Katalog Ekstein 1935 a Novotného specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek uvádějí 3 druhy papíru u Hav I,kde je svisle a nebo vodorovně pruhovaný papír ceněn cca 50 x proti ceně papíru hladkého u papíru svisle ¨pruhovaného a cca 100 x proti ceně hladkého papíru u papíru vodorovně pruhovaného,kde toto popisuje maximálně do hodnoty 400 H.Ve skutečnosti se tyto varianty vyskytují i u hodnoty 500 a 600 H a to jak svisle,tak i vodorovně pruhovaný papír dokonce i v obou druzích zoubkování.T.j. jak Řz 13 3\4 a nebo Hz 13 3\4:13 1\2. U Hav II se pak zmiňuje o této odchylce u hodnoty 100 H.Ve skutečnosti se toto vyskytuje i u hodnot 200 H a 300 H.Ale jsou to nominály obtížně sehnatelné,takže statistika nemusí být přesná.Na základě těchto poznatků se tyto varianty vyskytly i u Leteckých známek 2 vydání a doplatního provizoria na HaV.To jsou zásadní doplňky do katalogu Merkur které mám a mohu kdykoliv předložit k posouzení fundovaným odborníkům z oboru Filatelie.