Různé

Foreign Made - tak byly označovány od roku 1950 také československé zápalky, dovážené do Velké Británie. Původně měly obsah 50 zápalek v krabičce, poslední takto označené zápalky už měly pouhých 35 kusů. Množství zápalek se uvádí s ohledem na daň.

Sušické zápalky do Anglie dovážel v letech 1850 - 1859 Daniel Fürth, jehož firma měla sídlo na Nicholas Lane 29 v Londýně. Po něm toto zastoupení převzal a provozoval až do roku 1873 S. Hecht & Co., se sídlem na Gresham Street 36, Londýn.

Ploché zápalky si dal před více než sto lety - 17. března 1892 - patentovat Paul Lorenz z Berlína. Jednalo se o ploché dřevěné zápalky, vlepované do malé obálky z tvrdého papíru. Je to nám dobře známý druh "Jupiter", později užívaný i československým Solem.

V roce 1969 bylo pod kontrolou československého Sola 27% importu zápalek do velké británie. tento podíl se do roku 1980 zvýšil na rovných 30%. Zájmy sušického Sola na britském trhu zastupuje společnost Samaco.

Sluneční zapalovač se v USA začal poprvé prodávat v roce 1982. Cigareta se vkládá přímo do zapalovače, který se pak musí nastavit tak, aby v něm zabudované zrcadélko odráželo sluneční paprsky. Výrobce tvrdí, že kuřák, užívající tento zapalovač vykouří méně cigaret. Jistě má pravdu, protože zapalovač se nedá použít za špatného počasí.

Sběratel kompletních krabiček se zápalkami se jemnuje dr. Flory. První krabičky sbíral pouze na ulici, později začal navazovat výměnu s podobnými sběrateli v zahraničí. Ve sbírce má zastoupeno krabičkami více než sto zemí světa a tvoří ji přes 11 miliónů různých kusů! Sbírku začal - podle zahraničních pramenů - vytvářet 4. srpna 1945.

Do prodejny "Sběratel" chodí od poloviny února letošního roku filumenisté z Českých Budějovic a okolí. V centru města ji otevřel známý jihočeský filumenista Václav Aubrecht.

Kopii zříceniny hradu Radyně postavilo v roce 1998 ze 151 063 krabiček od zápalek za 24 hodin deset nadšenců v mázhausu plzeňské radnice. Model byl dlouhý 444 cm, široký 118 cm a v nejvyšším bodu věže dosahoval výšky 248 cm. Hmotnost modelu činila 466,5 kg.

Kenští podnikatelé společně s japonskými stáli u zrodu společného zápalkového závodu u keňského městečka Kisumu, který zahájil výrobu v dubnu 1981. Náklady na jeho stavbu činily zhruba 15 milionů keňských schillingů. Závod zpracovává místní surovinu a denní produkce představuje 500 až 600 kartonů zápalek, jež se zde vyrábějí ve dvou druzích.

Na švédském trhu se v současné době vyskytuje jen málo druhů zápalkových krabiček. Především jsou to oblíbené Solstickan s vyobrazením kráčejícího dítěte a Three Stjärnor; obě tyto kresby přířezů jsou doplněné na reverzu textem, uvádějícím pravidla soutěžní hry (jde o získání kompletní řady tradičních značek). Současně si v prodejnách můžete koupit přířez s modrým portrétem Hanse Christiana Andersena - dovoz z Turecka ...

Trojice největších jupiterek světa. První místo patří vyobrazení turistických atrakcí Paříže "Souvenir de Paris" reklamní kanceláře Publistrip of Paris (41 cm), druhé místo obsadila firma The World Largest Book Match z britského Norwiche s jupiterkou velkou 40,5 cm, na třetím místě pomyslného žebříčku se umístil výrobek firmy Matchbook Publicity of London, měřící 39,5 cm.

Také Holandsko dováželo v roce 1937 zápalky ve velkém. Dovoz tenkrát představoval 20 530 q zápalek v hodnotě 808 tisíc guldenů. Zápalky pocházely ze Švédska a Sovětského svazu.

