Sbírání trojek

Trojka je zápalková nálepka, na které je vyobrazena trojice stejných objektů. Na československých ZN se setkáváme u exportu s tímto sběratelským ľánrem u řady nálepek: Three Eggs (878) Three Globes (1102) Three Locks (827) Three Roses (1104) Three Trees (868, 1824) Three Wheels (923) Three Whirlwinds (1107) Three Moons (1162) Three Palms (1115) atd.

Při sbírání trojek jsou stanovena tři závazná pravidla:

  1. Na ZN musí být slovně nebo číselně vyjádřen počet tři. Není rozhodující, zda je slovní vyjádření v angličtině či jiné řeči: tři česky, tri slovensky, rusky drei německy harom maďarsky tre švédsky trei rumunsky three anglicky troi francouzsky trois vlámsky trzy polsky
  2. ZN musí slovně vyjadřovat název trojice předmětů (např. Eggs, Aces, Stjernor atp.)
  3. Zobrazené předmětymusí být téhož druhu (koně, hvězdy, globy atp.). drobné odchylky ve velikosti či podrobnostech kresby se připouštějí.

Z těchto tří pravidel vyplývá, že do trojek nepatří indické nálepky s trojčíslím 333, 555, 666 atd., neboť nesplňují prvé dvě podmínky, stejně tak jako jugoslávská Rodina Match Olympiades, portugalské "Mindos P", či naši "tři tygři" (1172). Patří sem však i nálepky balíčkové a bednové, pokud uvedená tři pravidla splňují.

V sekci Katalogy je k dispozici Katalog Trojek.