Dátumy konania:
16.9-18.9.2015

Miesto konania:
Košice
Východoslovenské múzeum
Nám. Maratónu mieru č. 2

Program:

16.09.2015 - streda

9,00 – registrácia prednášajúcich

9,30 – otvorenie:
Robert Pollák, riaditeľ Vsl.M
Ádám Szesztay, gen.konzul Maďarska v Košiciach
Zdenko Trebuľa – predseda KSK

10,00 – Prednášky:
Prof. Peter Kónya: Orgány hospodárskej správy Uhorska v povstaní Frantiska II.Rákócziho
Dr.Zsuzsanna Újváry, doc.: Spoločnosť v Košiciach pred a po Tökölyho
Dr. István Németh: Košice na konci 17.st. - politické a spoločenské zázemie Dr. Béla Vilmos Mihalik,
PhD.: Roztavená monštrancia - obsadenie Košíc v r. 1682 na základe kat. cirkevných prameňov
Zoltán Bagi : The atrum Europanum - vojnové správy 1682 - 85

12,15 -
Košický zlatý poklad – trezor - obhliadka

13,00 - Prestávka - Obed

14,00 – Prednášky:
Dr. Attila Ulrich: Zlatý poklad z Újfehértó - porovnanie s košickým
Timea Kardos: Ilona Zrínska a poklady Rákócziovcov – Cirkevné a svetské záujmy po smrti Žófii Báthory
Lajos Gyüre: Rákócziovci a košický zlatý poklad
Dr. Kálmán Mészáros,PhD a Dr.István Seres, PhD.: Kráľovská reťaz a medaila ako forma pocty - vyznamenania v období kurucov

18,00 – recepcia pre pozvaných hostí

17.09.2015 - štvrtok

9,30 – Prednášky:
Ákos Sánta: Poľovačky rodiny Rákóczi
Doc. István Czigány: Miklós Zrínsky - Vojny proti grékom a turkom v r. 1661–64
Dr.Ján Krcho: Budova Spišskej komory
Mgr. Peter Anna: Nájdenie KZP(24.VIII.1935) - dokumenty v AMK
Eleonóra Blašková: Staviteľ Alois Novák

13,00 Prestávka – obed

14,00 – Prednášky:
PhDr. Pavol Salamon: Dr.Jozef Polák a KZP
Dr.E.Minarovičová: Dr. Ľ. Kraskovská a KZP
Ing. J. Mezencev: Dr. Ľ. Krakovská
Mgr. Tomáš Ondrejšík: Objavenie KZP na stránkach dobovej tlače
Mgr. Vojtech Karpaty, PhD. :

18.09.2015 – piatok

9,30 – Prednášky:
PhDr Mária Lamiová: Dr.Emil Petách
Mgr. Zuzana Marcinčinová: Košický zlatý poklad a Východoslovenské múzeum – prečíta Mgr. Katarína Zozuláková
Peter Balázs: Komu mohol patriť KZP – Nálezcovia

12,30 – Ukončenie

13,00 Obed

Obhliadka Košíc - historickych pamiatok

viac info:
http://www.numizmatikake.sk/akcie.html
_______________
Si vis pacem, para bellum.
Acta non verba.