Série Zlatá Praha z roku 1905

Šestikusová série z roku 1905 měla ve své době podobný ohlas jako o tři čtvrti století později Morstadtova Praha. Zlatá Praha se ostře lišila od běžné nálepkové produkce, vyznačující se většinou červenou a modrou kresbou na bílém papíru nebo černým a červeným tiskem na žlutém podkladě. Do tohoto stereotypu vydala společnost SOLO jednoduché a graficky nenáročné kresby, avšak v karmínové barvě, doplněné zlatým bronzem na růžovém pozadí. Vídeňské SOLO se chtělo touto sérií pevněji zachytit na domácím trhu a proto také Zlatá Praha je registrována roku 1905 jako chráněná obchodní známka. Nejdříve se však seznámíme s několika sběratelskými podrobnostmi. Série obsahuje šest kreseb, z toho čtyři na délku, zbývající dvě na výšku. Pod společným titulem ZLATÁ PRAHA zobrazuje význačné pražské architektonické pamětihodnosti své doby:

 1. HRADČANY (hor.)
 2. KARLŮV MOST (hor.)
 3. MUSEUM (hor.)
 4. NÁRODNÍ DIVADLO (hor.)
 5. PRAŠNÁ BRÁNA (vert.)
 6. ROZHLEDNA NA PETŘÍNĚ (vert.)

Celá série byla vydána nejméně třikrát. Všechna původní vydání se vyznačují kvalitním pozlátkem a karmínová tisková barva prosakuje na okrajích nálepky na rub. Tato tři vydání se liší vzájemně pouze jakostí a odstínem barvy papíru:

1. vydání: tenký světle růžový papír
2. vydání: těžší karmínově růžový papír
3. vydání: silný růžově karmínový papír

Odstíny 2. a 3. vydání jsou jen nepatrné. První vydání zůstalo dochováno jen na krabičkách a u odlepených exemplářů může dojít ještě k dalším zesvětlením odstínu barvy. Proto se někdy nesprávně uvádějí čtyři vydání.

Zlatá Praha patřila téměř padesát let k ozdobám filumenistických sbírek a byla to bezproblémová série, až do toho okamžiku, kdy sušická sirkárna přišla na nápad (inspirovaný v té době místními sběrateli) a vydala v roce 1953 z původních štočků novotisky. Ty se objevily hned ve dvou mutacích, z nichž první měla u části nákladu dokonce prý původní papír, avšak špatné bronzování, druhá pak byla po technické stránce dokonalá, avšak papír už neodpovídal originálu. Navíc v obou případech tisková barva už neprosakovala, okraje proto nejsou na rubu zbarveny. Série byla vydána formou upomínkového aršíku, který je uveden v Duškově katalogu pod čísly 1a a 1b.

Přesto se však novotisky od originálních tisků odlišují. Lze to vysvětlit tím, že novotisky nebyly vytištěny z originálních štočků, nebo že původní štočky byly retušovány, některé detaily tím zanikly a výsledná kresba ve většině případů doznala značné, snadno rozpoznatelné, rozdíly.

 1. Hradčany - zde nejsou žádné výrazné rozdíly, pokud přehlížíme, že novotisky mají přesnější soutisk barvy a bronzu a tisk je celkem výraznější
 2. Karlův most - na hradním traktu uprostřed chybí u novotisku dvě věže svatovítského kostela vpravo od svatovítského chrámu
 3. Muzeum - křoví vlevo od budovy je slité vcelku, kdežto na původních tiscích je ve dvou shlucích
 4. Národní divadlo - u novotisku chybí vlevo komín u štítové zdi, vpravo od divadla je rovná střecha
 5. Prašná brána - na střeše vlevo chybí komín - to je ze všech kreseb nejmarkantnější rozdíl
 6. Rozhledna na Petříně - u novotisku strom vpravo od rozhledny nemá zleva kruhové vybrání

Všem nálepkám bez rozdílu je společná horší kvalita pozlátka, kresby jsou celkově hrubší, červené linie silnější, červená pole jsou zvětšena. Tyto detaily by nasvědčovaly, že novotisky byly vytištěny z původních štočků, částečně poškozených otěrem a proto dodatečně retušovaných.

Zatímco vydání z roku 1953 můžeme klidně označovat jako novotisky, nelze toto pojmenování použít u dalších vydání. Sušické aršíky byly tištěny s vědomím a pod dohledem právního nástupce původního vydavatele (n.p. SOLO Sušice navazoval na původní akciovou společnost SOLO Vídeň). Všechna další vydání z let 1957 - 1973 byla určena výhradně pro sběratele aršíků a nelze je označit jinak než jako reprodukce nebo faksimilie (označení dle Duškova katalogu filumenistických aršíků).

 • 20 Sušice - novotisk Zlaté Prahy (1957)
 • 98 Blovice - II. Výstava ZN (1962)
 • 99 Blovice - novotisk Zlaté Prahy (1962)
 • 100 Blovice - dtto, avšak bílý křídový papír (1962)
 • 301 České Budějovice - Země živitelka (1973)

V letech 1982 - 1984 vydal FK při ÚKDŽ Praha další reprodukce, avšak pouze jednotlivých kreseb na bílém papíře, v malém, neprodejném nákladu pro členy kroužku. Proto také nejsou evidovány v Duškově katalogu.

datum zveřejnění: 28.4.2004