Odchylky českých ZN vydaných po roce 1945

Solo

Kulatá nálepka "SOLO" - používala se na bakelitová pouzdra, ve kterých byly zápalky s barevnými hlavičkami. Na víčku těchto pouzder je škrtátko, které je tvořeno z tyčinek. Na nich nálepka samozřejmě nedržela a odpadávala.
Tato pouzdra mají na spodní straně původce výroby - značku "SU" (tedy Solo Sučice) a číslo. Specialisté rozeznávají různá číslo od 1 do 10, různé výšky pouzder a různé barvy od zelené do hnědé. Mezi sběrateli se vyskytují tyto krabičky také bez všech údajů na spodní straně krabičky. Tyto jsou vyrobeny v sirkárně v Bytči v roce 1946. Na víčku byla umístěna kulatá nálepka s nápisem "VESELÉ VIANOCE". Existenci této nálepky mi potvrdili pracovníci, kteří je balili - nikdy jsem ji ale neviděl!

Další skupina nálepek má společný jeden znak - na nálepce je uveden název dvou výrobců! Všechny tyto zápakové nálepky nejsou uvedeny v katalogu ZN, i když byly vylepeny na zápalky!

Pětiletka
Za 3 koruny denně Staré kosti patří do sběru Staňte se nositelem znaku PCO
č. 96/97č. 294 (Su+LIi)č. 182/183č. 673 (2 továrny)
S každou kožkou do sběru
č. 172-174

Je známa jedna nálepka, která má uvedeny názvy tří továren. Vylepení této však není dokázáno.

Chraňte užitečné ptactvo
č. 632, 644, 656

Tak, jako filatelie si libuje v celistvostech, ta i ve filumenii máme mnoho zajímavých celistvostí, se kterými se budeme postupně seznamovat - a jsou rozhodně velmi zajímavé.
První z nich je celistvost jedné ZN s různým místem vylepení. Je jasné, že pro obě sirkárny byly tyto ZN tištěny v jedné tiskárně a na jednom archu.
Zajímavý ovšem zůstává vztah mezi SOLEM a ISKROU(?).

značka RI ČSA značka Solo Li
č. 131

datum aktualizace: 24.4.2008