Poklady ve vaší peněžnce

O horečce, která zachvátila obyvatele České republiky v souvislosti s jednou nepodařenou reportáží TV Nova píši na jiném místě. Známé jsou i případy dalších mincí a bankovek, které jsou numismaticky zajímavé a přitom jste je mohli s trochou štěstí ve své době najít třeba ve Vaší peněžence (např. pověstný pětihaléř 1924, dvacetihaléř 1933, dvacetihaléř 1947 nebo známá pětikoruna 1986). Proto dostávám řadu dotazů, jestli se i dnes dají v oběhu najít různé numismatické zajímavostí. Následující seznam není ani zdaleka úplným přehledem numismaticky zajímavých mincí a bankovek, které můžete objevit v oběhu, ale spíše jakýsi návod, že je také dobré se občas do peněženky na drobné podívat z jiného důvodu, než že hodláte právě zaplatit za noviny nebo za cigarety.

V úvodu by zřejmě bylo vhodné zopakovat si v jakých mincovnách byly moderní české oběžné mince raženy. Jsou to následující tři mincovny, včetně jejich značek, které najdeme na mincích. Promiňte moji nedokonalou kresbu, značky jsem obkresloval z katalogu přes čtverečkový papír.

HM (hrad) = Hamburská mincovna (SRN)
BJ (monogram BJ) = Bižuterie Česká mincovna, Jablonec nad Nisou (ČR)
RCM (javorový list) = Královská kanadská mincovna, Winnipeg (Kanada)

Přehled dále dělím na hledané MINCE, BANKOVKY a seznam mincí ražených nikoliv pro oběh ale pouze pro numismatické potřeby.

MINCE

V prvé řadě se jedná o různé zmetky, kde je potočen rub a líc navzájem o několik stupňů. Cena takových mincí nebývá více než 20 Kč nad nominál. Speciálním případem takové mince je níže uvedený 20 haléř 1993 BJ, kde je tato odchylka plných 180 stupňů a mince se tak stává hledanou. V následující tabulce najdete několik mincí, které jsou numismatiky z různých důvodů vyhledávány.

NOMINÁL ROK A MINCOVNA ODLIŠNOST PŘIBLI®NÁ CENA
20 haléřů 1993 BJ líc a rub pootočený o 180 stupňů 1) od 20 do cca 80 Kč
20 haléřů 1995 HM mincovna Hamburk v roce 1995 od 50 do 150 Kč 2)
10 korun 1993 HM vzorový odražek, malé "Kč" údajně až 9000 kč, více v zajímavostech

BANKOVKY

Především se jedná o bankovky série "Z". Jde o náhradu za zmetky, které se nedostaly do oběhu a které Státní tiskárna cenin proto vytiskla v samostatných sériích. Cena takových bankovek je různá, nejedná se však bohužel o žádné závratné sumy. Hodně záleží na zachovalosti. Numismatická hodnota bankovek série Z je však vždy vyšší než hodnota bankovek běžných sérií. Dále uvádím tři další bankovky, které jsou notafily hledány.

NOMINÁL ROK, vydání ODLIŠNOST PŘIBLI®NÁ CENA
100 korun 1993, I. posunutý vodotisk dle zachovlosti něco nad nominál
200 korun 1993, I. ochranný proužek s nápisem "Republique du Zaire", více v zajímavostech dle zachovalosti a momentálního zájmu, bankovka mi byla v roce 1994 nabídnuta v zachovalosti XF za 3000 Kč
1000 korun 1996?, II. chybí portrét Palackého, údajně vzniklo v tiskárně, více v aktualitách ? zatím nemám informace, ale určitě více než nominál

MINCE RAŽENÉ PRO SADY

Následuje přehled mincí, které byly dle informací ČNB raženy výhradně (nebo téměř výhradně) pro ročníkové sady, dle zkušeností numismatiků se mohou však občas objevit i v oběhu. Dále jsou v přehledu mince, které byly dány do oběhu pouze v malém množství. Při určení, zda byla mince ražena pouze pro sady či i pro oběh, vychází tabulka zejména z údajů ČNB pro léta 1993-1999 publikovaných v numismatickém tisku a na jejích stránkách. Přehled je aktualizován podle osobní zkušenosti, údaje po roce 2000 nemusí být zcela přesné. Cena těchto mincí není nijak závratná, zejména z důvodu, že cena kompletní ročníkové sady ve speciální sběratelské úpravě se pohybuje od 120 do cca 250 Kč. Orientačně můžete u každé z těchto mincí k ceně nominálu připočítat v průměru tak 20 Kč.

