Současnost sirkařství

Od roku 1989 se i v tomto oboru začíná projevovat podnikatelský duch. Tradiční výrobce (Solo Sušice) ztrácí své výsadní postavení a je to dáno především zmenšujícím se zájmem o klasické zápalky. A tak se v případě Sola Sušice stává produkce zápalek okrajovou záležitostí, hlavním výrobním programem je výroba dřevovláknitých desek a podobně. Klasické zápalky a znovuzrození klasické zápalkové nálepky se stávají polem pro reklamu. Postupem let vzniká řada reklamních firem zaměřených na zajištění komplexního reklamního servisu či specielně reklamy pouze na zápalkách. Většina těchto firem využívá služeb Sola Sušice, kde si své náměty na zápalkových nálepkách nechává vylepit na zápalkové krabičky. Z nejznámějších a i nejstarších můžeme jmenovat pardubický G-servis (dnešní název G-Matches) či Resi (Reklamní Sirky) Jánský. V počátcích tohoto období začal vydávat zápalkové nálepky i Český filumenistický svaz. Řada výrobců měla pouze jepičí život, přesto většina zápalkových nálepek, které spatřily světlo světa je dobře podchyceno katalogy. V některých případech je možno diskutovat o tom, zda se skutečně jedná o zápalkové nálepky, neb řada z nich nebyla nikdy vylepena na zápalkové krabičky a sloužila pouze ke sběratelským účelům. V dnešní době (myšleno rok 2000) se kromě zmíněné firmy G-Matches vyprofilovaly jako poměrně stabilní producenti zápalkových nálepek firmy Torn, Zápalka.

Plamínky pro radost - ukázky zápalek krbových, chalupářských i jiných

Druhým dříve významným výrobcem u nás je továrna v Lipníku, která se v současné době specializuje na produkci domácnostních krabiček s přímých potiskem (tedy domácnostní přířezy). Klasické krabičky s přímým potiskem, se kterými se můžeme setkat v běžné prodejní síti, patří do produkce firmy T&T servis a jejich výroba je údajně realizována v Polsku. Množství vydaných námětů (auta, dívky, zvířata apod.) již přesáhl 400 námětů.

Pro sběratele je to opravdová zeň. Vzhledem k bohaté produkci řada sběratelů volí určitou specializaci hlavně z finančních důvodů. Běžná cena klasické reklamní nálepky (opět vztaženo k aktuální době tj. roku 2000) se pohybuje od 1,- Kč výše, u domácnostní 2,50 a výše.

Nejznámější domácí firmy zabývající se produkcí zápalkových nálepek pro reklamní účely.