Historie filumenie

 1. 21. října 1991 - Zemřel nejznámější tvůrce grafiky zápalkových nálepek 50. a 60. let Vilibald Weinzettl. Jeho typické trojité vvv se objevilo poprvé na šesti nálepkách vydaných k IX. sjezdu ČOS v roce 1951.
 2. 1996 - Založena Filumenistická akademie - nezávislé a nevýdělečné sdružení význačných osobností z řad sběratelů zápalkových nálepek, kteří se zasloužili o rozvoj české filumenie. Členství v akademii má čtyři stupně: členové prezídia, řádní členové, mimořádní členové a kandidáti členství. Počet členů akademie by neměl přesáhnout 25 osob v prvých třech stupních.
 3. 25.11.1999 - 9.1.2000 - Výstava zápalkových nálepek u příležitosti 160 let sušického sirkařství 1839 - 1999 v Národním technickém muzeu.
 4. 16.6.2012 - 15. členská konference ČFS
 5. 24.5.2014 - Zemřel nestor české filumenie pan Jiří Šperk
 6. 4.6.2016 - 16. členská konference ČFS
Rok Počet členů Přírůstek
Úbytek
1971 4916
1972 5118   +102
1973 5153   +35
1974 5250   +97
1975 5308   +58
1976 5365   +57
1977 5409   +44
1978 5339   -70
1979 5289   -50
1980 5247   -42
1981 5245   -2
1982 5292   -608
1983 5303   +11
1984 5266   -26
1986 4936   -330
1990 4560   -376
1992 3516   -1044
1993 2841   -12
1994 2504   -12
1995 2193   -311
1996 1687   -506
1997 -
1998  -  
1999  -  
2000 1005   -682
2001 890   -115
2002 805   -85
2003 723   -82
2004 625   -98
2005 587   -38
2006 565   -22
2007 578   -27
2008 555   -22
2009 520   -35
2010 501   -19
2011 453   -45
2012 440   -16
2013 418   -21
2014 397   -28
2015 376   -21
2016 373   -3
2017 362   -11
2018 343   -19
2019 313   -30
2020 296   -17

Pro srovnání Slovenský filumenistický svaz založený v roce 1969 měl v době největšího boomu filumenie ve svých řadách 572 řádných členů.
Členská základna v roce 2014 čítala 55 členů, v dalších 5 letech klesla na 30 registrovaných členů, od roku 2018 převzal vydávání elektronické verze svazového časopisu Správy SFZ Jaromír Jindra z Jihočeského klubu filumenistů, v roce 2019 se rozpadl výbor SFZ a v roce 2020 nebyly vybírány členské příspěvky.
Československé filumenistické zpravodaje
 • Oběžník odboru sběratelů, Dvůr Králové n. L. 1957
 • Stavař filumenista (od roku 1958 do roku 1959, od. 1.1.1960 přejmenován na Československý filumenista)
 • Československý filumenista (od 1.1.1960 přejmenováním Stavaře filumenisty)
 • Kovák filumenista (vyšla dvě čísla, třetí již vyšlo pod názvem Severomoravský filumenista)
 • Severomoravský filumenista (přejmenováním Kováka filumenisty v roce 1963, skončil v roce 1976)
 • Karlovarský filumenistický zpravodaj (vychází od roku 1965)
 • Naše zprávy (1965-1971, od roku 1972 vychází jako Jihočeský filumenista)
 • Jihočeský filumenista (od roku 1972 navazuje na Naše zprávy)
 • Přílohy Jihočeského filumenisty (dosud vydáno 57 svazků)
 • Okénko filumenistů (vycházelo od roku 1962 do roku 1966)
 • Sběratelský zpravodaj (vycházel v letech 1954-1965)
 • Zberatelský zpravodaj (vycházel do roku 1964)
 • F-65 (vyšlo jedno číslo)
 • F-66 (vyšla čtyři čísla)
 • Filumenie (vychází od roku 1967)
 • Filumenistická knihovnička (dosud vydáno 80 svazků)
 • Správy SFZ (vychází 4 čísla ročně)
 • Informátor sběratelů zápalkových nálepek NSR (vyšlo několik čísel)
 • Filumenistické noviny (vycházel v letech 2002-2013)
Přehled jednotlivých ročníků čs. zápalkových nálepek
vydaných po roce 1945
ročník katalogukatalogová čísla
1945 - 19581 - 1532
1959 - 19601533 - 2080
19612081 - 2498
19622499 - 2827
19632828 - 3254
19643255 - 3654
19653655 - 3977
19663978 - 4401
19674402 - 4841
19684842 - 5534
19695535 - 5965
19705966 - 6309
1971 - 19726310 - 6772
19736773 - 6999
1974 - 19757000 - 7286
1976 - 19797287 - 7619
1980 - 19887620 - 7833
1989 - 19927834 - 8010
1993 - 20168011 - 8512

datum aktualizace: 22.2.2021