Dále v tomto přehledu uvádím rovněž některé drobné varianty, kterými se liší mince určené pro oběh a pro sady. Rozlišování takových drobných variant však někdy hraniční s filatelií (a to je pro ortodoxního numismatika téměř neslušné slovo) a nemá valného smyslu z hlediska ceny mince. Cena takových variant, i když se najdou v oběhu, nedosahuje zdaleka ani těch 20 Kč nad nominál. Do budoucna se však situace s cenou některých mincí, které nejsou normálně v oběhu, může samozřejmě změnit - zejména u mincí, které by se v oběhu vůbec neměly vyskytovat v žádné variantě. Proto doporučuji těmto mincím věnovat do budoucna trochu pozornosti. Podobným způsobem se objevila jedna z lepších mincí posledních let - 5 Kčs 1986.

NOMINÁL ROK A MINCOVNA DŮVOD
20 haléřů 1994 BJ varianta varianta pro sady: menší ročník, užší "4", menší "oka" u devítek
50 haléřů 1994 BJ varianta varianta pro sady: ročník není psán dvojitou čárou, otevřená "9"
(varianta pro oběh má ročník psán dvojitou čarou)
50 haléřů 1998 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 haléřů 2004 BJ menší náklad, cena mince řádově v korunách
1 koruna 1998 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
1 koruna 1999 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
1 koruna 2004 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
1 koruna 2005 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
1 koruna 2007 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
2 koruny 1999 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
2 koruny 2000 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
2 koruny 2005 BJ vydáno v malém nákladu
2 koruny 2006 BJ vydáno v malém nákladu
5 korun 1997 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
5 korun 1998 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
5 korun 1999 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
5 korun 2000 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
5 korun 2001 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
5 korun 2003 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
5 korun 2004 BJ vydáno v malém nákladu
5 korun 2005 BJ vydáno v malém nákladu
5 korun 2007 BJ vydáno v malém nákladu
10 korun 1995 BJ, vzor 1993 mince vydána relativně v malém nákladu 3)
10 korun 1997 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
10 korun 1998 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
10 korun 1999 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
10 korun 2000 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
10 korun 2001 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
10 korun 2002 BJ vydáno v malém nákladu
10 korun 2005 BJ vydáno v malém nákladu
10 korun 2006 BJ vydáno v malém nákladu
10 korun 2007 BJ vydáno v malém nákladu
20 korun 1994 HM relativně malý náklad pro oběh
20 korun 1995 BJ relativně malý náklad pro oběh
20 korun 1996 BJ relativně malý náklad pro oběh
20 korun 1997 BJ varianta varianta pro sady: letopočet psán dvojitou čarou
20 korun 2001 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
20 korun 2003 BJ vydáno v malém nákladu
20 korun 2005 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
20 korun 2006 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
20 korun 2007 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 1994 HM vydáno zejména pro mincovní sady, malý náklad i pro oběh
50 korun 1995 BJ vydáno zejména pro mincovní sady, malý náklad i pro oběh
50 korun 1996 BJ vydáno zejména pro mincovní sady, malý náklad i pro oběh
50 korun 1997 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 1998 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 1999 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 2000 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 2001 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 2002 BJ vydáno pouze pro mincovní sady
50 korun 2003 BJ relativně malý náklad
50 korun 2004 BJ relativně malý náklad
50 korun 2005 BJ relativně malý náklad
50 korun 2006 BJ relativně malý náklad
50 korun 2007 BJ relativně malý nákladPoznámky:

  1. V numismatické literatuře bývá posunutí líce a rubu mince o 180 stupňů označováno jako tzv. "coin alignment". V dřívějších dobách se totiž mince záměrně razily s vzájemnou odchylkou líce a rubu 180 stupňů. Dnes převládající pojetí, kdy nejsou líc a rub proti sobě posunuty, bývalo dříve běžné pro medaile, odtud označení "medal alignment". [zpět]
  2. Mince byly raženy v omezeném nákladu jako náhrada za zmetky a nedodělky z předešlých zakázek v letech 1993 a 1994. V některých přehledech uváděná vyšší cena je dnes už nereálná. Reálnější je cena bližší dolní hranici. Pro ilustraci těchto mincí bylo dle informací ČNB údajně raženo až 450.000 kusů. [zpět]
  3. V roce 1995 byl mírně změněn mincovní obraz - nejmarkatnější změnou bylo přesunutí značky autora "LK" z pravé strany mince pod číslici 1. Menší výskyt mají mince z roku 1995 s původním obrazem - tedy se značkou autora na pravé straně. Tyto mince se však běžně vyskytují v sadách. [zpět]