Čárkový kód

EAN 13 je numerický kód pevné délky, který obsahuje dva stejné okrajové znaky (start/stop), dělicí znak a 13 numerických znaků (číslice 0 až 9).

čárkový kód

Symbol čárového kódu EAN 13 najdete na obalu téměř každého zboží, které si zakoupíte v obchodě. Symbol bývá často doplněn "lidsky čitelnými" číslicemi, které uvádí, co je vlastně symbolem čárového kódu zakódováno. Pokud jsou první tři číslice 859, jedná se o zboží, vyrobené v České republice.

Nosičem informace v kódu EAN 13 jsou čáry i mezery. Mohou mít různou šířku, která je ale vždy násobkem šířky nejužšího elementu. Šířka nejužšího elementu představuje základní délkovou jednotku. Každý zakódovaný znak má v symbolu čárového kódu EAN 13 délku přesně 7 základních jednotek.

  • první 3 číslice označují kód země, Česká republika má přidělen kód země 859
  • další 4 číslice patřící k označení kódu výrobce
  • v dalších 5 číslicích je zakódováno číslo výrobku
  • poslední znak reprezentuje kontrolní součet.
logo Children
Vyhovuje normě 1783:1997:SAF
Nebezpečí - oheň zabíjí děti
Zapaluj mírně od těla
Uchovávej zápalky mimo dosah dětí
Vyrobeno v České republice
Samaco LTD. London E16 2 EJ
(adresa prodejce zápalek)

datum zveřejnění: 3.1.2015