V termínu 6.-10.10.2000 se koná filumenistická burza a exkluzivní výstava v Londýně. Na tuto akci pořádá CK Alka Tour z Brna zájezd. Cena činí 7.000 Kč a zahrnuje 1 nocleh v Belgii, 2 noclehy v Londýně, doprava, trajekt Calais-Dover-Calais a průvodce. Účastníci se mohou k výpravě připojit v Brně, Praze nebo Plzni.

Britská společnost pro zápalkové nálepky a krabičky pořádá výstavu vztaženou ke sběratelství zápalek k oslavě nového milénia, pojmenovanou CROYDON 2000. Bude to dvoudenní událost založená na úspěšné výstavě, jež se konala v roce 1995, která byla věnována zlatému jubileu BML - BS. Připravují se plány, které zajiš´tují, že účast bude skutečně mezinárodní se zábavným pojetím ukázek zápalkových krabiček a různých zapalovadel z celého světa. Budou přiloženy zápalkové obaly všech typů, aby se ukázaly rozdílnosti v inovaci, které časem vznikaly v sirkařském průmyslu od jeho počátku. Jako základ budou prezentovány nálepky a zápalkové obaly staré i nové.
Téme pro výstavu je: Slavní lidé a události druhého milénia. BML+BS si najmula veletržní halu v Croydonu na sobotu 7. a neděli 8. října 2000. V komplexu hal se nalézá veškeré příslušenství, včetně kavárny. Společnost organizuje na sobotní večer společenskou akci, která zahrnuje i občerstvení studené kuchyně, následované přednáškou.
Croydon je část Londýna, má dobré spojení veřejnou dopravou. Hlavní nádraží je vzdáleno 5 minut chůze a spojí Vás s centrálním Londýnem a letištěm Heathrow. pro návštěvníky, kteří přijedou autem, je zde k dispozici velké parkoviště v blízkosti výstavy.
Na výstavě bude velké množství stánků, jež umožní vystavovat, nakupovat, prodávat, vyměňovat věci, které mají vztah k zápalkám. Hlavní aukce se bude konat během obou dnů a bude zahrnovat nejlepší věci ze sbírky Boba Jonese a vybrané materiály z dalších zdrojů.

Pražská firma EGART vydala jako soubor grafik na podporu turistického ruchu sérii připomínající již dříve vydané historické památky Prahy na nálepkách "Mordstatova Praha". Nálepky jsou formátu 52 x 103 mm s následujícími motivy:

  • Malostranské mostecké věže
  • Staroměstská mostecká věž
  • Zlatá ulička
  • Týnský chrám
  • Zátiší s dýmkou.

Největší obraz ze sirek. Tomáš Korda z Vrchlabí sestavil obraz zhotovený výhradně ze sirek. Má rozměry 82,5 x 122 cm znázorňující postavu kovboje. Na výrobu obrazu, trvající 6 654 hodin spotřeboval 73 194 sirek a 10 564 sirkových hlaviček. Tomáš Korda navíc představil i plně funkční kytaru zhotovenou (jak jinak) rovněž ze sirek.

První zápalky s hlavičkami vyrobil koncem 19. století chemik Oltosy. Dřevo bylo napuštěno chemikáliemi, které se vzňaly na třecí ploše podobně, jako zápalky současné.

Fosforové sirky, které si vyžádaly nesčetně lidských obětí, obsahovaly jedovatý fosfor. 800 000 takových sirek mělo stejný obsah fosforečnanů, jako lidské tělo.

Na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích maturoval roku 1899 Vojtěch Scheinost, nar. 31. října 1880 v Sušici, později spolumajitel továrny na klobouky v Rajhradě. Zemřel 31. prosince 1923 v Dejvicích.

K objednávání sirek užívali obchodníci korespondečních lístků, které jim výrobci postupovali vždy ve větším množství. Dělal to tak i K. M. Černý z Kolovče, jeho korespondenčního lístku použil 27.6.1889 také Al. Dvořáček z Hradce králové, který tak objednal bednu zápalek (polovina zásilky měla mít stříbrné a polovina červenohnědé hlavičky) a požadoval, aby každá krabička měla 40 zápalek.

