Padělky (novotisky) českých nálepkách vydaných po roce 1945

B 2-17 - Strom je živý...

Originál: vytištěn na dvojím druhu papíru, poprvé na přírodním, nažloutlém, podruhé na bílém, tenkém, průsvitném, tmavě zelené pozadí

Padělek (novotisk): jakostnější, tužší papír, světle zelené pozadí


B 2-43 - Družstevní zápalky

Originál: bílý, jemný, průsvitný papír, panorama města Brna, hlavně mezi oběma věžemi je tištěno ostře, značka Li I. Má ostré, dlouhé patky, ostatní písmo je celistvé

Padělek: nápisy nejsou celistvé, hlavně u písmen M, N, A, S a Č, patky značky Li I. Jsou malé, u I. nezřetelné, špička kresby mezi věžemi je slita, existují i drobné nesrovnalosti kresby panorama


B 2-44 - ROH

Originál: žlutý, dosti průsvitný papír, tisk proveden rudočervenou barvou, rohy písmen R a H na praporku jsou ostré, za číslicemi u data jsou čtvercové tečky

Padělek: málo průsvitný, žlutý papír, tisk proveden oranžově červenou barvou, nepravidelné písmo, rohy písmen R a H jsou zakulacené, tečky za čísly 22. a IV. jsou kulaté, známo několik druhů padělků lišících se druhem použitého papíru a odstínem barvy


B 2-95 - Mánesova Josefína

Originál: tisk tmavě hnědočernou barvou na jakostním bílém papíře po obu stranách hlazeném

Padělek: tištěn na přírodním bílém papíře, světle hnědou barvou, není dosaženo ostrosti kresby jako u originálu


B 2-100 - Pětiletka

Originál: tištěn na přírodním bílém papíře s nádechem do šeda, kresba znaku pětiletky i písma se vyznačuje nápadnou ostrostí hlavně tam, kde je háček nad písmenem, zuby kola mají ostré rohy, písmena značky jsou souměrná a dobře čitelná

Padělek: bělejší papír, nesouměrný tisk zubů kola, rozpitost barvy hlavně u háčků nad písmeny C a E, písmena B ve značce nejsou souměrná, navíc slita, není tečka za I


B 2-103b - IX. Sjezd KSČ

Originál: nedotisk originálu (na témže tiskovém archu) má nedokonalé ostré spáry mezi cihlami pod číslicí IX, některé kusy mají navíc tzv. Malé i s tečkou, jednou je tečka nahoře, podruhé dole, potřetí je "malé i" těžko čitelné, jindy je bez tečky atd

Padělek: vyskytuje se pouze u nálepek, které byly svým tiskem dokonalé, tedy ostré obrysy cihel, dokonalý tisk značky s velkým "I", toto "I." bylo v horní třetině stejnou barvou jakou mají cihly proškrtnuto, tím vzniklo z "I." Malé "i."


B 2-113 - XI. Všesokolský slet

Originál: dokonalý soutisk barev na přírodním papíře, malá bílá tečka před slovem "Solo", spodní oblouk u "S" je mírně sešikmen, tyto nálepky byly v rohu každého tiskového archu, tudíž byly při řezání upínány na třmeny, po kterých zůstala malá dírka v kresbě

Padělek: tisk gumovým razítkem, hrany modrého tisku nejsou celistvé, rohy zakulacené, značka porušena, písmo je nepravidelné, modrá barva má lesk a oprýskává (dá se mechanicky seškrabat)

modrá barva je matová a má světlejší odstín, tisk je mírně přerušován, písmena "S" u "Solo" a "SU" jsou souměrná (nutno porovnat s originálem)


B 2-115 - České zápalky

Originál: existují dvě vydání, která se liší vzdáleností písmen "SU" od číslice "XIII"

Padělek z nálepky č. 1-273b téhož motivu byla mechanicky a chemikáliemi odstraněna značka "BF", na místo původní značky byl proveden dotisk písmen "SU"


B 2-181 - Kůže a kožky … BB I.

