
ZONA AOSTA místní vydání v území Aosta v Itálii
ZONA DE OCCUPATIE ROMANA 1919 PTT rumunská okupace Debrecínu v r. 1919 – přetisk na maďarských známkách
ZONE FRANÇAISE – BRIEFPOST společné vydání pro francouzské okupační pásmo v Německu po 2. světové válce
ZULIA Venezuela, známky z r. 1891
ZULULAND Zulusko – země Zuluů, bývalá britská kolonie v Africe,
Registrovaný uživatel
Včera vznikl nový stát - Republika Jižní Súdán, ze kterého se pravděpodobně během nejbližších týdnů "vyklube" i nová známková země. Více informací na:
http://newsphila.blogspot.com/2011/07/nova-znamkova-zeme-na-obzoru.html
Moderátor
Neumann napsal
Včera vznikl nový stát - Republika Jižní Súdán, ze kterého se pravděpodobně během nejbližších týdnů "vyklube" i nová známková země. Více informací na:
http://newsphila.blogspot.com/2011/07/nova-znamkova-zeme-na-obzoru.html

..nebo
TADY :D
_______________
Registrovaný uživatel
Seznam je perfektní, moc mi pomáhá. Nejsem hnidopych, ale přece jenom.....
Mám známky GIBRALTAR a nic víc na nich není kromě 5 nebo 10 centimos. Možná by stálo zato přidat ten GIBLARTAR do seznamu. Nebo ne?
Moderátor
V tom seznamu toho chybí více.
Moderátor
Zde je aktualizovaný seznam ZZ, který platil před cca 6 lety http://www.znamkovezeme.wz.cz/seznam.htm
Změn za tu dobu nebude mnoho
Moderátor
Jaromíre, ani ten z mého pohledu není úplně pintlich...
Moderátor
Ovšem, proti tomu výše uvedenému, pro který tak nadšeně horuje ten kajujunda (či jak se ten člověk nazývá) hotové veledílo. Aneb, když někde spatřím např. velmi problematické "Lundy", tak ruce pryč od toho... :)
Moderátor
Ono totiž to nahoře není seznam známkových zemí, ale jakýsi seznam nápisů na známkách spolu s vysvětlením, o co se jedná. Protože známkové země "VZOREC" nebo "SANS VALEUR" by vypadaly velmi zajímavě :).
Moderátor
Nejlepší je asi: http://www.asfe.dk
Moderátor
Ideální FAZZ asi neexistuje. Shuna, Herm a Lundy jsou zde vedeny pod společnou známkovou zemí Spojené království spíše jako zajímavost, podobně jako některá španělská lokální vydání jsou pod známkovou zemí Španělsko. Nejproblematičtější zde vidím velké množství tzv. nových ZZ na území bývalého SSSR. Většina z nich jsou spekulace takového typu, že tam vůbec nepatří.
Ale i speciály vedou problematické ZZ, jako třeba Michel s Malakote, které tam podle mne nemá vůbec co dělat.
Moderátor
Místo Shuna, Herm a Lundy bych tam pod UK spíše viděl Man, Guernsey a Jersey, kteréžto v daném seznamu figurují jako samostatné známkové země... Ale máte recht Jaromíre, ideální seznam asi neexistuje...
Registrovaný uživatel
Co se týče Malakote, pokud se dá dát rovnítko s Witu, tak to uvádí jak FAZZ, tak Marek..?
Moderátor
Witu, neboli Svahilsko vydalo dle Michela v r. 1889 celkem 60 známek výplatních a 36 známek služebních- tzv. vydání sultánovy vlády. Tyto známky se dochovaly na dopisech, i když jich nebylo mnoho - poštovní provoz se dá doložit.
Malakote vydali bratři Denhardtové (kteří dostali v r. 1885 císařský dopis, že toto území je pod německou ochranou), nikdo o tomto vydání nic nevěděl, až v r. 1929 byly tyto známky nalezené v pozůstalosti.
Shuna, Herm a Lundy bych osobně do FAZZ nezařadil, podobně jako spekulativní ZZ (města) na území bývalého SSSR. Ale když se podívám, jak jsou nyní žádané revoluční přetisky našich měst z r. 1945, tak co na to říci?
Moderátor
Je to jednoduché - sběratelé ZZ už nemají co sbírat, tak rozšiřují obzory i tímto směrem.

Nové téma Další příspěvek

Stránka: 1

Sběratel.com » Světové poštovní známky » Známkové země - seznam

Diskusní fórum | Sberatel.com | články | inzerce | katalog | mince | sběratelé | zápalky |

TOPlist
Sběratel.com je poháněno systémem UseBB 1