K.M.Černý & Synové

Jak dlouho se vyrábí krabička zápalek? V roce 1974 to nejrychleji dokázali ve Švédsku, kde jim stačilo 2,5 vteřiny. Lipnické Solo ji vyrobilo za 4,5 vteřiny, sušičtí sirkaři potřebovali 6 vteřin. V někdejším SSSR vyráběli krabičku zápalek sedm vteřin a v Polsku dokonce jedenáct.

Bukureštský občan Trajan Djordjescu sbírá zápalky, ze kterých pak vytváří různé modely. Na model houslí spotřeboval 5200 zápalek, na violoncello dokonce 56 000!

Pan Korda je majitelem unikátní sbírky kuriozit vyrobených ze zápalek. Za 38 let vytvořil více než 50 exponátů. Na ukázky některých z nich se můžete podívat na domovské stránce autora www.sirky.wz.cz.

První sirkárnou v Jihoafrické republice byl závod Holanďana Louise Ludolpha ve Wynbergu, který začal pracovat roku 1884. Dnes je součástí společnosti "The Lion Match Co. Ltd.".

Housle ze sirek najdete mezi exponáty v prachatickém muzeu. Zajímavé dílo šumavských kumstýřů, které je dokladem dovednosti neznámého umělce, pochází z 19. století.

Na nápad vydávat série nálepek přišel pravděpodobně sušický Fürth, první taková emise je z roku 1884 a přináší vyobrazení divadel.

V obci křížová byla v roce 1959 nalezena v krabici na klobouky nálepka písecké firmy Zika a Mergl. Zajímavé je, že ona krabice na klobouky původně patřila švarcenberskému kronikáři panu Merglovi! Že by pouhá shoda jmen?

V roce 1940 odhalili němečtí agenti tajný sklad vína a zápalek v Holandsku.

sklad vína a zápalek

V Rumunsku v současnosti pracují tři sirkárny. Bucuresti Chibro SA a Braila Pal SA patří koncernu Swedish Match, třetí firmu Gherla Phoenix SRL v Cluji vlastní čínský majitel.

Nedostatek zápalek v Číně byl ještě v roce 1982, tehdy se dědilo na venkově o jednu krabičku zápalek až osm domáctností.

Švédská sirkárna v Tidaholmu (patří Swedish Match) vyváží 98% své výroby zápalek do celého světa. Továrna pokrývá 5 až 7 procent světové spotřeby zápalek.

18. října 2002 byla zrušena výroba zápalek v Lipníku nad Bečvou.

5. prosince 2002 přišlo oznámení Slovenského filumenistického svazu o zrušení výroby zápalek v Banské Bystrici. Celý Smrečina Holding se dostal do konkurzu včetně závodu Zápalkárna v Banské Bystrici. Správce konkurzní podstaty její výrobu zastavil, pracovníky propustil a strojní zařízení prodal. Prázdný objekt koupila slovenská firma zabývající se dovozem zápalek na Slovensko.

Vyřešíte několik málo hlavolamů se sirkami? Vynikající rébusy vám jistě zamotají hlavu na pár chvil. Nevíte-li si již dál rady, je zde i výsledné řešení, které si můžete nechat zobrazit. Registrovaná verze obsahuje úctyhodných 78 problémů. Instalace 1 MB

V roce 1986 došlo k požáru v sirkárně v Lipníku nad Bečvou. Pravděpodobnou příčínou bylo vznícení AT zápalek (speciální zápalky pro svařování) při jejich manipulaci. Na místě zemřely 4 pracovnice. Při vyšetřování případu vyšla najevo špatná bezpečnostní opatření, která měla odpovídat pravidlům práce s výbušninanmi. Potrestán nebyl nikdo. (ČT1 vysílala v rámci cyklu pořádů Osudové okamžiky dokument o požáru Lipnické sirkárny ve středu 4.6.2003).

Solo Sirkárna, a.s. jako jediná sirkárna používá přímo v názvu firemní známku "SOLO". Tato známka je společně se souborem ochranných známek v majetku Solo Sušice, a.s. Cena tohoto obchodního názvu a souboru ocharnných známek podle znaleckého posudku z roku 1997 představuje 107 521 000 korun.