Originál: bílý papír s nádechem do šeda, kresba vytištěna ostře, písmena značky souměrná a dobře čitelná

Padělek: podobný papír jako u originálu, pruhy mají přelité okraje, navíc ty přerušované nejsou přesně v úhlu 45 stupňů, nepravidelné písmo ve značce, zvláště písmena "B" jsou každé jiné, středový obdélník bývá posunut mimo střed různě do stran


B 2-208 - Tatranský pohár

Originál: přírodní, trochu průsvitný papír, dokonalý soutisk všech barev, obloha za tatranským vrcholem dosahuje přesně k nápisům, tři kruhy uprostřed se protínají přesně, vrcholů je sedm, barva neprosakuje, obloha světlemodrošedé barvy

Padělek: tuhý, neohebný papír, na povrchu trochu lesklý, kresba neodpovídá původním barvám, obloha je slabě nazelenalé barvy

nedokonalé provedení tří středových kruhů, přerušení jednotlivých kruhů je vždy mimo další kruh, slabé, krátké čárky nad písmeny. Sněhová vločka vlevo nahoře je menší, příliš jemně prokreslená

šest tatranských vrcholů, odlišné kresby, modrá barva propíjí na rub nálepky nebo se rozmazává


B 2-237 - Dříve průměrný obsah...

Originál: žlutý papír, jemné svislé čáry mezi písmeny v textu (vznikly od osázení jednotlivých liter při tisku)

Padělek: žlutý papír různých odstínů nepatrně se lišící od originálu, drobné rozdíly u číslic 52 a 75, které jsou vyšší a u interpunkcí, vykřičník téměř spojený s tečkou, svislé čáry od osazení liter chybí


B 2-243 - Nejlepší chlapci … Iskra BB I

Originál: přírodní bílý papír s nádechem do šeda, dokonalý soutisk barev, ostrá kresba hlavně v rozích nálepky, barvy jsou matové, souměrná písmena značky, stejná písmena "B"

Padělek: podobný papír nepatrně světlejšího odstínu, okraje kresby jsou nerovné, bílý rámeček je křivý a nepravidelný, rohy jsou zakulaceny, zelená barva různých odstínů, černá barva je většinou lesklá, značka nepravidelně tištěna, písmena jsou slitá

světle zelenavě modrá barva, písmena nadpisu jsou tenčí a tovární značka Iskra BB je o polovinu vyšší než má být a je rozmazaná, bílý rámeček je neostrý, velmi uzounký, velmi tenký bělavý papír, na zadní straně poněkud drsnější


B 2-5930 - Denně vám slouží 210...

Originál: bílý okraj, trochu průsvitný papír, podklad červenooranžový, tisk textu je ostrý.

Denně vám slouží 210 - originál

Dotisk pro členy ČFS: nálepka bez bílého okraje, podklad výrazný červenooranžový.

Denně vám slouží 210 - dotisk

Padělek: bílý, tužší papír, odstín podkladové barvy nápadně světlejší, tisk textu je neostrý, nedokonalý, budí dojem jako by některá písmena byla okousaná.

Denně vám slouží 210 - padělek


B 2-5971 - Kancelářské stroje

Originál: přírodní, šedobílý papír, červený podtisk číslic má tvar kruhu

Kancelářské stroje

Padělek: podstatně bělejší papír, trochu průsvitný, pravděpodobně z původních tiskových desek, modrá barva je sytější a má odstín spíše do fialova, červený podtisk číslic má tvar čtverce (nutno porovnat s originálem)


B 2-6051 - Orbis - Pečeť

Originál: velmi slabý, průsvitný, šedobílý papír

Pečeť

Padělek: bílý, tužší, neprůsvitný papír, odlišný odstín červené barvy, mraky mají jiný tvar a celkově jsou menší, litery textu jsou silnější

datum aktualizace: 24.4.2008