Seznam obchodnických ochranných známek 1881-1909

název - popis nálepky: firma: reg.: datum reg.
AUSTRIA Salonzünder Benedikt Fürth 172 7. 7.1892
BARÁČNICKÉ ZÁPALKY V. Scheinost a Co 2416 13.10.1904
BENGALISCKE ZÜNDHÖLZCHEN Karel Krnka 619 13.4.1895
BENGÁLSKÉ ZÁPALKY Karel Krrka 619 13.4,1895
BESEDNÍ ZÁPALKY V. Scheinost a Co 2415 13.10.1904
BEZPEČNÉ ZÁPALKY A. F. Stecher CB341 7.7.1905
BOHEMIA (dvojitá) Emanuel Kauders 379 24.10.1888
BUDOUCNOSTI ESP Emil Schleissner 1869 14.11.1902
CO B (hlava Merkura) V. Scheinost a Co 2 215 24.2.1904
ČESKÉ ZÁPALKY Eduard Weil 323 3.5.1893
ČESKÉ ZÁPALKY E. S. Emil Schleissner 433 16.4.1894
ČESKÉ ZÁPALKY (letící sokol) Emanuel Klein PL220 24.9.1894
ČESKÉ ZÁPALKY Josef Láska 536 9.11.1894
ČESKÉ ZÁPALKY (ozub.kolo) Emil Schleissner 696 12.11.1895
ČESKÉ ZÁPALKY A.M. Adolf Mendl 819 22.6.1896
ČESKÉ ZÁPALKY (ozub.kolo) Emil Schleissner 823 11.7.1896
ČESKÉ ZÁPALKY (lví hlava) Josef Pich 1023 11.2.1898
ČESKÉZÁPALKY (tři štíty) Adolf Růžička 1169 24.1.1899
ČESKÉ ZÁPALKY Kamil Frühauf 1222 19.8.1899
ČESKÉZÁPALKY V. Scheinost a Co 2255 7.4.1904
ČESKÉ ZÁPALKY E.S. Emil Schleissner 2257 8.4.1904
ČESKÉ ZÁPALKY Jiří Mareš 2380 26.8.1904
ČESKÉ ZÁPALKY (spoj.ruce) Eduard Weil 434 11.11.1904
ČESKÉ ZÁPALKY A.F.P.C. Adolf Fried PL99 72.4.1909
ČESKÉ ZÁPALKY (sláva české) Kraus & Reimann 4605 27.9.1909
DĚLNICKÉ ZÁPALKY (3 osmičky) Eduard Weil 567 28.10.1901
E.W. Ochranná známka (čáp) Eduard Weil 501 11.8.1894
EZREDÉVES KIÁLLITÁSI GYUFA Emil Schleissner 700 18.11.1895
FÜR UNSERE SOLDATÉNGRÄBER Eduard Weil 817 8. 6.1896
HAEKING Bankiva Hahn Kodiček Ignaz 140 30-12.1881
HAEKING Bankiva Hahn Kodiček M. Z. 211 20. 7.1885
„havíř" Ochranná známka Josef Láska 518 13.9.1894
HAVÍŘSKÉ ZÁPALKY (Ozub.kolo) Emil Schleissner 661 14.9.1895
IDEÁL Emil Schleissner 1869 14.11.1902
KANÓN MATCHES Emil Schleissner 2474 30.12.1904
KRONEN ZUN DER H. J. Schlesinger OP1564 23.8.1909
KŘIVOKLÁT - PURGLITZ Karel Nitsche P435 19.4.1894
KUCHYŇSKÉ ZÁPALKY Jiří Mareš 1049 10.5.1898
MAREŠOVY PRA®SKÉ ZÁPALKY Jiří Mareš 511 21.8.1894
MILLENIUM EZREDEVES Emil Schleissner 658 28.8.1895
monogram A. F.P.Č. Adolf Fried PL997 2.4.1909
monogram A. M. Adolf Mendl 819 22.6.1896
monogram E.S. Emil Schleissner --- 1894 -1904
monogram E.S.P. Emil Schleissner --- 14.11.1902
monogram J.T.H. Ignaz J. Taussig 372 27.10.1893
NÁRODNÍ ZÁPALKY J.T.H. Ignaz J. Tajssig 372 27.10.1893
NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA v Praze Karel Krnha 621 13.4.1895
NAŠE ZÁPALKY Adolí Růžička 1019 7.2.1898
NORDMARK-ZÜNDER Eugen Bubenik OP234 18.11.1895
NORDMARK-ZÜNDEH Will. A. Müller OP997 23.10.1905
PA®E TU® - VLASTI SLU® Karel Krnka 470 11.6.1894
PODKRKONOŠSKÉ ZAPALKY Karel Krnka 531 25.10.1894
PRAVÉ MATIČNÍ ZÁPALKY Karel Krnka 371 18.10.1893
PRO HROBY NAŠICH VOJÍNU Eduard Weil 816 8. 6.1896
ROLNICKÉ ZÁPALKY E. Rostočil atd. 2184 23. 1.1904
SAEKERHETS TAENDSTICKOR V. Scheinost a Co 2256 7.4.1904
SAEKERHETS TAENDSTICKOR V. Scheinost a Co 2267 23.4.1904
SÁKERHETS -TANDSTICKOR Benedikt Fürth 215 26. 9.1892
SCHEINOSTOVY ČESKÉ ZÁPALKY V. Scheinost a Co 2214 24.2.1904
SCHWEDENZÜNDER K Karel Krnka 620 13.4.1895
SVŮ;J K SVÉMU Dominik Kočvara CB129 8.2.1897
SVŮ;J K SVÉMU F. Tomšů CB300 7. 6.1904
The VESUVIAN PARAFFIN MATCHES Nath.Schleissner 290 22.5.1888
TIP -TOP Karel Krnka 363 2.9.1893
TURISTSKE ZÁPALKY Karel Kmka 364 2.9.1893
TYPOGRAFICKÉ ZÁPALKY Karel Kmka 530 25.10.1894
UNIVERSAL TAENDSTICKOR E.S. Emil Schleissner 2333 9. 7.1904
UNIVERSAL TAENDSTICKOR E.S. Emil Schleissner 2334 9. 7.1904

datum aktualizace: 13.1.2005