Ve vstupním vestibulu sušického Sola je od září 1998 pamětní deska dr. Ernsta (Arnošta) Fürtha, kterou nechala zhotovit jeho rodina, žijící dnes v USA. Pro vysokoškolské studenty, absolventy sušického gymnázia, jejichž rodiče pracují v Solo Sirkárna a.s., založila rodina Stipendium dr. Ernsta Fürtha.

V síti OD TESCO se v roce 2001 objevili speciální dlouhé zápalky. Na krabičce o rozměrech 4,3x4,3x28,5 cm s nápisem "zápalky" v 6 jazycích a vyobrazením hořící zápalky sa skrýva na samolepce dovozce - firma FEMAX Slovakia, s.r.o. Tato skoro 30 cm dlouhá krabička má 60 zápalek a jednu škrtací plochou 4,3x4,3 cm. Podle kódu na krabičce je zemí původu Holandsko.

podpalovač teo gril

V roce 1933 činila spotřeba zápalek na hlavu a den v tehdejším Československu 4,5 zápalky, v roce 1930 - ještě před zvýšením daně ze zápalek - to bylo rovných 7 kusů.

Tradiční český výrobce zápalek Solo Sušice má zaregistrováno několik desítek ochranných známek (např. klíč, dýmka, nůžky). Především v Pakistánu a Číně jsou tyto známky nezákonně napodobovány. V Česku zatím firma napodobeniny svých produktů nezaznamenala, v Etiopii nebo Turecku však spor o značku již dospěl až před soud.
Podle zástupců společnosti klesá spotřeba a užívání zápalek s růstem životní úrovně. Vyšší spotřebu vykazují země jako Haiti nebo Egypt, kde se počítá asi 1700 takzvaných plamenů na hlavu ročně. Každý Čech ročně zapálí asi 300 sirek, Němec zhruba 50 kusů.
Solo vyrobí ročně 413 miliónů krabiček, z čehož asi 70 procent představují tzv. zákaznické zápalky s logem hypermarketů nebo hotelů. Většina (85 procent)z výroby sušické sirkárny je vyváženo na evropské a světové trhy. Na českém trhu pokrývá Solo 84 procent spotřeby zápalek.

Americká milionářka českého původu Ivana Trumpová je majitelkou deníku Slobodna Dalmacija, jehož reklama se před časem objevila na přířezech sušického Sola pro vývoz do Chorvatska.

Na 1. sběratelských dnech v Bratislavě 4.-5.6.2004 se objevila nová publikace o historii výroby zápalek na Slovensku v letech 1833 - 2002 od Ing. Vladimíra Gajdoše. Svazek má 36 stran včetně obrazových příloh a stojí 60,- Kč.

Solo Sušice je řízeno ze Střední Ameriky. Vlastníkem je anglická firma Winslade Associated Limited se sídlem na adrese Suite 38-40, London Fruit Exchange, Brushfield Street, London E1 6EU. Firma je registrována ve Velké Británii, ale sekretariát a ředitelství je umístěno na adrese: 60 Market Square, Belize City, Belize. Belize, dříve známé jako Britský Honduras, leží ve Střední Americe jížně při pobřeží Carribského moře. (převzato z časopisu Filumenistické noviny č.10/2004)

mapa Belize

23.04. 2004 Společnost Solo sirkárna a.s. plánuje investice v celkové výši 10 mil. korun do linky na výrobu nestandardních zápalek. Zájem o reklamní a další neobvyklá balení sirek totiž roste.

Krabička zápalek sehrála významnou roli při vzniku modelů autíček Matchbox. Matchbox znamená v překladu krabičku zápalek. Nápad balit modely do obalů připomínajících krabičky od zápalek se zrodil v roce 1952. Vzorem se stala krabička od zápalek Norvic, vyrobená v sušické továrně Solo.

Pošumavské sirkárny
V červnu letošního roku se na trhu objevila výpravná publikace věnovaná zápalkovým nálepkám. Jejím autorem je Tomáš Cihlář, jeden ze spoluautorů encyklopedie ŠUMAVA - příroda - historie - život. Kniha zachycuje historii starých sirkáren z oblasti centrální a jižní Šumavy, Pošumaví a okrajové části Českého lesa (Sušice, Kašperské Hory, Dlouhá Ves, Horažďovice, Klatovy, Nýrsko, Zlatá Koruna, Husinec, Prachatice, Strážný, Borová Lada, Nové Hutě, Horská Kvilda, Vimperk, Kdyně, Koloveč, Domažlice, Klenčí, Nemanice, Nahošice). Součástí knihy je i bohatá barevná obrazová příloha s reprodukcemi starých zápalkových nálepek. Cena publikace vydávané u příležitosti 165. výročí narození sušické sirky je 299,- Kč a je určena nejen sběratelům – filumenistům, ale i široké veřejnosti.

V neděli 17.10.2004 bude v televizi na programu ČT1 uveden v pořadu Toulavá kamera příspěvek "Příběh sušických sirek", věnovaný 165. výročí od zahájení výroby v Sušici.

Siamský král (Siam je dnešní Thajsko) Čulajngkorn byl vášnivým sběratelem zápalkových nálepek. Při své návštěvě Londýna objevil v jedné trafice na Trafalgar Square krabičku, která mu chyběla ve sbírce. S radostí se rozeběhl s krabičkou v ruce ke strážcům a byl sražen projíždějícím autem. Nᨚtěstí vyvázl bez zranění.

Parafínem napuštěné sirky je nový druh podpalovačů, určený k zapálení v krbech, dovážený z Německa pražskou firmou Top-el s.r.o.. V podstatě se jedná o kuřáckou zápalku zasunutou do papírového pouzdra silně napuštěného parafínem. Krabička obsahuje 50 těchto podpalovačů.

V supermarketu Penny Market v Altenburgu na druhé straně hraničního přechodu Cínovec byl zakoupen za 0,19 Euro balíček obsahující 10 krabiček "Riesauer Zündhölzer". Sirkárna v Riese (bývalá NDR nedaleko Drážďan) je již delší čas mimo provoz a proto to překvapení, když v regále byly uloženy zápalky z Riesy. Skutečným výrobcem je sirkárna v polských Czechowicích. V Riese zůstali pouze obchodníci, kteří nadále používají logo sirkárny. Krabičky mají velikost 5E a obsahují 38 bezpečnostních zápalek.

V Erimus Training Centre pro duševně postižené dospělé spoluobčany v Clevelandu postavily v roce 1986 kanoi ze zápalek. Navíc se jednalo výhradně o zápalky značky Pioneer od firmy J. John Masters and Co. ze Švédska. Kanoe byla zhotovena podle kanadského originálu a měřila 16 stop. Tři pacienti ústavu pak na kanoi sjeli po řece Tees. Cesta vedla i přes městečko Stockton, kde spatřily světlo světa první zápalky vyrobené Johnem Walkerem. Celá akce posloužila propagaci centra pro duševně choré a získala 100 000 liber pro výstavbu sportovního centra pro postižené občany.

Nálepky z březové kůry se před časem objevily na trhu v Rusku. Zhotovují se vytlačováním formy do měkké kůry a výlisek je poté opatřen tmavě hnědým lakovým nátěrem. Pro sběratele jsou tyto krabičky téměr nedostupné, neboť od každého motivu se zhotovuje 300 kusů a prodejní cena jedné krabičky je 10 rublů. (kurz rublu ke koruně se stanovuje poměrně komplikovaných přepočtem vzájemného kurzu rublu a US dolaru s jeho následným převodem podle platného kurzu CZK a USD, na počátku roku 2005 byl poměr 1 CZK = 1,20 RBL).

V 70. letech 20. století se na Slovensku objevila zápalková krabička z bílého bakelitu o rozměrech 4,5x3,5x4 cm, s černým vnitřkem. Šedozelená, červeno-černý tisk je přímo na krabičce, na jedné straně je logo "ZZ - Zberový závod" a text: "Zberné suroviny Bratislava, nepáľte starý papier". Druhá strana má logo papírny v Štúrovu a text: "Nové papiere potrebujú surovinu."

Mezi nejstarší filumenistické svazy a kluby na světě patří americká Rathkamp Matchcover Society (1941), British Matchbox Label & Booklet Society (1945), naopak k najmladším se řadí rumunská Gruparea Filumenistilor dîn Romania (1999), India Tip Top Match Cover Club (1994) a ruský Rad Club of Phillumeny Leningrad (1990).

V Číně bylo v roce 1987 asi 100.000 sběratelů ZN. Největší sbírku - 1.500.000 kusů ze 110 krajin - vlastnil Ťi Č-kuang. V té době to byla údajně třetí největší sbírka na světě.

Kompletní sbírka ZN České republiky 1945-1992 má s odchylkami 8607 nálepek a sbírka Slovenské republiky 1945-70 1789 nálepek. Celkem tedy v Československu bylo v letech 1945-1992 vydáno okolo 10.400 nálepek.

Polská sirkárna v Częstochowe (CZPZ. S.A.) - ochranná značka Black Cat – černá kočka, byla založena v roce1881. Dnes patří k posledním pracujícím sirkárnám ve střední Europě a má své "Muzeum produkcji zapałek przy CZPZ S.A."

Poslední dřevěné zápalkové krabičky s klasickými nálepkami byli v Sušici vyrobeny v červenci roku 1984. Po rekonstrukci a zavedení švédskych linek na výrobu papírových krabiček následovala instalace vlastních strojů na přírezy, švédské linky ARENCO na výrobu klasických zápalek a od roku 1986 prešlo Solo Sušice plně na výrobu přírezů. V současnosti produkuje tři typy krabiček kuřáckých zápalek. Jde o formáty „5E“ (rozměr přírezu 52 x 112 mm), „5EZ“ (48 x 112 mm) a „5HZ“ ( 48 x 103 mm).

Zápalkové nálepky ČSR se v letech 1918-1945 vyráběli minimálně v 65 vertikálních a 70 horizontálních rozměrech.

Zápalkové nálepky se sbírají od roku 1840, první sběratelé v Čechách se objevili asi v roce 1890.

První výstava zápalkových nálepek u nás byla uspořádána roku 1926 v Jičíně místním sběratelem Vojtěchem Turkem.

Ve skanzenu lidové architektury v Přerově nad Labem je k vidění krabička zápalek Union Linz.

Union Linz - skanzen Přerov nad Labem

V knize "Šumava - příroda, historie, život", která je dílem více než 80 autorů, můžeme najít také kapitolu nazvanou Sirkárny.

Šumava - příroda, historie, život

Anglická firma Wilkinson Sword si dala patentovat návrh na výrobu nových zápalek. Původní materiálem bylo osikové dřevo, nyní se dřívka budou lisovat ze směsi drobně nařezané makulatury a odpadů vzniklých při čištění bavlny, která se smíchá se syntetickou pryskyřicí. Zápalka se nakonec pokryje méně slisovanou vrstvou dřevěných pilin.

Nálepky z krabiček od zápalek vystavuje v muzeu ve Smržovce Vlastislav Mrázek. Jeho sbírka čítá více než sedm tisíc exemplářů. Smržovské muzeum se nachází v zámečku na náměstí a je otevřeno v pondělí, ve středu a o víkendu. Výstavu můžete shlédnout v období 1.3. - 29.3.2006.

Döbereinerovo chemické zapalovadlo užíval také básník Johann Wolfgang von Goethe. Ten dokonce napsal vynálezci "...jsem šťasten, že mohu mít oheň kdykoliv."

Na území Německa bylo v roce 1936 celkem 32 sirkáren. (patřilo sem také území za Odrou a Nisou, které po roce 1945 připadlo Polsku). V roce 1956 činila celková roční produkce 21 německých sirkáren 69 miliard zápalek

Internet zvyšuje členskou základnu ve Velké Británii. Registrováno je zde 601 členů (údaj z roku 2002), z nichž celá jedna třetina se stala sběrateli zápalkových nálepek na základě surfování po internetu.

datum aktualizace: 7.6.2007